Fler erfarenheter och perspektiv hjälper till att ta fram nytt nationellt ULF-avtal

2022-12-15

Vid den nationella ULF Bazaren lyfts värdefulla erfarenheter och perspektiv från lärosäten och huvudmän. De tas nu med i den fortsatta processen att ta fram det nya nationella ULF-avtalet.

Under torsdagen samlades drygt 100 företrädare för huvudmän och lärosäten för att diskutera hur det nya nationella ULF-avtalet ska se ut. I gruppdiskussioner lyftes olika perspektiv på och förutsättningar för ULF-forskning i dag. Och vad som är viktigt att bära med in i ett nytt nationellt avtal.

– Hur gör vi så att det blir möjligt för fler huvudmän att vara med, och att de lokala förutsättningarna får utrymme i avtalet också, säger Karin Hermansson vid Ifous som deltog i diskussionerna.

Det diskuterades även hur det nationella avtalet kan utformas för att stärka den praktiknära forskning i samverkan som ULF avser. Samt vilka insatser som är viktiga att prioritera i början när det nya avtalet är på plats. Alla röster och synpunkter ska nu tas med i arbetet framåt.

Ska fungera som en ram
Det nationella avtalet sätter ramar för arbetet, men noderna ska få frirum att utveckla arbetet efter de lokala förutsättningarna.

ULF-avtalet konstrueras med ALF-avtalet som utgångspunkt, som är det allmänna läkaravtalet som funnits sen 1989. Det nationella ULF-avtalet ska bygga på kunskap från försöksverksamheten och som redovisats ibland annat slutrapporterna.

Vägen framåt
Processen kommer nu att fortsätta genom diskussioner i fler grupper, berättar Maria Jarl som är ledamot i ULF-O och sitter i expertgruppen för lärarutbildningarna vid Sveriges universitets- och högskoleförbund.

– Nästa steg är att ULF-S ska jobba vidare med de konkreta förslagen. Sedan ska vi leverera ett utkast till avtalen, det ska sedan stötas och blötas igen, säger hon.

Josefin Lingström

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Fler erfarenheter och perspektiv hjälper till att ta fram nytt nationellt ULF-avtal

2022-12-15

Vid den nationella ULF Bazaren lyfts värdefulla erfarenheter och perspektiv från lärosäten och huvudmän. De tas nu med i den fortsatta processen att ta fram det nya nationella ULF-avtalet.

Under torsdagen samlades drygt 100 företrädare för huvudmän och lärosäten för att diskutera hur det nya nationella ULF-avtalet ska se ut. I gruppdiskussioner lyftes olika perspektiv på och förutsättningar för ULF-forskning i dag. Och vad som är viktigt att bära med in i ett nytt nationellt avtal.

– Hur gör vi så att det blir möjligt för fler huvudmän att vara med, och att de lokala förutsättningarna får utrymme i avtalet också, säger Karin Hermansson vid Ifous som deltog i diskussionerna.

Det diskuterades även hur det nationella avtalet kan utformas för att stärka den praktiknära forskning i samverkan som ULF avser. Samt vilka insatser som är viktiga att prioritera i början när det nya avtalet är på plats. Alla röster och synpunkter ska nu tas med i arbetet framåt.

Ska fungera som en ram
Det nationella avtalet sätter ramar för arbetet, men noderna ska få frirum att utveckla arbetet efter de lokala förutsättningarna.

ULF-avtalet konstrueras med ALF-avtalet som utgångspunkt, som är det allmänna läkaravtalet som funnits sen 1989. Det nationella ULF-avtalet ska bygga på kunskap från försöksverksamheten och som redovisats ibland annat slutrapporterna.

Vägen framåt
Processen kommer nu att fortsätta genom diskussioner i fler grupper, berättar Maria Jarl som är ledamot i ULF-O och sitter i expertgruppen för lärarutbildningarna vid Sveriges universitets- och högskoleförbund.

– Nästa steg är att ULF-S ska jobba vidare med de konkreta förslagen. Sedan ska vi leverera ett utkast till avtalen, det ska sedan stötas och blötas igen, säger hon.

Josefin Lingström

Senast uppdaterad: 2023-12-19