Att skapa en tillgänglig social lärmiljö

2023-10-02

Det praktiknära forskningsprojektet Tillgängliga lärmiljöer genomförs inom ramen för ULF. – Fokus ligger på hur man kan skapa en tillgänglig social lärmiljö och hur relationen mellan lärare och elever kan stärkas, säger forskningsledare Lina Lago, docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet.

porträttbild på Lina Lago som står framför en blå bakgrund
Lina Lago, docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, har lett forskningsprojektet i samverkan med tre kommuner. Foto: Eric Söderman.

Hösten 2022 startade forskningsprojektet Tillgängliga lärmiljöer. Syftet är att utveckla och utforska hur skolans lärmiljö kan göras mer tillgänglig för alla elever. Projektet genomförs i samverkan mellan Linköpings universitet och Finspångs kommun, Kinda kommun samt Åtvidabergs kommun. Från varje kommun deltar mellanstadielärare från totalt sex olika skolor.

– Till att börja med identifierade vi tillsammans vad tillgängliga lärmiljöer kunde vara. Vi ville tillsammans bygga en gemensam förståelse för begreppet. Flera av kommunerna hade arbetat med tillgängliga lärmiljöer tidigare, men då mer med fysisk tillgänglighet och inte specifikt med tillgänglig social lärmiljö. Därför såg de behov av forskning och utveckling med särskilt fokus på detta, säger Lina Lago.

”Min tillgängliga vuxna”
För att ringa in vilka aspekter av social tillgänglighet som var viktigast att granska närmare genomförde lärarna samtal med kollegor, elever och skolledning.

– Vi landade i relationen mellan lärare och elever, men också mellan olika vuxna i skolan. Paraplybegreppet blev ”Min tillgängliga vuxna”. En viktig aspekt av tillgänglighet är att eleverna känner att lärarna finns där på alla plan, och inte är någon annanstans i tankarna. Och även för lärarna var detta viktigt. De vill fokusera på det som är deras kärnuppdrag. Vi har pratat mycket om att hitta ett lugn för både elever och lärare, att vara i ”lärbubblan”.

Under 2023 genomförs sex lokala aktionsforskningsprojekt.

– En lärare leder sina kollegor genom ett förändringsarbete i sin verksamhet. Tillsammans följer och beforskar vi arbetet. Förhoppningen är att ha några resultat klara framåt jul för att i vår kunna formulera vad vi lärt oss under våren 2024, säger Lina Lago.

Mer information
Här kan du läsa mer om forskningsprojektet Tillgängliga lärmiljöer. Här hittar du även en blogg där forskare och lärare turas om att skriva.

Maria Nilsson

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Att skapa en tillgänglig social lärmiljö

2023-10-02

Det praktiknära forskningsprojektet Tillgängliga lärmiljöer genomförs inom ramen för ULF. – Fokus ligger på hur man kan skapa en tillgänglig social lärmiljö och hur relationen mellan lärare och elever kan stärkas, säger forskningsledare Lina Lago, docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet.

porträttbild på Lina Lago som står framför en blå bakgrund
Lina Lago, docent i pedagogiskt arbete vid Linköpings universitet, har lett forskningsprojektet i samverkan med tre kommuner. Foto: Eric Söderman.

Hösten 2022 startade forskningsprojektet Tillgängliga lärmiljöer. Syftet är att utveckla och utforska hur skolans lärmiljö kan göras mer tillgänglig för alla elever. Projektet genomförs i samverkan mellan Linköpings universitet och Finspångs kommun, Kinda kommun samt Åtvidabergs kommun. Från varje kommun deltar mellanstadielärare från totalt sex olika skolor.

– Till att börja med identifierade vi tillsammans vad tillgängliga lärmiljöer kunde vara. Vi ville tillsammans bygga en gemensam förståelse för begreppet. Flera av kommunerna hade arbetat med tillgängliga lärmiljöer tidigare, men då mer med fysisk tillgänglighet och inte specifikt med tillgänglig social lärmiljö. Därför såg de behov av forskning och utveckling med särskilt fokus på detta, säger Lina Lago.

”Min tillgängliga vuxna”
För att ringa in vilka aspekter av social tillgänglighet som var viktigast att granska närmare genomförde lärarna samtal med kollegor, elever och skolledning.

– Vi landade i relationen mellan lärare och elever, men också mellan olika vuxna i skolan. Paraplybegreppet blev ”Min tillgängliga vuxna”. En viktig aspekt av tillgänglighet är att eleverna känner att lärarna finns där på alla plan, och inte är någon annanstans i tankarna. Och även för lärarna var detta viktigt. De vill fokusera på det som är deras kärnuppdrag. Vi har pratat mycket om att hitta ett lugn för både elever och lärare, att vara i ”lärbubblan”.

Under 2023 genomförs sex lokala aktionsforskningsprojekt.

– En lärare leder sina kollegor genom ett förändringsarbete i sin verksamhet. Tillsammans följer och beforskar vi arbetet. Förhoppningen är att ha några resultat klara framåt jul för att i vår kunna formulera vad vi lärt oss under våren 2024, säger Lina Lago.

Mer information
Här kan du läsa mer om forskningsprojektet Tillgängliga lärmiljöer. Här hittar du även en blogg där forskare och lärare turas om att skriva.

Maria Nilsson

Senast uppdaterad: 2023-12-19