Nio nya ULF-projekt ska svara på praktiknära frågor

2023-11-13

Nu startas nio ULF-forskningsprojekt, där forskare och lärare tillsammans ska söka svar på frågor som uppstår i skolans verksamhet. Projekten spänner över flera skolformer och ämnen, bland annat matematik, läsning och skolrelaterad stress.

collage med porträttbilder på anna wallin och malin tväråna
Anna Wallin, lektor i RUF-gruppen samt i Enköpings kommun, och Malin Tväråna, universitetslektor i RUF-gruppen och vid Uppsala universitet.

För att säkerställa det långsiktiga arbetet kring samverkan inom ULF, har Uppsala universitet och sex avtalshuvudmän startat en regional ULF-forskningsgrupp (RUF-gruppen). I gruppen finns lektorer från både universitetet och från avtalshuvudmännen. 

Nu har RUF-gruppen valt ut nio forskningsprojekt som kommer att få finansiering under 2023 och 2024. Alla forskningsfrågor ska utgå ifrån skolans behov.

– Vi har utgått ifrån att frågan som undersöks ska möta ett behov som identifierats i praktiken, att yrkesverksamma praktiker ska delta för att deras befintliga kompetens behövs i flera delar av projektet och att de metoder som föreslås ska hålla god forskningskvalitet, säger Anna Wallin, lektor i RUF-gruppen samt i Enköpings kommun.

– Det kan till exempel handla om att undersöka befintlig praktik för att bättre förstå och kritiskt reflektera över befintlig undervisningspraktik, i syfte att göra denna värdefull för både elever och samhälle, tillägger Malin Tväråna, universitetslektor i RUF-gruppen och vid Uppsala universitet.

Involverar fler
Målet är att forskningsprojekten ska öppna för fler huvudmän. Förutom att frågorna utgår från skolverksamhetens behov, ska lärare och andra yrkesverksamma inom skolan involveras under längre tid i projekten. 

– Lärares kompetenser behövs i planering av projekt, i design av undervisning som genomförs i vissa projekt, i samband med genomförande av insatser i praktiken, i analyser av insamlat material och i diskussion och spridning av resultat från forskningen, säger Anna Wallin.

Projekten förväntas leda till resultat som direkt eller indirekt ska kunna implementeras i skolan, berättar de. Det kan till exempel handla om hur undervisning och skolmiljö kan utformas för att elever ska må bra eller hur undervisning kan utformas för att fungera så bra som möjligt. 

– Det är kunskaper som behövs både i lärarutbildning, i kompetensutveckling för verksamma lärare och i framtagande av material för undervisning och bedömning, säger Malin Tväråna.

Hur känns det att RUF-gruppens projekt nu kan dra igång?
– Det känns spännande och kul att komma igång med forskningsprojekten, som är väldigt angelägna både för praktiken och för de olika kunskapsfält som projekten hör till, säger Anna Wallin.

Se alla ULF-projekten i tabellen nedan.

tabell över de nio ulf-projekten

Josefin Lingström

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Nio nya ULF-projekt ska svara på praktiknära frågor

2023-11-13

Nu startas nio ULF-forskningsprojekt, där forskare och lärare tillsammans ska söka svar på frågor som uppstår i skolans verksamhet. Projekten spänner över flera skolformer och ämnen, bland annat matematik, läsning och skolrelaterad stress.

collage med porträttbilder på anna wallin och malin tväråna
Anna Wallin, lektor i RUF-gruppen samt i Enköpings kommun, och Malin Tväråna, universitetslektor i RUF-gruppen och vid Uppsala universitet.

För att säkerställa det långsiktiga arbetet kring samverkan inom ULF, har Uppsala universitet och sex avtalshuvudmän startat en regional ULF-forskningsgrupp (RUF-gruppen). I gruppen finns lektorer från både universitetet och från avtalshuvudmännen. 

Nu har RUF-gruppen valt ut nio forskningsprojekt som kommer att få finansiering under 2023 och 2024. Alla forskningsfrågor ska utgå ifrån skolans behov.

– Vi har utgått ifrån att frågan som undersöks ska möta ett behov som identifierats i praktiken, att yrkesverksamma praktiker ska delta för att deras befintliga kompetens behövs i flera delar av projektet och att de metoder som föreslås ska hålla god forskningskvalitet, säger Anna Wallin, lektor i RUF-gruppen samt i Enköpings kommun.

– Det kan till exempel handla om att undersöka befintlig praktik för att bättre förstå och kritiskt reflektera över befintlig undervisningspraktik, i syfte att göra denna värdefull för både elever och samhälle, tillägger Malin Tväråna, universitetslektor i RUF-gruppen och vid Uppsala universitet.

Involverar fler
Målet är att forskningsprojekten ska öppna för fler huvudmän. Förutom att frågorna utgår från skolverksamhetens behov, ska lärare och andra yrkesverksamma inom skolan involveras under längre tid i projekten. 

– Lärares kompetenser behövs i planering av projekt, i design av undervisning som genomförs i vissa projekt, i samband med genomförande av insatser i praktiken, i analyser av insamlat material och i diskussion och spridning av resultat från forskningen, säger Anna Wallin.

Projekten förväntas leda till resultat som direkt eller indirekt ska kunna implementeras i skolan, berättar de. Det kan till exempel handla om hur undervisning och skolmiljö kan utformas för att elever ska må bra eller hur undervisning kan utformas för att fungera så bra som möjligt. 

– Det är kunskaper som behövs både i lärarutbildning, i kompetensutveckling för verksamma lärare och i framtagande av material för undervisning och bedömning, säger Malin Tväråna.

Hur känns det att RUF-gruppens projekt nu kan dra igång?
– Det känns spännande och kul att komma igång med forskningsprojekten, som är väldigt angelägna både för praktiken och för de olika kunskapsfält som projekten hör till, säger Anna Wallin.

Se alla ULF-projekten i tabellen nedan.

tabell över de nio ulf-projekten

Josefin Lingström

Senast uppdaterad: 2023-12-19