”Om vi inte samarbetar kommer vi aldrig veta vilka frågor som är viktiga för skolan”

2023-05-16

Jesper Boesen, samverkanschef och forskningsmiljöledare, vid JU lyfte vid Göteborgsnodens konferens vikten av att lärosätena och skolhuvudmän närmar sig varandra genom ULF-avtal. Lyssna till fler deltagare nedan.

Lyssna på röster från ULF konferensen som arrangerades inom Göteborgsnoden den 27 april vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University (JU).

Ett sextiotal deltagare från flera olika skolhuvudmän och lärosäten deltog i ULF-konferensen. Deltagarna välkomnades av vd Marie Öhman och Jesper Boesen, samverkanschef och forskningsmiljöledare, vid JU. Jesper Boesen lyfte vikten av att skolhuvudmän och lärosäten närmar sig varandra genom ULF-avtal. 

– Om inte vi samarbetar med skolor så kommer vi aldrig veta vilka frågor som är viktiga för skolan. Annars riskerar vi att det är vi forskare talar om för skolor vad som är viktigt enligt litteraturen. Och så bedriver vi forskning på det och erbjuder dem svar på frågor som kanske inte ställts av praktiken, säger han.

Därefter inledde Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet konferensen genom att ge åhörarna en sammanställning kring alla de initiativ som lett fram till det första förslaget på ett nationellt ULF-avtal. Sedan följde att antal presentationer från den ULF-samverkan som pågår inom noden.

– Det är en spännande att lyssna till alla erfarenheter från ULF-samverkan inom noden. Det är en mångfald som inspirerar, säger Magdalena Taube, ULF-projektledare från GU och en av arrangörerna.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

”Om vi inte samarbetar kommer vi aldrig veta vilka frågor som är viktiga för skolan”

2023-05-16

Jesper Boesen, samverkanschef och forskningsmiljöledare, vid JU lyfte vid Göteborgsnodens konferens vikten av att lärosätena och skolhuvudmän närmar sig varandra genom ULF-avtal. Lyssna till fler deltagare nedan.

Lyssna på röster från ULF konferensen som arrangerades inom Göteborgsnoden den 27 april vid Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University (JU).

Ett sextiotal deltagare från flera olika skolhuvudmän och lärosäten deltog i ULF-konferensen. Deltagarna välkomnades av vd Marie Öhman och Jesper Boesen, samverkanschef och forskningsmiljöledare, vid JU. Jesper Boesen lyfte vikten av att skolhuvudmän och lärosäten närmar sig varandra genom ULF-avtal. 

– Om inte vi samarbetar med skolor så kommer vi aldrig veta vilka frågor som är viktiga för skolan. Annars riskerar vi att det är vi forskare talar om för skolor vad som är viktigt enligt litteraturen. Och så bedriver vi forskning på det och erbjuder dem svar på frågor som kanske inte ställts av praktiken, säger han.

Därefter inledde Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet konferensen genom att ge åhörarna en sammanställning kring alla de initiativ som lett fram till det första förslaget på ett nationellt ULF-avtal. Sedan följde att antal presentationer från den ULF-samverkan som pågår inom noden.

– Det är en spännande att lyssna till alla erfarenheter från ULF-samverkan inom noden. Det är en mångfald som inspirerar, säger Magdalena Taube, ULF-projektledare från GU och en av arrangörerna.

Senast uppdaterad: 2023-12-19