Forskningsfrågor som är relevanta för skolan – bjud in fler till processen

2022-10-11

Under fredagen bjöd Stockholms universitet med skolhuvudmän in till Uppsalanodens ULF Bazar. Samtalet fokuserade på forskningsfrågor, hur de kan tas fram och hur de blir relevanta för de som arbetar i skolan.

Ulf Bazar om forskningsfrågor zoom
Representanter från både lärosäten och huvudmän deltog i Bazaren och i gruppdiskussionerna där alla delade med sig av erfarenheter av att ta fram forskningsfrågor.

Ann-Sofie Jägerskog, som är lektor vid Stockholms universitet och som arbetar vid Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), berättade om sina erfarenheter i att samverka kring forskningsfrågor. 

Tillsammans med sina kollegor har Ann-Sofie Jägerskog identifierat framgångsfaktorer i arbetet med att ta fram frågor i samarbete med professionen. En av dem är att det behövs processer för att kunna ta fram frågorna.

– Det simmar inte omkring en massa forskningsfrågor i skolan som man bara kan fånga upp, säger Ann-Sofie Jägerskog.

Bjud in fler 
I det egna forskningsprojektet bollades forskningsfrågor mellan lärare och forskare fram och tillbaka i flera månader. Det hänger i sig ihop med utmaningen att inte stressa fram frågor. Det blir bättre om det får ta tid, säger Ann-Sofie Jägerskog.

Ytterligare en framgångsfaktor är att involvera alla berörda professioner och mötas ömsesidigt.

– Här är det superviktigt att lärare och forskare möts. Men även huvudman och rektor kan inkluderas för att det finns flera perspektiv, säger hon.

Hon har tillsammans med Malin Tväråna och Mattias Björklund skrivit rapporten Sex bärande principer för god forskningssamverkan som går att läsa här.

Redskap till lärarna
Inger Eriksson, professor vid Stockholms universitet, lyfte det redskap de tagit fram och testat i grundskolor för att kartlägga undervisningsutmaningar. Med stöd av en matris kopplat till läroplanens centrala mål kan lärarna bli mer analytiska när de utvärderar vad i undervisningen som behöver utvecklas.

­– De generella övergripande problemen kan då specificeras av lärarna och ut kommer mer precisa forskningsfrågor, berättar Inger Eriksson.

En rapport om kartläggningsredskapet går att läsa här.

Se det som en process
Alla talare vid Bazaren är överens om att det inte finns något facit, utan att detta ständigt utvecklas och förbättras inom ramen för ULF. Att ta fram forskningsfrågor i samverkan måste ses som en process, snarare än ett projekt.

Syftet med ULF Bazar är att kunna mötas för att byta erfarenheter och utvecklas tillsammans. Nästa ULF Bazar inom Uppsalanoden anordnas av Malmö universitet och Lunds universitet vecka 13.

Josefin Lingström

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Forskningsfrågor som är relevanta för skolan – bjud in fler till processen

2022-10-11

Under fredagen bjöd Stockholms universitet med skolhuvudmän in till Uppsalanodens ULF Bazar. Samtalet fokuserade på forskningsfrågor, hur de kan tas fram och hur de blir relevanta för de som arbetar i skolan.

Ulf Bazar om forskningsfrågor zoom
Representanter från både lärosäten och huvudmän deltog i Bazaren och i gruppdiskussionerna där alla delade med sig av erfarenheter av att ta fram forskningsfrågor.

Ann-Sofie Jägerskog, som är lektor vid Stockholms universitet och som arbetar vid Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS), berättade om sina erfarenheter i att samverka kring forskningsfrågor. 

Tillsammans med sina kollegor har Ann-Sofie Jägerskog identifierat framgångsfaktorer i arbetet med att ta fram frågor i samarbete med professionen. En av dem är att det behövs processer för att kunna ta fram frågorna.

– Det simmar inte omkring en massa forskningsfrågor i skolan som man bara kan fånga upp, säger Ann-Sofie Jägerskog.

Bjud in fler 
I det egna forskningsprojektet bollades forskningsfrågor mellan lärare och forskare fram och tillbaka i flera månader. Det hänger i sig ihop med utmaningen att inte stressa fram frågor. Det blir bättre om det får ta tid, säger Ann-Sofie Jägerskog.

Ytterligare en framgångsfaktor är att involvera alla berörda professioner och mötas ömsesidigt.

– Här är det superviktigt att lärare och forskare möts. Men även huvudman och rektor kan inkluderas för att det finns flera perspektiv, säger hon.

Hon har tillsammans med Malin Tväråna och Mattias Björklund skrivit rapporten Sex bärande principer för god forskningssamverkan som går att läsa här.

Redskap till lärarna
Inger Eriksson, professor vid Stockholms universitet, lyfte det redskap de tagit fram och testat i grundskolor för att kartlägga undervisningsutmaningar. Med stöd av en matris kopplat till läroplanens centrala mål kan lärarna bli mer analytiska när de utvärderar vad i undervisningen som behöver utvecklas.

­– De generella övergripande problemen kan då specificeras av lärarna och ut kommer mer precisa forskningsfrågor, berättar Inger Eriksson.

En rapport om kartläggningsredskapet går att läsa här.

Se det som en process
Alla talare vid Bazaren är överens om att det inte finns något facit, utan att detta ständigt utvecklas och förbättras inom ramen för ULF. Att ta fram forskningsfrågor i samverkan måste ses som en process, snarare än ett projekt.

Syftet med ULF Bazar är att kunna mötas för att byta erfarenheter och utvecklas tillsammans. Nästa ULF Bazar inom Uppsalanoden anordnas av Malmö universitet och Lunds universitet vecka 13.

Josefin Lingström

Senast uppdaterad: 2023-12-19