NTI Gymnasiet och Uppsala universitet utvecklar undervisning i programmering

2023-03-06

NTI Gymnasiet i Uppsala har sedan 2018 deltagit i ULF. I dag deltar 38 programmeringslärare på 17 av NTI:s gymnasieskolor i ett nationellt forskningssamarbete, vilket ger dem möjlighet att bedriva praktiknära didaktisk forskning inom programmering.

Mathias Laveno och David Wålstedt står bredvid varandra och tittar in i kameran
Rektor Mathias Laveno och förstelärare David Wålstedt på NTI Gymnasiet i Uppsala.

Artikeln publicerades ursprungligen på Academedia.se.

– Alla lärare inom NTI Gymnasiet har två timmar avsatta för lärteamsmöte varje vecka. Eftersom tidpunkten är densamma för samtliga skolor ger detta möjlighet till ett brett samarbete mellan våra lärare på skolor i hela Sverige, säger Mathias Laveno, rektor på NTI Gymnasiet i Uppsala. 

2020 inleddes ett samarbete mellan NTI Gymnasiet Uppsala och Uppsala Computing Education Research Group, UpCERG, som är en del av Institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet. 

David Wålstedt är förstelärare på skolan och engagerad i ULF-samarbetet. 

– Syftet med samarbetet mellan skola och lärosäte är att öka kunskapen om hur elever lär sig programmering och förstår kod, för att i förlängningen kunna förbättra didaktiken och undervisningen, säger David Wålstedt, förstelärare på NTI Gymnasiet i Uppsala. 

Forskning med fokus på elevernas förkunskaper och behov
Hittills har studierna gett flera spännande insikter i elevers förståelse av kod och hur gymnasieskolan bättre kan möta skiftande förkunskaper när de planerar sina kurser. 

– Genom att fånga upp elevernas förkunskaper, strategianvändning och intuitiva förståelse av kod kan vi bättre möta deras behov och hitta utmaningar på rätt nivå. Förhoppningsvis kan dessa projekt på sikt också bli en värdefull del i en kartläggning av ett utbildningsområde som förändrats kraftigt under kort tid, säger David Wålstedt.

Ur ett bredare utbildnings- och forskningsperspektiv konstaterar deltagarna att programmeringsdidaktiken är ny och främst har sin grund i forskning gjord på högre utbildningar. Samarbetet mellan NTI Gymnasiet och UpCERG är ett försök att utveckla didaktiken inom programmeringsämnet. 

fyra lärare sitter vid ett konferensbord med sina datorer och tittar in i kameran
Lärare på NTI Gymnasiet Uppsala, från vänster: Mikael Björk, Filip Vallin, Johan Snider och Erik Bokström. På distans medverkade även Bengt Johansson och Erik Sundberg från NTI Gymnasiet i Borlänge och Gävle. Foto: David Wålstedt.

Nya studier i gemensam forskningsmiljö
NTI Gymnasiet Uppsala har tillsammans med forskargruppen och 16 andra skolor inom NTI Gymnasiet byggt upp en gemensam forskningsmiljö där programmeringsdidaktik och svensk skola står i fokus. 

Samarbetet har än så länge genererat tre studier i Uppsala, varav den första utmynnat i artikeln Block and Text Programming in Swedish High School (Snider et. Al). Artikeln kartlägger bland annat elevernas förkunskaper i programmering vid nyligen påbörjande av gymnasiestudier. Detta görs mot bakgrund av att programmeringsundervisningen på grundskolan sedan 2018 kraftigt byggts ut och integrerats med andra ämnen. Effekterna av dessa satsningar är emellertid inte beforskade i någon större utsträckning ännu.

Arbetet med Block and Text Programming inspirerade till initierandet av två snarlika studier, vilka ännu inte publicerats. Den ena av dessa undersöker elevernas förståelse av kod. Den och bygger på undersökningar där elever muntligt förklarat kod som är skriven av andra. Resultaten av denna studie visade inte oväntat att mer erfarna programmerare hade lättare för att redogöra för kod än nybörjare, men den pekar också på intressanta skillnader i förståelsen av del och helhet mellan nybörjare och mer erfarna elever. Den tredje studien, som just nu samlar lärare från NTI Gymnasiet i Uppsala, Gävle och Borlänge, syftar till att undersöka vilka strategier elever använder sig av då de kört fast.

– Att programmeringslärare från många olika skolor tillsammans får vända och vrida på olika didaktiska problem gynnar inte bara forskningen utan också undervisningen på vår skola. Det ser jag och mina andra rektorskollegor inom NTI Gymnasiet som en stor fördel, säger Mathias Laveno. 

