Fånga upp det framgångsrika arbetet och utveckla det vidare

2023-12-06

Under den Nationella ULF Bazaren låg fokuset på att fånga upp goda exempel och att arbeta med dem för att bli ännu bättre. Detta sker delvis genom att alla lärosäten nu redovisar alla aktiviteter och projekt som genomförts under försöksverksamheten.

Den nationella ULF Bazaren inleddes av Monica Sonde, chef vid avdelningen för arbetsmarknad och utbildning, och Åke Ingerman, dekan vid Göteborgs universitet. Båda är ledamöter i ULF-S.  

Monica Sonde lyfte att det är kul att få följa utvecklingen och se att allt fler huvudmän sluter ULF-avtal och deltar i arbetet. Detta i sin tur bidrar till en mer likvärdig skola, förklarar hon och fortsätter:

– Men det återstår en del att göra. Arbetet har skett på lite olika sätt i de olika noderna. Nu när vi närmar oss en permanent verksamhet så är det viktigt att fånga upp det som varit framgångsrikt ute i noderna. Vi ska också ompröva vissa saker i de nya noderna. Så att vi fortsätter ha ett lärande arbetssätt.

Även Åke Ingerman tryckte på att det är viktigt att samla upp alla goda exempel, så att ULF är väl förberett att gå från försöksverksamhet till permanent organisation.

– Fram till 2025 är viktigt att vi samlar upp alla goda exempel från försöksverksamheten och reflekterar hur vi kan göra saker ännu bättre, säger Åke Ingerman.

Insamling av goda exempel
Under hösten har alla lärosäten som deltar i ULF fått svara på en enkät om vilka aktiviteter och projekt de genomfört under försöksverksamheten sedan starten 2017. Även om inte alla svar ännu kommit in, kan man redan nu se att dryga 300 projekt har startats inom ULF. Projekten har startats inom alla skolformer, involverat olika ledningsnivåer och med olika initiativtagare.

Drygt hälften av alla lärosäten har också någon form av delade anställningar. Oftast att de arbetar en del av sin tjänst på en skola och den andra delen på ett lärosäte.

– Förenade anställningar är viktigt och det behöver utvecklas, det påpekar flera lärosäten i enkäten, säger Elisabet Nihlfors, ordförande i ULF-O, när hon presenterar delar av enkäten.

Sammanställningar och resultatet av enkäten kommer att presenteras under början av nästa år.

Josefin Lingström

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Fånga upp det framgångsrika arbetet och utveckla det vidare

2023-12-06

Under den Nationella ULF Bazaren låg fokuset på att fånga upp goda exempel och att arbeta med dem för att bli ännu bättre. Detta sker delvis genom att alla lärosäten nu redovisar alla aktiviteter och projekt som genomförts under försöksverksamheten.

Den nationella ULF Bazaren inleddes av Monica Sonde, chef vid avdelningen för arbetsmarknad och utbildning, och Åke Ingerman, dekan vid Göteborgs universitet. Båda är ledamöter i ULF-S.  

Monica Sonde lyfte att det är kul att få följa utvecklingen och se att allt fler huvudmän sluter ULF-avtal och deltar i arbetet. Detta i sin tur bidrar till en mer likvärdig skola, förklarar hon och fortsätter:

– Men det återstår en del att göra. Arbetet har skett på lite olika sätt i de olika noderna. Nu när vi närmar oss en permanent verksamhet så är det viktigt att fånga upp det som varit framgångsrikt ute i noderna. Vi ska också ompröva vissa saker i de nya noderna. Så att vi fortsätter ha ett lärande arbetssätt.

Även Åke Ingerman tryckte på att det är viktigt att samla upp alla goda exempel, så att ULF är väl förberett att gå från försöksverksamhet till permanent organisation.

– Fram till 2025 är viktigt att vi samlar upp alla goda exempel från försöksverksamheten och reflekterar hur vi kan göra saker ännu bättre, säger Åke Ingerman.

Insamling av goda exempel
Under hösten har alla lärosäten som deltar i ULF fått svara på en enkät om vilka aktiviteter och projekt de genomfört under försöksverksamheten sedan starten 2017. Även om inte alla svar ännu kommit in, kan man redan nu se att dryga 300 projekt har startats inom ULF. Projekten har startats inom alla skolformer, involverat olika ledningsnivåer och med olika initiativtagare.

Drygt hälften av alla lärosäten har också någon form av delade anställningar. Oftast att de arbetar en del av sin tjänst på en skola och den andra delen på ett lärosäte.

– Förenade anställningar är viktigt och det behöver utvecklas, det påpekar flera lärosäten i enkäten, säger Elisabet Nihlfors, ordförande i ULF-O, när hon presenterar delar av enkäten.

Sammanställningar och resultatet av enkäten kommer att presenteras under början av nästa år.

Josefin Lingström

Senast uppdaterad: 2023-12-19