ULF Bazar med sikte på 2025

2023-10-02

Hur kan vi få fler mindre skolhuvudmän att delta i forskningsprojekt och hur gör vi övergången till en permanent verksamhet 2025 så smidig som möjligt. Detta var två av de många frågorna som diskuterades vid den nationella ULF Bazaren.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) stod värd för den nationella ULF Bazaren. Ledamöterna i ULF-S var med för att berätta om deras arbete med förslaget till nationellt avtal och hur de arbetar framåt. 

Kerstin Tham, rektor för Malmö universitet och ledamot i ULF-S, är även ordförande för expertgruppen för lärarutbildningen under SUHF. I expertgruppen arbetar de nu för att föra upp ULF på agendan i fler sammanhang.

– Det vi jobbar med i dag är lärarutbildningsutredningen. Det är otroligt viktigt att vi ger input nu och att det ger bäring på ULF. Det är viktigt att man landar rätt i den utredningen om lärarutbildningen, säger Kerstin Tham under Bazaren.

Huvudmannarepresentanterna i ULF-S berättade om de fördelar de ser med förslaget till nationellt avtal. Ingrid Carlgren, styrelseledamot för Idéburna skolors riksförbund, lyfter att deras medlemmar ser stora vinster med det nya avtalet.

– Det finns ett särskilt intresse från idéburna skolor, det är små skolor som sällan har råd att delta i stora projekt. Men att de små skolorna nu kan få vara med att påverka vilka frågor som beforskas, säger Ingrid Carlgren.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, fortsätter:

– Vi har några av de större medlemmarna som varit med i försöksverksamheten. Men vi har många små medlemmar som gärna vill få möjlighet att vara med i samarbetet. Det har vi arbetat för också när vi har arbetat fram avtalet. Det är viktigt att inte bara stora medlemmar har möjlighet att delta i ULF, säger Ulla Hamilton.

Påväg mot 2025
Under Bazaren diskuterades det också vad som behöver utvecklas inför att de nya noderna tar form 2025. Samt vilka strukturer som behövs och hur arbetet ska organiseras på de olika nivåerna inom ULF. Detta för att övergången till en permanent organisation 2025 blir så smidig som möjligt.

– Detta ställer krav på oss allihopa, att kunna nyttja möjligheterna som skapas. Det kommer krävas lite omställningsarbete när vi går över i den nya organiseringen 2025. Men det är nödvändigt att vi i Sverige bygger upp strukturer för det här som inte är så sårbara, säger Monica Sonde, avdelningschef över utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Nästa nationella ULF Bazar hålls den 4 december.

Josefin Lingström

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

ULF Bazar med sikte på 2025

2023-10-02

Hur kan vi få fler mindre skolhuvudmän att delta i forskningsprojekt och hur gör vi övergången till en permanent verksamhet 2025 så smidig som möjligt. Detta var två av de många frågorna som diskuterades vid den nationella ULF Bazaren.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) stod värd för den nationella ULF Bazaren. Ledamöterna i ULF-S var med för att berätta om deras arbete med förslaget till nationellt avtal och hur de arbetar framåt. 

Kerstin Tham, rektor för Malmö universitet och ledamot i ULF-S, är även ordförande för expertgruppen för lärarutbildningen under SUHF. I expertgruppen arbetar de nu för att föra upp ULF på agendan i fler sammanhang.

– Det vi jobbar med i dag är lärarutbildningsutredningen. Det är otroligt viktigt att vi ger input nu och att det ger bäring på ULF. Det är viktigt att man landar rätt i den utredningen om lärarutbildningen, säger Kerstin Tham under Bazaren.

Huvudmannarepresentanterna i ULF-S berättade om de fördelar de ser med förslaget till nationellt avtal. Ingrid Carlgren, styrelseledamot för Idéburna skolors riksförbund, lyfter att deras medlemmar ser stora vinster med det nya avtalet.

– Det finns ett särskilt intresse från idéburna skolor, det är små skolor som sällan har råd att delta i stora projekt. Men att de små skolorna nu kan få vara med att påverka vilka frågor som beforskas, säger Ingrid Carlgren.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, fortsätter:

– Vi har några av de större medlemmarna som varit med i försöksverksamheten. Men vi har många små medlemmar som gärna vill få möjlighet att vara med i samarbetet. Det har vi arbetat för också när vi har arbetat fram avtalet. Det är viktigt att inte bara stora medlemmar har möjlighet att delta i ULF, säger Ulla Hamilton.

Påväg mot 2025
Under Bazaren diskuterades det också vad som behöver utvecklas inför att de nya noderna tar form 2025. Samt vilka strukturer som behövs och hur arbetet ska organiseras på de olika nivåerna inom ULF. Detta för att övergången till en permanent organisation 2025 blir så smidig som möjligt.

– Detta ställer krav på oss allihopa, att kunna nyttja möjligheterna som skapas. Det kommer krävas lite omställningsarbete när vi går över i den nya organiseringen 2025. Men det är nödvändigt att vi i Sverige bygger upp strukturer för det här som inte är så sårbara, säger Monica Sonde, avdelningschef över utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Nästa nationella ULF Bazar hålls den 4 december.

Josefin Lingström

Senast uppdaterad: 2023-12-19