Musikhögskolan i Malmö vill att fler lärare ska få plocka frukterna av ULF

2022-12-14

På Musikhögskolan i Malmö finns sedan länge upparbetade vägar för ULF-forskning i ett nära samarbete med skolorna. Nu finns även doktorander och postdoktorer inom ULF-forskning. Näst på tur är att starta en webbplattform där fler skolor ska kunna plocka frukterna av ULF-forskning.

porträttbild på anna houmann
Anna Houmann, professor i musikpedagogik med utbildningsvetenskaplig inriktning. 

Redan innan ULF startade, hade Musikhögskolan i Malmö haft många praktiknära skolforskningsprojekt. Även om de då inte riktigt kallade det för praktiknära skolforskning och genomfördes utifrån skolans behov och forskningsfrågor. 2011 så reformerades lärarutbildningarna och då togs ett omtag kring hur skola, lärarutbildning och forskning ska samarbeta i praktiken. Då stakades de första vägarna ut. 

– Så när ULF kom hade vi ganska lätt att gå in i den försöksverksamheten, säger Anna Houmann.

Hon är professor i musikpedagogik med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Lunds universitet och Musikhögskolan i Malmö. Hon är även ordförande i samordningsgruppen för ULF-arbetet vid lärosätet.

Sedan ULF startade har arbetet skalats upp. Nu har lärosätet en forskarskola i samarbete med andra lärosäten samt ytterligare doktorander och postdoktorer inom ULF-forskning. 

Ny typ av mötesplats
I november testade lärosätet en ny typ av ULF Bazar där inbjudan gick ut brett. Både lärare från skola och lärarutbildning, rektorer, skolledare, utbildningschefer, studenter och elever deltog tillsammans med internationella och nationella forskare. 

– Vi har fått jättefin feedback från de som var där. Det är ett event för att både ta del av pop-up föreläsningarna men också diskutera vilken typ av behov, möjligheter och idéer som finns hos skolorna och hos forskare, säger Anna Houmann. 

Syftet med Bazaren är att få upp ögonen för en ny typ av lärarroll. Det finns ett stort behov av förändringsagenter i både skola och på lärarutbildningen, säger Anna Houmann. Och de vill att både lärare, elever och studenter ska bidra med sina perspektiv.

– Vi ville visa bredden av perspektiv och samtidigt lyfta hur olika det kan vara i skolan, som ska vara lika för alla.

ULF i praktiska ämnen
Just nu har Musikhögskolan, som tillhör Lunds universitet, flera större forskningsprojekt som fått ULF-medel. Bland annat ett projekt som undersöker datorn som instrument. 

– Det jag håller på med är ett projekt som kretsar kring den digitala eleven. Där vi kollar på utmaningar och möjligheter när instrumentet är en dator. Det är ett tvåårigt projekt som ska resultera i guidelines för lärare som jobbar eller vill jobba med elektroniska instrument, berättar Anna Houmann.

I andra projekt undersöks bland annat betyg och betygssättning i musikämnet, Agenda 2030, inkludering och elevinflytande, gruppundervisning och körsång.

Är det svårare eller lättare att bedriva ULF-forskning i mer praktiska ämnen?
– Jag tror det är varken lättare eller svårare. Vi har haft ett antal projekt om matematikundervisning, då skulle jag säga att det är lika svårt eller enkelt som att undersöka musikundervisning. Alla brottas med samma möjligheter och utmaningar, svarar Anna Houmann.

En plattform för alla
Nu ska Lunds universitet skapa en webbplattform för att samla allt det praktiknära på ett och samma ställe. 

– Vi vill skapa något som överbryggar glappet mellan högre utbildning och skola. Webbplattformen ska vara ett labb och katalysator inom forskning och skola, säger Anna Houmann och fortsätter:

– Så att man kan ta del av ULF, utan att vara en aktiv part. Där man kan välja olika grader av aktivitet och kan plocka frukterna av ULF utan att man varit med.

