Arbete med samverkan i skolan

2022-10-05

I Örnsköldsviks kommun testas nu ett digitalt verktyg som ska utveckla lärares undervisning. Projektets syfte är att hjälpa kommunen med kvalitetssäkring av deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Det digitala verktyget Teaching Analytics testas som ett hjälpmedel för ämneslärarstudenter i deras utveckling. Det görs inom ett samverkansprojekt med bland annat forskare från Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och lärare inom Örnsköldsvik kommun.

Läs artikeln om projektet här.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Arbete med samverkan i skolan

2022-10-05

I Örnsköldsviks kommun testas nu ett digitalt verktyg som ska utveckla lärares undervisning. Projektets syfte är att hjälpa kommunen med kvalitetssäkring av deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Det digitala verktyget Teaching Analytics testas som ett hjälpmedel för ämneslärarstudenter i deras utveckling. Det görs inom ett samverkansprojekt med bland annat forskare från Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet och lärare inom Örnsköldsvik kommun.

Läs artikeln om projektet här.

Senast uppdaterad: 2023-12-19