Jenny Wahlberg

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

NTI Gymnasiet och Uppsala universitet utvecklar undervisning i programmering

2023-03-06

NTI Gymnasiet i Uppsala har sedan 2018 deltagit i ULF. I dag deltar 38 programmeringslärare på 17 av NTI:s gymnasieskolor i ett nationellt forskningssamarbete, vilket ger dem möjlighet att bedriva praktiknära didaktisk forskning inom programmering.

Mathias Laveno och David Wålstedt står bredvid varandra och tittar in i kameran
Rektor Mathias Laveno och förstelärare David Wålstedt på NTI Gymnasiet i Uppsala.

Artikeln publicerades ursprungligen på Academedia.se.

– Alla lärare inom NTI Gymnasiet har två timmar avsatta för lärteamsmöte varje vecka. Eftersom tidpunkten är densamma för samtliga skolor ger detta möjlighet till ett brett samarbete mellan våra lärare på skolor i hela Sverige, säger Mathias Laveno, rektor på NTI Gymnasiet i Uppsala. 

2020 inleddes ett samarbete mellan NTI Gymnasiet Uppsala och Uppsala Computing Education Research Group, UpCERG, som är en del av Institutionen för informationsteknologi på Uppsala universitet. 

David Wålstedt är förstelärare på skolan och engagerad i ULF-samarbetet. 

– Syftet med samarbetet mellan skola och lärosäte är att öka kunskapen om hur elever lär sig programmering och förstår kod, för att i förlängningen kunna förbättra didaktiken och undervisningen, säger David Wålstedt, förstelärare på NTI Gymnasiet i Uppsala. 

Forskning med fokus på elevernas förkunskaper och behov
Hittills har studierna gett flera spännande insikter i elevers förståelse av kod och hur gymnasieskolan bättre kan möta skiftande förkunskaper när de planerar sina kurser. 

– Genom att fånga upp elevernas förkunskaper, strategianvändning och intuitiva förståelse av kod kan vi bättre möta deras behov och hitta utmaningar på rätt nivå. Förhoppningsvis kan dessa projekt på sikt också bli en värdefull del i en kartläggning av ett utbildningsområde som förändrats kraftigt under kort tid, säger David Wålstedt.

Ur ett bredare utbildnings- och forskningsperspektiv konstaterar deltagarna att programmeringsdidaktiken är ny och främst har sin grund i forskning gjord på högre utbildningar. Samarbetet mellan NTI Gymnasiet och UpCERG är ett försök att utveckla didaktiken inom programmeringsämnet. 

fyra lärare sitter vid ett konferensbord med sina datorer och tittar in i kameran
Lärare på NTI Gymnasiet Uppsala, från vänster: Mikael Björk, Filip Vallin, Johan Snider och Erik Bokström. På distans medverkade även Bengt Johansson och Erik Sundberg från NTI Gymnasiet i Borlänge och Gävle. Foto: David Wålstedt.

Nya studier i gemensam forskningsmiljö
NTI Gymnasiet Uppsala har tillsammans med forskargruppen och 16 andra skolor inom NTI Gymnasiet byggt upp en gemensam forskningsmiljö där programmeringsdidaktik och svensk skola står i fokus. 

Samarbetet har än så länge genererat tre studier i Uppsala, varav den första utmynnat i artikeln Block and Text Programming in Swedish High School (Snider et. Al). Artikeln kartlägger bland annat elevernas förkunskaper i programmering vid nyligen påbörjande av gymnasiestudier. Detta görs mot bakgrund av att programmeringsundervisningen på grundskolan sedan 2018 kraftigt byggts ut och integrerats med andra ämnen. Effekterna av dessa satsningar är emellertid inte beforskade i någon större utsträckning ännu.

Arbetet med Block and Text Programming inspirerade till initierandet av två snarlika studier, vilka ännu inte publicerats. Den ena av dessa undersöker elevernas förståelse av kod. Den och bygger på undersökningar där elever muntligt förklarat kod som är skriven av andra. Resultaten av denna studie visade inte oväntat att mer erfarna programmerare hade lättare för att redogöra för kod än nybörjare, men den pekar också på intressanta skillnader i förståelsen av del och helhet mellan nybörjare och mer erfarna elever. Den tredje studien, som just nu samlar lärare från NTI Gymnasiet i Uppsala, Gävle och Borlänge, syftar till att undersöka vilka strategier elever använder sig av då de kört fast.

– Att programmeringslärare från många olika skolor tillsammans får vända och vrida på olika didaktiska problem gynnar inte bara forskningen utan också undervisningen på vår skola. Det ser jag och mina andra rektorskollegor inom NTI Gymnasiet som en stor fördel, säger Mathias Laveno. 

Jenny Wahlberg

Senast uppdaterad: 2023-12-19