Josefin Lingström

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Musikhögskolan i Malmö vill att fler lärare ska få plocka frukterna av ULF

2022-12-14

På Musikhögskolan i Malmö finns sedan länge upparbetade vägar för ULF-forskning i ett nära samarbete med skolorna. Nu finns även doktorander och postdoktorer inom ULF-forskning. Näst på tur är att starta en webbplattform där fler skolor ska kunna plocka frukterna av ULF-forskning.

porträttbild på anna houmann
Anna Houmann, professor i musikpedagogik med utbildningsvetenskaplig inriktning. 

Redan innan ULF startade, hade Musikhögskolan i Malmö haft många praktiknära skolforskningsprojekt. Även om de då inte riktigt kallade det för praktiknära skolforskning och genomfördes utifrån skolans behov och forskningsfrågor. 2011 så reformerades lärarutbildningarna och då togs ett omtag kring hur skola, lärarutbildning och forskning ska samarbeta i praktiken. Då stakades de första vägarna ut. 

– Så när ULF kom hade vi ganska lätt att gå in i den försöksverksamheten, säger Anna Houmann.

Hon är professor i musikpedagogik med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Lunds universitet och Musikhögskolan i Malmö. Hon är även ordförande i samordningsgruppen för ULF-arbetet vid lärosätet.

Sedan ULF startade har arbetet skalats upp. Nu har lärosätet en forskarskola i samarbete med andra lärosäten samt ytterligare doktorander och postdoktorer inom ULF-forskning. 

Ny typ av mötesplats
I november testade lärosätet en ny typ av ULF Bazar där inbjudan gick ut brett. Både lärare från skola och lärarutbildning, rektorer, skolledare, utbildningschefer, studenter och elever deltog tillsammans med internationella och nationella forskare. 

– Vi har fått jättefin feedback från de som var där. Det är ett event för att både ta del av pop-up föreläsningarna men också diskutera vilken typ av behov, möjligheter och idéer som finns hos skolorna och hos forskare, säger Anna Houmann. 

Syftet med Bazaren är att få upp ögonen för en ny typ av lärarroll. Det finns ett stort behov av förändringsagenter i både skola och på lärarutbildningen, säger Anna Houmann. Och de vill att både lärare, elever och studenter ska bidra med sina perspektiv.

– Vi ville visa bredden av perspektiv och samtidigt lyfta hur olika det kan vara i skolan, som ska vara lika för alla.

ULF i praktiska ämnen
Just nu har Musikhögskolan, som tillhör Lunds universitet, flera större forskningsprojekt som fått ULF-medel. Bland annat ett projekt som undersöker datorn som instrument. 

– Det jag håller på med är ett projekt som kretsar kring den digitala eleven. Där vi kollar på utmaningar och möjligheter när instrumentet är en dator. Det är ett tvåårigt projekt som ska resultera i guidelines för lärare som jobbar eller vill jobba med elektroniska instrument, berättar Anna Houmann.

I andra projekt undersöks bland annat betyg och betygssättning i musikämnet, Agenda 2030, inkludering och elevinflytande, gruppundervisning och körsång.

Är det svårare eller lättare att bedriva ULF-forskning i mer praktiska ämnen?
– Jag tror det är varken lättare eller svårare. Vi har haft ett antal projekt om matematikundervisning, då skulle jag säga att det är lika svårt eller enkelt som att undersöka musikundervisning. Alla brottas med samma möjligheter och utmaningar, svarar Anna Houmann.

En plattform för alla
Nu ska Lunds universitet skapa en webbplattform för att samla allt det praktiknära på ett och samma ställe. 

– Vi vill skapa något som överbryggar glappet mellan högre utbildning och skola. Webbplattformen ska vara ett labb och katalysator inom forskning och skola, säger Anna Houmann och fortsätter:

– Så att man kan ta del av ULF, utan att vara en aktiv part. Där man kan välja olika grader av aktivitet och kan plocka frukterna av ULF utan att man varit med.

Josefin Lingström

Senast uppdaterad: 2023-12-19