Nytt forskningsprojekt: Förskolans demokratiuppdrag

2023-11-27

I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas? Det studeras närmare i forskningsprojektet Förskolans demokratiuppdrag, som genomförs inom ramen för ULF.

collage av två porträttbilder på Magdalena Raivio och Ulrika Gustavsson
Ulrika Gustafsson, rektor på förskolan Fisken, och Magdalena Raivio, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolan vid Karlstads universitet. Foto: Desirée Olsson, Cathrine Andersson Busch.

– Vi forskare ska tillsammans med förskollärare och barnskötare belysa, diskutera och pröva innebörder och betydelser av förskolans demokratiuppdrag, säger forskningsledare Magdalena Raivio, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolan. Förskolans intressen och behov har styrt syftet som är att bidra till ökad kunskap om hur förskolans demokratiuppdrag kan tolkas och utövas.

Förskolan Fisken, med Equmeniakyrkan i Arvika som huvudman, medverkar i forskningsprojektet.

– Demokratiarbete ingår i läroplanen för förskolan och är en betydelsefull del av värdegrundsarbetet. Lärmiljöer och undervisning har sin givna plats, men i dagens samhälle är demokratiuppdraget viktigare än någonsin, säger Ulrika Gustafsson, rektor på förskolan Fisken. Hur kan vi grundlägga demokratiarbetet på ett konkret sätt redan i förskolan och bidra till att forma framtidens demokratiska medborgare?

Det övergripande målet med forskningsprojektet är att utveckla modeller för samverkan mellan universitet och förskolor med enskilda huvudmän. Fokus är att kartlägga tankar kring förskolans demokratiuppdrag.

– Vi på universitetet bidrar med att stärka kopplingen mellan vetenskaplig grund och förskolans undervisning. Pedagogerna på förskolan möjliggör en ökad kunskap hur demokratiuppdraget kan tolkas, och hur det praktiskt kan omsättas i utbildning och undervisning tillsammans med barn i förskolan, säger Magdalena Raivio.

Hoppas på en verktygslåda för demokratiarbetet
Forskningsprojektet Förskolans demokratiuppdrag startade höstterminen 2023 och pågår till och med höstterminen 2024. Under läsåret 23/24 pågår arbetet med att kartlägga nuläget, utvärdera, eventuellt genomföra förändringar och därefter planera för vidare utveckling. Den samlade analysen, formulering av resultat och slutsatser genomförs hösten 2024.

– Förhoppningen är att vi som pedagoger ska få en verktygslåda som vi kan använda oss av i vårt arbete med demokratiuppdraget, säger Ulrika Gustafsson.

– Jag hoppas att forskningsprojektet ska generera kunskaper om hur vi kan förstå demokratiuppdraget samt mynna ut i något som många kan ha nytta av, säger Magdalena Raivio.

Maria Nilsson

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Nytt forskningsprojekt: Förskolans demokratiuppdrag

2023-11-27

I skollagen står det att förskolan ska ”…förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” Men hur ska det uppdraget tolkas? Och hur ska det utövas? Det studeras närmare i forskningsprojektet Förskolans demokratiuppdrag, som genomförs inom ramen för ULF.

collage av två porträttbilder på Magdalena Raivio och Ulrika Gustavsson
Ulrika Gustafsson, rektor på förskolan Fisken, och Magdalena Raivio, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolan vid Karlstads universitet. Foto: Desirée Olsson, Cathrine Andersson Busch.

– Vi forskare ska tillsammans med förskollärare och barnskötare belysa, diskutera och pröva innebörder och betydelser av förskolans demokratiuppdrag, säger forskningsledare Magdalena Raivio, lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolan. Förskolans intressen och behov har styrt syftet som är att bidra till ökad kunskap om hur förskolans demokratiuppdrag kan tolkas och utövas.

Förskolan Fisken, med Equmeniakyrkan i Arvika som huvudman, medverkar i forskningsprojektet.

– Demokratiarbete ingår i läroplanen för förskolan och är en betydelsefull del av värdegrundsarbetet. Lärmiljöer och undervisning har sin givna plats, men i dagens samhälle är demokratiuppdraget viktigare än någonsin, säger Ulrika Gustafsson, rektor på förskolan Fisken. Hur kan vi grundlägga demokratiarbetet på ett konkret sätt redan i förskolan och bidra till att forma framtidens demokratiska medborgare?

Det övergripande målet med forskningsprojektet är att utveckla modeller för samverkan mellan universitet och förskolor med enskilda huvudmän. Fokus är att kartlägga tankar kring förskolans demokratiuppdrag.

– Vi på universitetet bidrar med att stärka kopplingen mellan vetenskaplig grund och förskolans undervisning. Pedagogerna på förskolan möjliggör en ökad kunskap hur demokratiuppdraget kan tolkas, och hur det praktiskt kan omsättas i utbildning och undervisning tillsammans med barn i förskolan, säger Magdalena Raivio.

Hoppas på en verktygslåda för demokratiarbetet
Forskningsprojektet Förskolans demokratiuppdrag startade höstterminen 2023 och pågår till och med höstterminen 2024. Under läsåret 23/24 pågår arbetet med att kartlägga nuläget, utvärdera, eventuellt genomföra förändringar och därefter planera för vidare utveckling. Den samlade analysen, formulering av resultat och slutsatser genomförs hösten 2024.

– Förhoppningen är att vi som pedagoger ska få en verktygslåda som vi kan använda oss av i vårt arbete med demokratiuppdraget, säger Ulrika Gustafsson.

– Jag hoppas att forskningsprojektet ska generera kunskaper om hur vi kan förstå demokratiuppdraget samt mynna ut i något som många kan ha nytta av, säger Magdalena Raivio.

Maria Nilsson

Senast uppdaterad: 2023-12-19