ULF-S skriver på Dagens samhälle om överlämnandet till regeringen

2023-06-26

Ledamöterna i ULF-S skriver i dag på Dagens samhälle om överlämnandet av ett förslag till nationellt ULF-avtal. Under dagen lämnas förslaget till regeringen. 

I dag överlämnar ledamöterna i samordningsgruppen för nationell ULF-strategi, ULF-S, ett förslag på tioårigt avtal för den fortsatta ULF-verksamheten.

Med anledning av detta berättar ledamöterna om avtalet i en debattartikel på Dagens samhälle. 

”ULF-avtalet ger förutsättningar för ett viktigt komplement, som på allvar kan etablera en ny forskningsfront inom den praktiknära forskningen.” Skriver ledamöterna.

Läs hela debattartikeln här.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

ULF-S skriver på Dagens samhälle om överlämnandet till regeringen

2023-06-26

Ledamöterna i ULF-S skriver i dag på Dagens samhälle om överlämnandet av ett förslag till nationellt ULF-avtal. Under dagen lämnas förslaget till regeringen. 

I dag överlämnar ledamöterna i samordningsgruppen för nationell ULF-strategi, ULF-S, ett förslag på tioårigt avtal för den fortsatta ULF-verksamheten.

Med anledning av detta berättar ledamöterna om avtalet i en debattartikel på Dagens samhälle. 

”ULF-avtalet ger förutsättningar för ett viktigt komplement, som på allvar kan etablera en ny forskningsfront inom den praktiknära forskningen.” Skriver ledamöterna.

Läs hela debattartikeln här.

Senast uppdaterad: 2023-12-19