ULF ska beaktas i det nationella professionsprogrammet

2023-02-02

I förslaget om ett nationellt professionsprogram lyfter regeringen ULF-avtalen. Både som förebild för samverkan, men också som en del i kompetensutvecklingen.

Nu har regeringen lämnat över förslaget om ett nationellt professionsprogram till riksdagen. Professionsprogrammet innehåller huvudsakligen två delar. Den ena delen är att införa en nationell struktur för kompetensutveckling.

Strukturen ska innehålla kompetensutvecklingsinsatser, där vissa insatser kan ligga till grund för meriteringsnivåer. Insatserna ska riktas till både förskollärare, lärare och rektorer.

Den andra delen innehåller ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och förskollärare, där de kan få sin yrkesskicklighet erkänd. Systemet ska innehålla flera meriteringsnivåer, varav en av nivåerna förutsätter en examen på forskarnivå.

Karriärstegsreformen med förstelärare och lektorer ska också kopplas till det nationella meriteringssystemet. 

ULF i professionsprogrammet
I propositionen uppges det att när strukturen för kompetensutveckling inom professionsprogrammet ska byggas upp, ska det tas hänsyn till redan befintliga strukturer. Där nämns det att ULF-avtalen ska särskilt beaktas i arbetet med att ta fram innehållet i den nationella strukturen. 

Samverkan inom ULF-avtalen ska också beaktas när former för samarbete mellan myndigheter och lärosäten inom professionsprogrammet byggs upp. 

”På så vis kan sådana befintliga strukturer och den nationella strukturen för kompetensutveckling förstärka varandra på ett ändamålsenligt sätt.” Skriver regeringen i propositionen.

Det nationella professionsprogrammet ska träda ikraft 1 januari 2025.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

ULF ska beaktas i det nationella professionsprogrammet

2023-02-02

I förslaget om ett nationellt professionsprogram lyfter regeringen ULF-avtalen. Både som förebild för samverkan, men också som en del i kompetensutvecklingen.

Nu har regeringen lämnat över förslaget om ett nationellt professionsprogram till riksdagen. Professionsprogrammet innehåller huvudsakligen två delar. Den ena delen är att införa en nationell struktur för kompetensutveckling.

Strukturen ska innehålla kompetensutvecklingsinsatser, där vissa insatser kan ligga till grund för meriteringsnivåer. Insatserna ska riktas till både förskollärare, lärare och rektorer.

Den andra delen innehåller ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare och förskollärare, där de kan få sin yrkesskicklighet erkänd. Systemet ska innehålla flera meriteringsnivåer, varav en av nivåerna förutsätter en examen på forskarnivå.

Karriärstegsreformen med förstelärare och lektorer ska också kopplas till det nationella meriteringssystemet. 

ULF i professionsprogrammet
I propositionen uppges det att när strukturen för kompetensutveckling inom professionsprogrammet ska byggas upp, ska det tas hänsyn till redan befintliga strukturer. Där nämns det att ULF-avtalen ska särskilt beaktas i arbetet med att ta fram innehållet i den nationella strukturen. 

Samverkan inom ULF-avtalen ska också beaktas när former för samarbete mellan myndigheter och lärosäten inom professionsprogrammet byggs upp. 

”På så vis kan sådana befintliga strukturer och den nationella strukturen för kompetensutveckling förstärka varandra på ett ändamålsenligt sätt.” Skriver regeringen i propositionen.

Det nationella professionsprogrammet ska träda ikraft 1 januari 2025.

Senast uppdaterad: 2023-12-19