På väg mot ett nationellt avtal

2023-03-24

Arbetet med att ta fram ett nationellt ULF-avtal är inne på sluttampen. Under ULF Bazaren samlades många synpunkter in som nu ska göra avtalet inkluderande och att det inte tappar den lokala förankringen.

Nästan hundra företrädare för skolhuvudmän och lärosäten har återigen träffats för nationell ULF Bazar. För drygt ett år sedan startade arbetet med att ta fram ett nationellt ULF-avtal. Under onsdagens Bazar diskuterades ett första utkast till avtalet. 

– Det gäller att vi hittar en balans om vad som ska finnas med i ett nationellt avtal. Och att alla roller känner sig inkluderande och att vi använder rätt ordval, säger Elisabet Nihlfors, ordförande i ULF-O, under Bazaren.

Skolhuvudmännen och lärosätena utbytte tankar om förtydliganden, ordval och olika benämningar i avtalet. Ett av medskicken i det fortsatta avtalsskrivandet är hur man säkerställer att det blir en likvärdighet över landet och att man inte tappar den lokala förankringen.

– Det har varit väldigt bra diskussioner och synpunkter. Alla frågor går inte att lösa, men vi har kommit långt på vägen, Åke Ingerman, dekan vid Göteborgs universitet och ledamot i ULF-S.

Nu samlas alla synpunkter ihop och bearbetas. Planen är att det i början av sommaren ska finnas ett färdigt avtal som kan lämnas över till regeringen.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

På väg mot ett nationellt avtal

2023-03-24

Arbetet med att ta fram ett nationellt ULF-avtal är inne på sluttampen. Under ULF Bazaren samlades många synpunkter in som nu ska göra avtalet inkluderande och att det inte tappar den lokala förankringen.

Nästan hundra företrädare för skolhuvudmän och lärosäten har återigen träffats för nationell ULF Bazar. För drygt ett år sedan startade arbetet med att ta fram ett nationellt ULF-avtal. Under onsdagens Bazar diskuterades ett första utkast till avtalet. 

– Det gäller att vi hittar en balans om vad som ska finnas med i ett nationellt avtal. Och att alla roller känner sig inkluderande och att vi använder rätt ordval, säger Elisabet Nihlfors, ordförande i ULF-O, under Bazaren.

Skolhuvudmännen och lärosätena utbytte tankar om förtydliganden, ordval och olika benämningar i avtalet. Ett av medskicken i det fortsatta avtalsskrivandet är hur man säkerställer att det blir en likvärdighet över landet och att man inte tappar den lokala förankringen.

– Det har varit väldigt bra diskussioner och synpunkter. Alla frågor går inte att lösa, men vi har kommit långt på vägen, Åke Ingerman, dekan vid Göteborgs universitet och ledamot i ULF-S.

Nu samlas alla synpunkter ihop och bearbetas. Planen är att det i början av sommaren ska finnas ett färdigt avtal som kan lämnas över till regeringen.

Senast uppdaterad: 2023-12-19