Skolministern understryker vikten av ULF

2023-05-16

Skolminister Lotta Edholm inledningstalade på skolkonferensen researchED och underströk vikten av ULF. Se hela inledningstalet här.


Vid den internationella skolkonferensen researchED samlas personer från skolvärlden för att lära och inspireras av forskare och föreläsare från hela världen. Den 6 maj arrangerades researchED i Haninge kommun. 

Skolminister Lotta Edholm inledningstalade på konferensen. Hon underströk betydelsen av ULF utifrån att K-ULF är så framgångsrikt. K-ULF är en del av ULF och det står för Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning. Det drivs mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH) och fem skolhuvudmän. Se Lotta Edholms inledningstal ovan.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Skolministern understryker vikten av ULF

2023-05-16

Skolminister Lotta Edholm inledningstalade på skolkonferensen researchED och underströk vikten av ULF. Se hela inledningstalet här.


Vid den internationella skolkonferensen researchED samlas personer från skolvärlden för att lära och inspireras av forskare och föreläsare från hela världen. Den 6 maj arrangerades researchED i Haninge kommun. 

Skolminister Lotta Edholm inledningstalade på konferensen. Hon underströk betydelsen av ULF utifrån att K-ULF är så framgångsrikt. K-ULF är en del av ULF och det står för Kompensatorisk undervisning för lärande och forskning. Det drivs mellan Kungliga tekniska högskolan (KTH) och fem skolhuvudmän. Se Lotta Edholms inledningstal ovan.

Senast uppdaterad: 2023-12-19