ULF-projekt leder till nytt projekt - får medel av Skolforskningsinstitutet

2023-11-15

Ann-Sofie Jägerskog från Stockholms universitet får 4,5 miljoner kronor för ett nytt treårigt projekt, där forskningsfrågorna är sprungna ur ett ULF-projekt.

porträttbild ann-sofie jägerskogDet treåriga forskningsprojektet ”Säger bilden mer än tusen ord? – Om utvecklingen av elevers visuella litteracitet i samhällskunskapsundervisningen” fick ULF-medel för praktiknära forskning i samverkan. Ann-Sofie Jägerskog, lektor vid Stockholms universitet, var en av forskarna i projektet.

Nu har hon, tillsammans med tre andra kollegor vid Stockholms universitet och Uppsala universitet, fått 4,5 miljoner kronor av Skolforskningsinstitutet för ett systerprojekt till ULF-projektet. Det är ett treårigt projekt med titeln ”Hållbara modeller − en komparativ studie av visuella representationer av hållbar utveckling i samhällskunskaps- och naturkunskapsundervisning”.

– Det har blivit väldigt tydligt genom ULF-projektet att det är synnerligen angeläget att få ökad kunskap om vilket lärande som olika modeller möjliggör och inte i undervisningen. I ULF-projektet fokuserar vi på modeller som berör olika samhällsfrågor och samhällssystem, men inte explicit på hållbarhetsmodeller. Vi jämför inte heller vad samma modell öppnar upp för och inte i olika skolämnen, säger Ann-Sofie Jägerskog. 

I det nya projektet ligger fokuset på hållbarhetsfrågor samt jämförelse mellan två skolämnens användning av samma modell. Projektet ska också undersöka vilket lärande som blir möjligt i dessa olika två ämnen.

– Erfarenheter och forskningsresultat från ULF-projektet och andra liknande studier vi har genomfört i forskargruppen kommer att utgöra en viktig grund för det nya forskningsprojektet, säger Ann-Sofie Jägerskog.

Josefin Lingström

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

ULF-projekt leder till nytt projekt - får medel av Skolforskningsinstitutet

2023-11-15

Ann-Sofie Jägerskog från Stockholms universitet får 4,5 miljoner kronor för ett nytt treårigt projekt, där forskningsfrågorna är sprungna ur ett ULF-projekt.

porträttbild ann-sofie jägerskogDet treåriga forskningsprojektet ”Säger bilden mer än tusen ord? – Om utvecklingen av elevers visuella litteracitet i samhällskunskapsundervisningen” fick ULF-medel för praktiknära forskning i samverkan. Ann-Sofie Jägerskog, lektor vid Stockholms universitet, var en av forskarna i projektet.

Nu har hon, tillsammans med tre andra kollegor vid Stockholms universitet och Uppsala universitet, fått 4,5 miljoner kronor av Skolforskningsinstitutet för ett systerprojekt till ULF-projektet. Det är ett treårigt projekt med titeln ”Hållbara modeller − en komparativ studie av visuella representationer av hållbar utveckling i samhällskunskaps- och naturkunskapsundervisning”.

– Det har blivit väldigt tydligt genom ULF-projektet att det är synnerligen angeläget att få ökad kunskap om vilket lärande som olika modeller möjliggör och inte i undervisningen. I ULF-projektet fokuserar vi på modeller som berör olika samhällsfrågor och samhällssystem, men inte explicit på hållbarhetsmodeller. Vi jämför inte heller vad samma modell öppnar upp för och inte i olika skolämnen, säger Ann-Sofie Jägerskog. 

I det nya projektet ligger fokuset på hållbarhetsfrågor samt jämförelse mellan två skolämnens användning av samma modell. Projektet ska också undersöka vilket lärande som blir möjligt i dessa olika två ämnen.

– Erfarenheter och forskningsresultat från ULF-projektet och andra liknande studier vi har genomfört i forskargruppen kommer att utgöra en viktig grund för det nya forskningsprojektet, säger Ann-Sofie Jägerskog.

Josefin Lingström

Senast uppdaterad: 2023-12-19