Ju fler lärare som deltar desto fler ringar på vattnet

2023-04-11

En forskningscirkel blev till ett föredrag på en forskningskonferens, för att sedan bli en workshop för alla lågstadielärare i Enköpings kommun. Ett ULF-projekt om funktionellt skrivande ger ringar på vattnet när fler lärare involveras.

Charlotte Engblom, Jane Jaråker och Lotta Östman presenterar sitt arbete framför publik
Charlotte Engblom, Jane Jaråker och Lotta Östman presenterar sitt arbete vid forskarkonferensen i Lund.

Funktionellt skrivande innebär att skrivandet i sig är ett verktyg för lärande och kommunikation. 

Grundskolelärarna Lotta Östman och Jane Jaråker, som arbetar i Enköpings kommun, fick frågan om de ville delta i en forskningscirkel om funktionellt skrivande. De hoppade på erbjudandet och har under ett helt läsår i cirkeln bland annat diskuterat forskning, elevtexter och undervisningsaktiviteter. 

Jane Jaråker berättar att hon tackade ja till att delta som en möjlighet att få träffa andra lärare.

– Det är så intressant att få jobba med andra lärare. Vi sitter i samma båt men har väldigt olika sätt att ro, så det är intressant att höra hur andra gör, säger hon.

Se progression hos eleverna
Efter ett läsår tillsammans i forskningscirkeln, berättar Jane Jaråker och Lotta Östman att de nu reflekterar mer över sin skrivundervisning och de är tydligare gentemot eleverna varför de skriver något. 

– Jag tänker att jag även ska göra om samma procedur nu när mina elever går i årskurs två och se om deras skrivande har fått en progression, säger Lotta Östman.

Charlotte Engblom, lektor i didaktik vid Uppsala universitet, har varit ledare för forskningscirkeln. Med hjälp av ULF-medel, åkte hon tillsammans med de två lärarna till en forskarkonferens i Lund. 

– Vi hade ett föredrag på konferensen tillsammans. Konferensen har sällan med lärare som presentatörer eller åhörare så jag känner att vårt initiativ var nyskapande. Det är lätt att det annars stannar i den sfären, där forskare bara berättar för andra forskare, säger Charlotte Engblom. 

Hur var det att som lärare delta och hålla föredrag på en forskarkonferens?
– Bara positivt. Både för vår skull att få berätta för forskare om vad vi gjort. Men också för mig som lärare att få åka dit och lyssna. Det finns så mycket forskning som oftast inte når oss i skolan. Och det är bra att forskare får höra om vår vardag och hur vi rent konkret jobbar i klassrummet, svarar Jane Jaråker.

Men de ville att arbetet med funktionellt skrivande även skulle nå fler lärare.

– Det är svårt att veta hur man ska få ringar på vattnet. Det vi gjorde nu var en workshop, där alla lärare i alla lågstadieskolor i Enköping bjöds in. Det är ett bra tillfälle att berätta om vad en forskningscirkel är och vad den kan vara. Vi pratade också om innehållet och hur det kan vara en fortbildning inom funktionellt skrivande för lärarna, berättar Charlotte Engblom. 

”Får testa forskningen ute i klassrummen”
Förutom forskningscirkeln, arbetar Charlotte Engblom i ett treårigt forskningsprojekt om funktionellt skrivande. Projektet och forskningscirkeln gynnar varandra, berättar Charlotte Engblom.

– Den här närheten man får till lärares vardag och frågor som dyker upp. På något sätt får man möjlighet att se hur ens egna forskning funkar i skolans vardag. Man har större möjligheter att justera och förutse problem när man får testa sin forskning ute i klassrummen.

Josefin Lingström

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Ju fler lärare som deltar desto fler ringar på vattnet

2023-04-11

En forskningscirkel blev till ett föredrag på en forskningskonferens, för att sedan bli en workshop för alla lågstadielärare i Enköpings kommun. Ett ULF-projekt om funktionellt skrivande ger ringar på vattnet när fler lärare involveras.

Charlotte Engblom, Jane Jaråker och Lotta Östman presenterar sitt arbete framför publik
Charlotte Engblom, Jane Jaråker och Lotta Östman presenterar sitt arbete vid forskarkonferensen i Lund.

Funktionellt skrivande innebär att skrivandet i sig är ett verktyg för lärande och kommunikation. 

Grundskolelärarna Lotta Östman och Jane Jaråker, som arbetar i Enköpings kommun, fick frågan om de ville delta i en forskningscirkel om funktionellt skrivande. De hoppade på erbjudandet och har under ett helt läsår i cirkeln bland annat diskuterat forskning, elevtexter och undervisningsaktiviteter. 

Jane Jaråker berättar att hon tackade ja till att delta som en möjlighet att få träffa andra lärare.

– Det är så intressant att få jobba med andra lärare. Vi sitter i samma båt men har väldigt olika sätt att ro, så det är intressant att höra hur andra gör, säger hon.

Se progression hos eleverna
Efter ett läsår tillsammans i forskningscirkeln, berättar Jane Jaråker och Lotta Östman att de nu reflekterar mer över sin skrivundervisning och de är tydligare gentemot eleverna varför de skriver något. 

– Jag tänker att jag även ska göra om samma procedur nu när mina elever går i årskurs två och se om deras skrivande har fått en progression, säger Lotta Östman.

Charlotte Engblom, lektor i didaktik vid Uppsala universitet, har varit ledare för forskningscirkeln. Med hjälp av ULF-medel, åkte hon tillsammans med de två lärarna till en forskarkonferens i Lund. 

– Vi hade ett föredrag på konferensen tillsammans. Konferensen har sällan med lärare som presentatörer eller åhörare så jag känner att vårt initiativ var nyskapande. Det är lätt att det annars stannar i den sfären, där forskare bara berättar för andra forskare, säger Charlotte Engblom. 

Hur var det att som lärare delta och hålla föredrag på en forskarkonferens?
– Bara positivt. Både för vår skull att få berätta för forskare om vad vi gjort. Men också för mig som lärare att få åka dit och lyssna. Det finns så mycket forskning som oftast inte når oss i skolan. Och det är bra att forskare får höra om vår vardag och hur vi rent konkret jobbar i klassrummet, svarar Jane Jaråker.

Men de ville att arbetet med funktionellt skrivande även skulle nå fler lärare.

– Det är svårt att veta hur man ska få ringar på vattnet. Det vi gjorde nu var en workshop, där alla lärare i alla lågstadieskolor i Enköping bjöds in. Det är ett bra tillfälle att berätta om vad en forskningscirkel är och vad den kan vara. Vi pratade också om innehållet och hur det kan vara en fortbildning inom funktionellt skrivande för lärarna, berättar Charlotte Engblom. 

”Får testa forskningen ute i klassrummen”
Förutom forskningscirkeln, arbetar Charlotte Engblom i ett treårigt forskningsprojekt om funktionellt skrivande. Projektet och forskningscirkeln gynnar varandra, berättar Charlotte Engblom.

– Den här närheten man får till lärares vardag och frågor som dyker upp. På något sätt får man möjlighet att se hur ens egna forskning funkar i skolans vardag. Man har större möjligheter att justera och förutse problem när man får testa sin forskning ute i klassrummen.

Josefin Lingström

Senast uppdaterad: 2023-12-19