Pressmeddelande: Unikt avtal om praktiknära forskning i samverkan för skolan

2023-06-26

Ett förslag på nytt Nationellt ULF-avtal har idag lämnats till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på utbildningsområdet under den kommande 10-årsperioden.

samordningsgruppen räcker över avtalet till statssekreterare vid andra sidan bordet
Samordningsgruppen för ULF lämnar över förslaget till nationellt avtal till statssekreterarna vid utbildningsdepartementet. Foto: Bodil Båvner.

– ULF-avtalet rör ett av samhällets största åtagande, skola och utbildning, som är avgörande för samhällets framtida utveckling. Genom förslaget kan skolan – över hela landet – utvecklas genom att stå på vetenskaplig, professionell och tillämpbar grund. säger Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet och ordförande för den gemensamma arbetsgruppen.

Förslaget till nytt ULF-avtal har arbetats fram av en grupp med bred förankring i akademin och skolans alla delar genom företrädare för samtliga skolhuvudmän och lärosäten. Idag har företrädare för SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och de tre nationella organisationerna som organiserar skolans huvudmän, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund överlämnat förslaget till regeringen

– Det är unikt att skolhuvudmän och lärosäten gemensamt arbetat fram ett förslag. Med det nya ULF-avtalet kan vi skapa förutsättningar för forskare och lärare i hela landet att samverka kring praktiknära forskning, säger Monica Sonde, direktör SKR och vice ordförande i den gemensamma arbetsgruppen.

Den gemensamma arbetsgruppen (ULF-S) består av:

 • Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet, ordf SUHF
 • Per-Arne Andersson, ordf. Friskolornas riksförbund, v.ordf Ifous
 • Ingrid Carlgren, prof. ledamot av styrelsen för Idéburna skolors riksförbund  
 • Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund
 • Åke Ingerman, prof. dekan vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
 • Monica Sonde, direktör/avdelningschef, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Kerstin Tham, rektor Malmö universitet, ordf. SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning och ULF
 • Jonas Tosteby, vicerektor för utbildning Högskolan Dalarna, ledamot i SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning    

Kort info om ULF och avtalet:
ULF-avtalet bygger på erfarenheter och utvärderingar från en omfattande försöksverksamhet som pågått sedan 2017 i samverkan av 25 lärosäten och ca 200 skolhuvudmän.

Med praktiknära forskning i samverkan avses forskning som utgår från skolprofessionernas behov av ny kunskap för att utveckla och förbättra verksamheterna i skolväsendet och för lärar-och förskollärarutbildningarna. I denna forskning samverkar yrkesverksamma från lärosäten och skolhuvudmän i hela forskningsprocessen, från initiering till genomförande och redovisning av resultat. Såväl forskare som yrkesverksamma kan vara anställda inom skolväsendet och/eller på lärosäte. Målet är att successivt bygga upp en gemensam kunskapsbas som är öppet tillgänglig för forskare, yrkesverksamma och ansvariga på olika nivåer. 

Läs förslaget i sin helhet här.

Vill du veta mer gå in på www.ulfavtal.se 

Kontaktpersoner
Arbetsgruppen: Monica Sonde, 0729981176, och Åke Ingerman, 0766182637.
Handläggare: Bodil Båvner, 0727342617, och Elisabet Nihlfors, 0705370154.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Pressmeddelande: Unikt avtal om praktiknära forskning i samverkan för skolan

2023-06-26

Ett förslag på nytt Nationellt ULF-avtal har idag lämnats till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på utbildningsområdet under den kommande 10-årsperioden.

samordningsgruppen räcker över avtalet till statssekreterare vid andra sidan bordet
Samordningsgruppen för ULF lämnar över förslaget till nationellt avtal till statssekreterarna vid utbildningsdepartementet. Foto: Bodil Båvner.

– ULF-avtalet rör ett av samhällets största åtagande, skola och utbildning, som är avgörande för samhällets framtida utveckling. Genom förslaget kan skolan – över hela landet – utvecklas genom att stå på vetenskaplig, professionell och tillämpbar grund. säger Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet och ordförande för den gemensamma arbetsgruppen.

Förslaget till nytt ULF-avtal har arbetats fram av en grupp med bred förankring i akademin och skolans alla delar genom företrädare för samtliga skolhuvudmän och lärosäten. Idag har företrädare för SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och de tre nationella organisationerna som organiserar skolans huvudmän, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund överlämnat förslaget till regeringen

– Det är unikt att skolhuvudmän och lärosäten gemensamt arbetat fram ett förslag. Med det nya ULF-avtalet kan vi skapa förutsättningar för forskare och lärare i hela landet att samverka kring praktiknära forskning, säger Monica Sonde, direktör SKR och vice ordförande i den gemensamma arbetsgruppen.

Den gemensamma arbetsgruppen (ULF-S) består av:

 • Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet, ordf SUHF
 • Per-Arne Andersson, ordf. Friskolornas riksförbund, v.ordf Ifous
 • Ingrid Carlgren, prof. ledamot av styrelsen för Idéburna skolors riksförbund  
 • Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund
 • Åke Ingerman, prof. dekan vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet
 • Monica Sonde, direktör/avdelningschef, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Kerstin Tham, rektor Malmö universitet, ordf. SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning och ULF
 • Jonas Tosteby, vicerektor för utbildning Högskolan Dalarna, ledamot i SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning    

Kort info om ULF och avtalet:
ULF-avtalet bygger på erfarenheter och utvärderingar från en omfattande försöksverksamhet som pågått sedan 2017 i samverkan av 25 lärosäten och ca 200 skolhuvudmän.

Med praktiknära forskning i samverkan avses forskning som utgår från skolprofessionernas behov av ny kunskap för att utveckla och förbättra verksamheterna i skolväsendet och för lärar-och förskollärarutbildningarna. I denna forskning samverkar yrkesverksamma från lärosäten och skolhuvudmän i hela forskningsprocessen, från initiering till genomförande och redovisning av resultat. Såväl forskare som yrkesverksamma kan vara anställda inom skolväsendet och/eller på lärosäte. Målet är att successivt bygga upp en gemensam kunskapsbas som är öppet tillgänglig för forskare, yrkesverksamma och ansvariga på olika nivåer. 

Läs förslaget i sin helhet här.

Vill du veta mer gå in på www.ulfavtal.se 

Kontaktpersoner
Arbetsgruppen: Monica Sonde, 0729981176, och Åke Ingerman, 0766182637.
Handläggare: Bodil Båvner, 0727342617, och Elisabet Nihlfors, 0705370154.

Senast uppdaterad: 2023-12-19