Ny bok inspirerad av ULF-arbetet vid LTU

2022-08-23

Praktiknära forskning har de senaste årtiondena fått större genomslagskraft på olika nivåer i det svenska skolsystemet men också vid universitet. En sådan ansats innebär att lärares, rektorers och forskares kunskaper och kompetenser tas till vara och berikar forsknings- och utvecklingsprocesser. I boken diskuteras möjligheter och utmaningar med praktiknära forskning och läsaren får ta del av berättelser och konkreta exempel från olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Teman som tas upp i boken är: • Initiering av praktiknära forskning • Genomförande av praktiknära forskning • Dokumentation och analys i praktiknära forskning • Kommunikation och spridning av lärdomar • Hållbarhet bortom ett projekt

Praktiknära forskning i förskola och skola – undervisning, forskning och utveckling i samverkan vänder sig till lärare och rektorer inom alla skolans stadier, från förskola till vuxenutbildning samt till forskare och lärarutbildare. Boken kan användas som inspiration i konkret arbete med praktiknära forskning i samverkan mellan lärare, rektorer och forskare.

Mer information 

Författare:
Ulrika Bergmark
Ulrika Bergmark är professor i pedagogik vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet samt utbildad gymnasielärare. Just nu arbetar hon som forskare vid Piteå kommun, där hon samverkar med rektorer och lärare angående uppdraget att uppfylla skollagens krav om en förskola och skola på vetenskaplig grund. En central del av detta arbete utgörs av aktionsforskningsprojekt. Bergmarks forskningsintressen berör samverkan mellan skola och universitet, skolutveckling, lärares professionella utveckling och lärande, elevers delaktighet, uppskattande förhållningssätt samt hälsofrämjande arbete.

Caroline Graeske
Caroline Graeske är fil.dr i litteraturvetenskap och lektor vid Luleå tekniska universitet. Hon har de senaste åren ägnat sig åt forskning inom litteraturdidaktik, genus och läromedel, men hennes forskningsintresse har även rört litteraturhistorieskrivning samt författare som Stina Aronson, Birgitta Trotzig och Eyvind Johnson.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Ny bok inspirerad av ULF-arbetet vid LTU

2022-08-23

Praktiknära forskning har de senaste årtiondena fått större genomslagskraft på olika nivåer i det svenska skolsystemet men också vid universitet. En sådan ansats innebär att lärares, rektorers och forskares kunskaper och kompetenser tas till vara och berikar forsknings- och utvecklingsprocesser. I boken diskuteras möjligheter och utmaningar med praktiknära forskning och läsaren får ta del av berättelser och konkreta exempel från olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Teman som tas upp i boken är: • Initiering av praktiknära forskning • Genomförande av praktiknära forskning • Dokumentation och analys i praktiknära forskning • Kommunikation och spridning av lärdomar • Hållbarhet bortom ett projekt

Praktiknära forskning i förskola och skola – undervisning, forskning och utveckling i samverkan vänder sig till lärare och rektorer inom alla skolans stadier, från förskola till vuxenutbildning samt till forskare och lärarutbildare. Boken kan användas som inspiration i konkret arbete med praktiknära forskning i samverkan mellan lärare, rektorer och forskare.

Mer information 

Författare:
Ulrika Bergmark
Ulrika Bergmark är professor i pedagogik vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet samt utbildad gymnasielärare. Just nu arbetar hon som forskare vid Piteå kommun, där hon samverkar med rektorer och lärare angående uppdraget att uppfylla skollagens krav om en förskola och skola på vetenskaplig grund. En central del av detta arbete utgörs av aktionsforskningsprojekt. Bergmarks forskningsintressen berör samverkan mellan skola och universitet, skolutveckling, lärares professionella utveckling och lärande, elevers delaktighet, uppskattande förhållningssätt samt hälsofrämjande arbete.

Caroline Graeske
Caroline Graeske är fil.dr i litteraturvetenskap och lektor vid Luleå tekniska universitet. Hon har de senaste åren ägnat sig åt forskning inom litteraturdidaktik, genus och läromedel, men hennes forskningsintresse har även rört litteraturhistorieskrivning samt författare som Stina Aronson, Birgitta Trotzig och Eyvind Johnson.

Senast uppdaterad: 2023-12-19