Dags för nationell ULF Bazar – hur ska det nationella avtalet utformas?

2022-11-09

På den nationella Bazaren 15 december ska ett första utkast till nationellt ULF-avtal diskuteras och det ska fånga vad ULF ska åstadkomma i framtiden.

ULF-S och ULF-O bjuder nu in till nationell ULF Bazar för att få in konstruktiva synpunkter på hur det nationella ULF-avtalet ska utformas och formuleras. Den handlar främst om att försöka fånga vad ULF ska åstadkomma i framtiden.

Frågorna som kommer tas upp rör vilka förväntningar som ska finnas på lärosäten och huvudmän samt vilka uppgifter som ska ligga på en nod. Men även hur resurser ska beräknas för hela ULF-verksamheten och hur de sedan ska fördelas mellan noderna.

Tanken är att samla de som har varit med och skrivit ULF-avtal genom åren, för att de ska kunna dela sin kunskap med ULF-S och ULF-O. Till Bazaren kallas representanter från alla 25 lärosäten inom ULF. Dessutom kallas även representanter för huvudmännen i alla 25 lokala sammanhang.

Bazaren kommer genomföras digitalt över Zoom den 15 december. Efter den nationella Bazaren kommer utkastet till det nationella avtalet fortsatt bearbetas.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Dags för nationell ULF Bazar – hur ska det nationella avtalet utformas?

2022-11-09

På den nationella Bazaren 15 december ska ett första utkast till nationellt ULF-avtal diskuteras och det ska fånga vad ULF ska åstadkomma i framtiden.

ULF-S och ULF-O bjuder nu in till nationell ULF Bazar för att få in konstruktiva synpunkter på hur det nationella ULF-avtalet ska utformas och formuleras. Den handlar främst om att försöka fånga vad ULF ska åstadkomma i framtiden.

Frågorna som kommer tas upp rör vilka förväntningar som ska finnas på lärosäten och huvudmän samt vilka uppgifter som ska ligga på en nod. Men även hur resurser ska beräknas för hela ULF-verksamheten och hur de sedan ska fördelas mellan noderna.

Tanken är att samla de som har varit med och skrivit ULF-avtal genom åren, för att de ska kunna dela sin kunskap med ULF-S och ULF-O. Till Bazaren kallas representanter från alla 25 lärosäten inom ULF. Dessutom kallas även representanter för huvudmännen i alla 25 lokala sammanhang.

Bazaren kommer genomföras digitalt över Zoom den 15 december. Efter den nationella Bazaren kommer utkastet till det nationella avtalet fortsatt bearbetas.

Senast uppdaterad: 2023-12-19