Pojkars läsning i fokus

2023-10-20

ULF-projektet Pojkars läsning initierades av skolchefer i Finspångs kommun. Bakgrunden är kommunens låga lästestresultat över tid, och då främst avseende pojkar.
– Vårt fokus är hur pojkar kan stödjas i sin läsning och läsutveckling. Förhoppningen är att förbättra lästestresultaten, framförallt hos pojkar i årskurs 1-3 i Finspångs kommun, säger forskningsledare Ulrika B Andersson, doktor i pedagogik vid Linköpings universitet.

porträttbild på Ulrika B Andersson
Ulrika B. Andersson. Foto:
Ebba Persson.

ULF-projektet Pojkars läsning bygger på praktiknära forskning. Forskarteamet består av två verksamma lärare i Finspångs kommun och två forskare från Linköpings universitet. Tillsammans undersöker de vilka utmaningar pojkar möter när de ska lära sig att läsa.

– Vi har genomfört intervjuer med pojkar i årskurs 1-3 och med deras lärare, säger Ulrika B Andersson. Utifrån intervjuerna och tidigare forskning har vi utformat en undervisningsmodell för att stimulera läsutvecklingen hos pojkar. Modellen består av följande aktiviteter: Använda LegiLexis bedömningsverktyg, Boklån på skolbibliotek, Parläsning, Lärarens högläsning, Läsverkstad och Logg. Modellen ska kunna användas inom den ordinarie undervisningen och utan att missgynna övriga elever. Under intervjuerna kom det fram vad "våra pojkar" tycker om sin läsundervisning och om att läsa. De lyfte fram vissa genrer som pojkarna gillade, bland annat humor och att då kunna läsa och skratta tillsammans. Våra resultat visar att såväl pojkarna som deras lärare uppskattar tillgången till skolbibliotek vilket bidrog till att vi inkluderade skolbibliotekbesök i modellen.

Undervisningsmodellen prövas under hösten. För att ta vara på lärarnas erfarenheter och stödja arbetet med undervisningsmodellen bjöds medverkande lärare in till en läsverkstad. Syftet var att diskutera lästestresultat och modellen, och hur dessa kan användas i det egna klassrummet. Ytterligare ett tillfälle för läsverkstad erbjuds enligt lärarnas önskemål.

Sista testomgången för undervisningsmodellen ska vara genomförd i december. Därefter kommer forskningsteamet arbeta vidare med resultaten innan projektet avslutas hösten 2024.

– Vi vill tillsammans skapa en modell som är hållbar och kan leva vidare för att stödja pojkars läsning och läsutveckling. Det är ett både roligt och värdefullt forskningsprojekt. Jag gillar tanken med ULF. Vi i forskningsteamet ser varandra som två parter som tillsammans med lärarna i studien hjälps åt för att komma längre. Vi brukar säga att eleven är facit, säger Ulrika B Andersson.

Mer information
Här kan du läsa mer om forskningsprojektet Pojkars läsning och läsa projektets blogg.

Maria Nilsson

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Pojkars läsning i fokus

2023-10-20

ULF-projektet Pojkars läsning initierades av skolchefer i Finspångs kommun. Bakgrunden är kommunens låga lästestresultat över tid, och då främst avseende pojkar.
– Vårt fokus är hur pojkar kan stödjas i sin läsning och läsutveckling. Förhoppningen är att förbättra lästestresultaten, framförallt hos pojkar i årskurs 1-3 i Finspångs kommun, säger forskningsledare Ulrika B Andersson, doktor i pedagogik vid Linköpings universitet.

porträttbild på Ulrika B Andersson
Ulrika B. Andersson. Foto:
Ebba Persson.

ULF-projektet Pojkars läsning bygger på praktiknära forskning. Forskarteamet består av två verksamma lärare i Finspångs kommun och två forskare från Linköpings universitet. Tillsammans undersöker de vilka utmaningar pojkar möter när de ska lära sig att läsa.

– Vi har genomfört intervjuer med pojkar i årskurs 1-3 och med deras lärare, säger Ulrika B Andersson. Utifrån intervjuerna och tidigare forskning har vi utformat en undervisningsmodell för att stimulera läsutvecklingen hos pojkar. Modellen består av följande aktiviteter: Använda LegiLexis bedömningsverktyg, Boklån på skolbibliotek, Parläsning, Lärarens högläsning, Läsverkstad och Logg. Modellen ska kunna användas inom den ordinarie undervisningen och utan att missgynna övriga elever. Under intervjuerna kom det fram vad "våra pojkar" tycker om sin läsundervisning och om att läsa. De lyfte fram vissa genrer som pojkarna gillade, bland annat humor och att då kunna läsa och skratta tillsammans. Våra resultat visar att såväl pojkarna som deras lärare uppskattar tillgången till skolbibliotek vilket bidrog till att vi inkluderade skolbibliotekbesök i modellen.

Undervisningsmodellen prövas under hösten. För att ta vara på lärarnas erfarenheter och stödja arbetet med undervisningsmodellen bjöds medverkande lärare in till en läsverkstad. Syftet var att diskutera lästestresultat och modellen, och hur dessa kan användas i det egna klassrummet. Ytterligare ett tillfälle för läsverkstad erbjuds enligt lärarnas önskemål.

Sista testomgången för undervisningsmodellen ska vara genomförd i december. Därefter kommer forskningsteamet arbeta vidare med resultaten innan projektet avslutas hösten 2024.

– Vi vill tillsammans skapa en modell som är hållbar och kan leva vidare för att stödja pojkars läsning och läsutveckling. Det är ett både roligt och värdefullt forskningsprojekt. Jag gillar tanken med ULF. Vi i forskningsteamet ser varandra som två parter som tillsammans med lärarna i studien hjälps åt för att komma längre. Vi brukar säga att eleven är facit, säger Ulrika B Andersson.

Mer information
Här kan du läsa mer om forskningsprojektet Pojkars läsning och läsa projektets blogg.

Maria Nilsson

Senast uppdaterad: 2023-12-19