Utmaningar inom ULF-forskning tas upp på rundabordssamtal

2023-05-23

”Förhoppningen är att bidra till att identifiera otydligheter och skapa en gemensam syn på tolkningar och kunskapsbehov”, säger Maria Andrée om det rundabordssamtal om etikfrågor som nu arrangeras. 

porträttbild på maria andrée
Maria Andrée är professor i didaktik vid Stockholms universitet och är även projektledare för universitetets deltagande i ULF. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Den 29 maj bjuder Vetenskapsrådet in företrädare till ett rundabordssamtal för att diskutera etikfrågor inom praktiknära skolforskning. Enligt Vetenskapsrådet behövs konstruktiv dialog mellan forskare, skolhuvudmän och myndigheter när det kommer till etikprövning. 

Bakgrunden är de olika frågor och dilemman som uppmärksammats inom ULF-verksamheten. Och rundabordssamtalet är ett steg mot att identifiera otydligheter och skapa gemensam syn på tolkningar och kunskapsbehov.

Maria Andrée är professor i didaktik vid Stockholms universitet och är även projektledare för universitetets deltagande i ULF. Hon har varit med i planeringen av rundabordssamtalet hos Vetenskapsrådet.

Varför är det viktigt att ha detta rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning?
– En målsättning för ULF är att skapa förutsättningar för forskare och lärare samt förskollärare vid lärosäten och i skolväsendet att bedriva praktiknära forskning i samverkan. Ett led i detta är att skapa klarhet i och en gemensam syn på hur etiska frågor och dilemman kan hanteras utan att undergräva ambitionerna med ULF om att bedriva forskning i samverkan, säger Maria Andrée och fortsätter: 

– Då krävs en diskussion om etikfrågor i vid mening från lärares yrkesetik till forskaretik och forskningsetik men också mer detaljerade och praktiska frågor knutna till etikprövning. 

Hon ger exempel på frågor och utmaningar som att forska och publicera tillsammans med verksamma i skolan eller synen på vem som är forskare och forskningsperson. Andra frågor är vilket ansvar som tillkommer genom att en skolhuvudman tar på sig forskningshuvudmannaskap och gränsdragningar för vad som räknas som känsliga personuppgifter.

Maria Andrée anser att detta är frågor som bör diskuteras i relation till all utbildningsvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning, men som i flera fall ställs på sin spets i den praktiknära forskning som bedrivs inom ULF.

Vad hoppas ni på att rundabordssamtalet ska ge?
– Förhoppningen är att bidra till att identifiera otydligheter och skapa en gemensam syn på tolkningar och kunskapsbehov. I och med att utbildningsministern har aviserat en översyn av etikprövningslagen är det också viktigt att lyfta och skapa medvetenhet om de specifika utmaningar som är förknippade med praktiknära forskning i skolan, svarar Maria Andrée.

Vid samtalet deltar forskare, företrädare för skolhuvudmän, Etikprövningsmyndigheten, Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) och personer vid Vetenskapsrådet som är ansvariga för rapporten God forskningssed.

Josefin Lingström

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Utmaningar inom ULF-forskning tas upp på rundabordssamtal

2023-05-23

”Förhoppningen är att bidra till att identifiera otydligheter och skapa en gemensam syn på tolkningar och kunskapsbehov”, säger Maria Andrée om det rundabordssamtal om etikfrågor som nu arrangeras. 

porträttbild på maria andrée
Maria Andrée är professor i didaktik vid Stockholms universitet och är även projektledare för universitetets deltagande i ULF. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet.

Den 29 maj bjuder Vetenskapsrådet in företrädare till ett rundabordssamtal för att diskutera etikfrågor inom praktiknära skolforskning. Enligt Vetenskapsrådet behövs konstruktiv dialog mellan forskare, skolhuvudmän och myndigheter när det kommer till etikprövning. 

Bakgrunden är de olika frågor och dilemman som uppmärksammats inom ULF-verksamheten. Och rundabordssamtalet är ett steg mot att identifiera otydligheter och skapa gemensam syn på tolkningar och kunskapsbehov.

Maria Andrée är professor i didaktik vid Stockholms universitet och är även projektledare för universitetets deltagande i ULF. Hon har varit med i planeringen av rundabordssamtalet hos Vetenskapsrådet.

Varför är det viktigt att ha detta rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning?
– En målsättning för ULF är att skapa förutsättningar för forskare och lärare samt förskollärare vid lärosäten och i skolväsendet att bedriva praktiknära forskning i samverkan. Ett led i detta är att skapa klarhet i och en gemensam syn på hur etiska frågor och dilemman kan hanteras utan att undergräva ambitionerna med ULF om att bedriva forskning i samverkan, säger Maria Andrée och fortsätter: 

– Då krävs en diskussion om etikfrågor i vid mening från lärares yrkesetik till forskaretik och forskningsetik men också mer detaljerade och praktiska frågor knutna till etikprövning. 

Hon ger exempel på frågor och utmaningar som att forska och publicera tillsammans med verksamma i skolan eller synen på vem som är forskare och forskningsperson. Andra frågor är vilket ansvar som tillkommer genom att en skolhuvudman tar på sig forskningshuvudmannaskap och gränsdragningar för vad som räknas som känsliga personuppgifter.

Maria Andrée anser att detta är frågor som bör diskuteras i relation till all utbildningsvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning, men som i flera fall ställs på sin spets i den praktiknära forskning som bedrivs inom ULF.

Vad hoppas ni på att rundabordssamtalet ska ge?
– Förhoppningen är att bidra till att identifiera otydligheter och skapa en gemensam syn på tolkningar och kunskapsbehov. I och med att utbildningsministern har aviserat en översyn av etikprövningslagen är det också viktigt att lyfta och skapa medvetenhet om de specifika utmaningar som är förknippade med praktiknära forskning i skolan, svarar Maria Andrée.

Vid samtalet deltar forskare, företrädare för skolhuvudmän, Etikprövningsmyndigheten, Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) och personer vid Vetenskapsrådet som är ansvariga för rapporten God forskningssed.

Josefin Lingström

Senast uppdaterad: 2023-12-19