Nytt forskningsprojekt undersöker klyftan i elevers färdighet i engelska

2023-12-06

Under hösten har ett nytt praktiknära forskningsprojekt startat på Karlstads universitet. Fyra högstadieskolor i Värmland deltar i projektet som fokuserar på skillnader i elevers färdighet i engelska. Målet är att hitta strategier som kan hantera skillnader så att färdigheten stärks hos alla elever.

Marika Kjellén, Andrea Schalley och Marie Tåqvist står bredvid varandra på en balkong och tittar in i kameran
Marika Kjellén, universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning, forskningsledare Andrea Schalley, professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning, och Marie Tåqvist, universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning, alla Karlstads universitet, samarbetar med lärare från fyra högstadieskolor runt om i Värmland. De ska tillsammans undersöka klyftan i elevers färdighet i engelska.

Bakom forskningsprojektet står ULF, som också finansierar studien tillsammans med de berörda skolornas kommuner och Centrum för språk och litteraturdidaktik, CSL. Andrea Schalley, professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning på Karlstads universitet, leder studien tillsammans med Marika Kjellén och Marie Tåqvist, båda universitetslektorer i engelska med språkvetenskaplig inriktning på universitetet.

Skillnader i färdigheter
Elevernas färdigheter i engelska ligger till grund för forskningsprojektet. Det är lärarna själva som observerat problematiken som studien kommer att fokusera på.

– Jag har märkt att skillnaden i färdighet mellan de som är svaga och de som är starka har ökat. Vi hoppas kunna närma oss ett svar och se samband till varför det är så, säger en högstadielärare som deltar i forskningsprojektet. Lärare från fyra högstadieskolor runt om i Värmland deltar i projektet. De har ett nära samarbete med forskarna, och har tillsammans med dem utarbetat studiens upplägg och genomförande.

– Vi ska samla in uppsatser som eleverna skriver, säger Andrea Schalley. Uppsatserna kommer att ligga till grund för olika språkliga analyser som ska visa på elevernas färdighet i engelska. För att få en bild av vilka faktorer som kan ligga bakom skillnader ska vi jämföra resultaten från de språkliga analyserna med resultaten från en enkät som eleverna har fyllt i.

I första hand är forskargruppen ute efter att hitta samband mellan de språkliga faktorerna i uppsatserna och de olika bakgrundsfaktorerna i enkäten.

– Men det kan också vara så att vissa av de faktorer vi undersöker i enkäten samvarierar på något vis. Vårt fokus är brett. Vi kommer att titta på affektiva faktorer, i vilken utsträckning eleverna trivs med skolämnet engelska, språkinlärningshistorik och språkanvändning i klassrummet. Det har gjorts en hel del studier på den så kallade fritidsengelskan, det vill säga hur mycket engelska eleven möter och använder utanför klassrummet. Den aspekten kommer vi också ha med, men vad som är nytt och spännande är att vi förutom fritidsengelskan inkluderar fler områden, säger Andrea Schalley.

Forskningsprojekt i två delar
Projektet består av två delar – där den första delen undersöker vad som ligger bakom de olika färdighetsnivåerna hos eleverna. Den andra delen baseras på den första delen och fokuserar på strategier som tillgodoser alla elevers behov och hur de strategierna fungerar.

– Det är jätteviktigt att lärarna får vara med i studien och eleverna tycker också att det är roligt att få hjälpa till, säger högstadieläraren.

Forskningsprojektet kommer att pågå fram till slutet av 2024.

Maria Nilsson
Mimmi Törnberg

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Nytt forskningsprojekt undersöker klyftan i elevers färdighet i engelska

2023-12-06

Under hösten har ett nytt praktiknära forskningsprojekt startat på Karlstads universitet. Fyra högstadieskolor i Värmland deltar i projektet som fokuserar på skillnader i elevers färdighet i engelska. Målet är att hitta strategier som kan hantera skillnader så att färdigheten stärks hos alla elever.

Marika Kjellén, Andrea Schalley och Marie Tåqvist står bredvid varandra på en balkong och tittar in i kameran
Marika Kjellén, universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning, forskningsledare Andrea Schalley, professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning, och Marie Tåqvist, universitetslektor i engelska med språkvetenskaplig inriktning, alla Karlstads universitet, samarbetar med lärare från fyra högstadieskolor runt om i Värmland. De ska tillsammans undersöka klyftan i elevers färdighet i engelska.

Bakom forskningsprojektet står ULF, som också finansierar studien tillsammans med de berörda skolornas kommuner och Centrum för språk och litteraturdidaktik, CSL. Andrea Schalley, professor i engelska med språkvetenskaplig inriktning på Karlstads universitet, leder studien tillsammans med Marika Kjellén och Marie Tåqvist, båda universitetslektorer i engelska med språkvetenskaplig inriktning på universitetet.

Skillnader i färdigheter
Elevernas färdigheter i engelska ligger till grund för forskningsprojektet. Det är lärarna själva som observerat problematiken som studien kommer att fokusera på.

– Jag har märkt att skillnaden i färdighet mellan de som är svaga och de som är starka har ökat. Vi hoppas kunna närma oss ett svar och se samband till varför det är så, säger en högstadielärare som deltar i forskningsprojektet. Lärare från fyra högstadieskolor runt om i Värmland deltar i projektet. De har ett nära samarbete med forskarna, och har tillsammans med dem utarbetat studiens upplägg och genomförande.

– Vi ska samla in uppsatser som eleverna skriver, säger Andrea Schalley. Uppsatserna kommer att ligga till grund för olika språkliga analyser som ska visa på elevernas färdighet i engelska. För att få en bild av vilka faktorer som kan ligga bakom skillnader ska vi jämföra resultaten från de språkliga analyserna med resultaten från en enkät som eleverna har fyllt i.

I första hand är forskargruppen ute efter att hitta samband mellan de språkliga faktorerna i uppsatserna och de olika bakgrundsfaktorerna i enkäten.

– Men det kan också vara så att vissa av de faktorer vi undersöker i enkäten samvarierar på något vis. Vårt fokus är brett. Vi kommer att titta på affektiva faktorer, i vilken utsträckning eleverna trivs med skolämnet engelska, språkinlärningshistorik och språkanvändning i klassrummet. Det har gjorts en hel del studier på den så kallade fritidsengelskan, det vill säga hur mycket engelska eleven möter och använder utanför klassrummet. Den aspekten kommer vi också ha med, men vad som är nytt och spännande är att vi förutom fritidsengelskan inkluderar fler områden, säger Andrea Schalley.

Forskningsprojekt i två delar
Projektet består av två delar – där den första delen undersöker vad som ligger bakom de olika färdighetsnivåerna hos eleverna. Den andra delen baseras på den första delen och fokuserar på strategier som tillgodoser alla elevers behov och hur de strategierna fungerar.

– Det är jätteviktigt att lärarna får vara med i studien och eleverna tycker också att det är roligt att få hjälpa till, säger högstadieläraren.

Forskningsprojektet kommer att pågå fram till slutet av 2024.

Maria Nilsson
Mimmi Törnberg

Senast uppdaterad: 2023-12-19