Lärosäten runtom i Europa får inblick i ULF-verksamheten

2022-11-09

Lärosäten runt om i Europa kommer att få lyssna till en presentation om ULF av representanter vid Göteborgs universitet och Göteborgs stad.

porträttbild på magdalena taube bredvid bild på Göteborgs universitets huvudbyggnad
Magdalena Taube, projektledare ULF-avtal vid Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet.

Sedan 2019 är Göteborgs universitet tillsammans med nio andra lärosäten i Europa med i samarbetet Eutopia. Mellan den 14-18 november står Göteborgs universitet värd för en inkluderings- och mångfaldsvecka inom Eutopia.

Under veckan så kommer ULF-verksamheten att presenteras vid ett seminarium. Presenterar gör Magdalena Taube och Maria Jarl vid Göteborgs universitet samt Mats Widigson vid Center för skolutveckling i Göteborgs stad.

Det övergripande syftet med årets Eutopia-vecka är att synliggöra och sprida det arbete som görs i olika delar av universitetet inom området breddad rekrytering, breddat deltagande och inkludering. Magdalena Taube berättar att det inom ULF arbetas just med det då verksamheten syftar till att öka lärares deltagande i forskning. 

Vad kommer ni lyfta upp under seminariet?
– Under seminariet presenterar vi arbetet med ULF med fokus på utformning, strategier och resultat av ULF-avtal mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen, svarar Magdalena Taube.

Vad hoppas ni på att uppnå med seminariet?
– Dels vill vi informera om vilka resultat som uppnåtts genom den centrala aktiviteten inom Göteborgsregionens ULF-avtal, utlysningar av finansiering för forskningssamverkan. Men vi vill även bjuda in åhörarna att reflektera kring seminariet genom att delta i interaktiva aktiviteter. 

Riktar sig föreläsningen till alla universitet inom Eutopia eller bara gentemot GU?
– Både och! Studenter och personal inom GU kan delta på plats. Deltagare från de andra Eutopia-lärosätena kan delta digitalt.  

Finns exempel som motsvarar den svenska ULF-verksamheten i andra länder?
– Internationellt finns en hel del exempel på olika slags partnerskap mellan lärosäten och skolhuvudmän kring praktiknära forskning. Men det som gör ULF unikt är att det är en nationell satsning på en gemensam forskningsinfrastruktur för hela landet med syfte att stärka såväl forskning som elevers lärande. 

Mer information om seminariet hittar du här.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Lärosäten runtom i Europa får inblick i ULF-verksamheten

2022-11-09

Lärosäten runt om i Europa kommer att få lyssna till en presentation om ULF av representanter vid Göteborgs universitet och Göteborgs stad.

porträttbild på magdalena taube bredvid bild på Göteborgs universitets huvudbyggnad
Magdalena Taube, projektledare ULF-avtal vid Göteborgs universitet. Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet.

Sedan 2019 är Göteborgs universitet tillsammans med nio andra lärosäten i Europa med i samarbetet Eutopia. Mellan den 14-18 november står Göteborgs universitet värd för en inkluderings- och mångfaldsvecka inom Eutopia.

Under veckan så kommer ULF-verksamheten att presenteras vid ett seminarium. Presenterar gör Magdalena Taube och Maria Jarl vid Göteborgs universitet samt Mats Widigson vid Center för skolutveckling i Göteborgs stad.

Det övergripande syftet med årets Eutopia-vecka är att synliggöra och sprida det arbete som görs i olika delar av universitetet inom området breddad rekrytering, breddat deltagande och inkludering. Magdalena Taube berättar att det inom ULF arbetas just med det då verksamheten syftar till att öka lärares deltagande i forskning. 

Vad kommer ni lyfta upp under seminariet?
– Under seminariet presenterar vi arbetet med ULF med fokus på utformning, strategier och resultat av ULF-avtal mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen, svarar Magdalena Taube.

Vad hoppas ni på att uppnå med seminariet?
– Dels vill vi informera om vilka resultat som uppnåtts genom den centrala aktiviteten inom Göteborgsregionens ULF-avtal, utlysningar av finansiering för forskningssamverkan. Men vi vill även bjuda in åhörarna att reflektera kring seminariet genom att delta i interaktiva aktiviteter. 

Riktar sig föreläsningen till alla universitet inom Eutopia eller bara gentemot GU?
– Både och! Studenter och personal inom GU kan delta på plats. Deltagare från de andra Eutopia-lärosätena kan delta digitalt.  

Finns exempel som motsvarar den svenska ULF-verksamheten i andra länder?
– Internationellt finns en hel del exempel på olika slags partnerskap mellan lärosäten och skolhuvudmän kring praktiknära forskning. Men det som gör ULF unikt är att det är en nationell satsning på en gemensam forskningsinfrastruktur för hela landet med syfte att stärka såväl forskning som elevers lärande. 

Mer information om seminariet hittar du här.

Senast uppdaterad: 2023-12-19