Våld och konflikthantering - symposium inom ramen för ULF-avtalet

2023-10-11

Våld och konflikthantering i förskola, fritidshem och F-3 var temat för ett symposium som anordnades inom ramen för ULF-avtalet tillsammans med två kommuner.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola anordnade dagen i samverkan med Huddinge kommun och Salems kommun. Deltog gjorde cirka 55 personer, bestående av forskare och studenter från lärarutbildningen på Södertörns högskola, samt förskollärare, fritidshemspersonal, lärare och rektorer från samverkanskommunerna.

Dagen innehöll både föredrag och gruppdiskussioner. Det möjliggjorde att skolans verksamma fick diskutera verksamheternas egna behov och strategier tillsammans med forskare och studenter.

Läs mer om symposiet här.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Våld och konflikthantering - symposium inom ramen för ULF-avtalet

2023-10-11

Våld och konflikthantering i förskola, fritidshem och F-3 var temat för ett symposium som anordnades inom ramen för ULF-avtalet tillsammans med två kommuner.

Lärarutbildningen vid Södertörns högskola anordnade dagen i samverkan med Huddinge kommun och Salems kommun. Deltog gjorde cirka 55 personer, bestående av forskare och studenter från lärarutbildningen på Södertörns högskola, samt förskollärare, fritidshemspersonal, lärare och rektorer från samverkanskommunerna.

Dagen innehöll både föredrag och gruppdiskussioner. Det möjliggjorde att skolans verksamma fick diskutera verksamheternas egna behov och strategier tillsammans med forskare och studenter.

Läs mer om symposiet här.

Senast uppdaterad: 2023-12-19