Ny organisation för nationell samordning 2022-2024

2022-08-09

Vid halvårsskiftet 2022 går ULF-verksamheten in i ett nytt och avgörande skede. Den omfattande verksamhet som har bedrivits under de senaste fem åren ska förstärkas och bli reguljär. För att möjliggöra detta gemensamma arbete inrättas den 1 juli två nya grupperingar på nationell nivå: en strategisk samordningsgrupp för nationell ULF-strategi (ULF-S) och en operativ samordningsgrupp (ULF-O).

De två grupperna, bestående av representanter från lärosäten och skolhuvudmän, är beredda att gemensamt ta fram förslag och underlag som kan ligga till grund för politiska beslut om en permanent organisation för och finansiering av ULF från 2025.

ULF-S inrättas som en undergrupp till Sveriges universitets- och högskolors förbunds expertgrupp för lärarutbildning, och består av fyra lärosätes- och fyra skolhuvudmannarepresentanter, samtliga på ledningsnivå.

ULF-O arbetar på uppdrag av ULF-S, men även på uppdrag av de fyra huvudansvariga universitetens rektorer, och består av fyra lärosätes- och fyra skolhuvudmannarepresentanter plus en ordförande från sektorn och en vice ordförande från huvudmannasidan.

Utöver dessa grupper formeras en referensgrupp till ULF-O bestående av de fackliga organisationerna. Huvudmannarepresentanter och fackliga företrädare utses av respektive organisationer.

Ledamöter i ULF-S
SUHF:s representanter har valts så att två ledamöter kommer från de universitet som på regeringens uppdrag har ansvar för ULF-verksamheten och två kommer från expertgruppen för lärarutbildning. Från skolhuvudmännen har utsetts ordförande, eller företrädare på annan ledande position, för Friskolornas Riksförbund, Idéburna skolors riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt vice ordförande för skolhuvudmännens gemensamma organisation Ifous. Utsedda ledamöter för mandatperioden 2022-07-01 – 2024-12-31:

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet
Åke Ingerman, dekan, Göteborgs universitet
Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
Jonas Tosteby, vicerektor, Högskolan i Dalarna
Ingrid Carlgren, Idéburna skolors riksförbund
Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund
Monica Sonde, Utbildning och arbetsmarknad, SKR
Per-Arne Andersson, Ifous

Ledamöter i ULF-O
De fyra universitet som har regeringens uppdrag att leda försöksverksamheten har utsett varsin ledamot samt en ordförande. Ifous har utsett fyra ledamöter och en vice ordförande som representerar huvudmännen, där ledamöterna är skolchefer. Utsedda ledamöter för mandatperioden 2022-07-01 – 2024-12-31:

Elisabet Nihlfors, ordf, ULF/lärosäten
Karin Hermansson, vice ordf, Ifous
Maria Jarl, Göteborgs universitet
Lars Olsson, Uppsala universitet
Yvonne Liljeqvist, Karlstads universitet
Ola Lindberg, Umeå universitet
Katarina Arkehag, skolchef, Örebro kommun
Veronica Sulau, skolchef, Fridaskolorna
Sarah Stridfeldt, skolchef, NTI Gymnasiet
Anna Ullenius, skolchef, Sunne kommun

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Ny organisation för nationell samordning 2022-2024

2022-08-09

Vid halvårsskiftet 2022 går ULF-verksamheten in i ett nytt och avgörande skede. Den omfattande verksamhet som har bedrivits under de senaste fem åren ska förstärkas och bli reguljär. För att möjliggöra detta gemensamma arbete inrättas den 1 juli två nya grupperingar på nationell nivå: en strategisk samordningsgrupp för nationell ULF-strategi (ULF-S) och en operativ samordningsgrupp (ULF-O).

De två grupperna, bestående av representanter från lärosäten och skolhuvudmän, är beredda att gemensamt ta fram förslag och underlag som kan ligga till grund för politiska beslut om en permanent organisation för och finansiering av ULF från 2025.

ULF-S inrättas som en undergrupp till Sveriges universitets- och högskolors förbunds expertgrupp för lärarutbildning, och består av fyra lärosätes- och fyra skolhuvudmannarepresentanter, samtliga på ledningsnivå.

ULF-O arbetar på uppdrag av ULF-S, men även på uppdrag av de fyra huvudansvariga universitetens rektorer, och består av fyra lärosätes- och fyra skolhuvudmannarepresentanter plus en ordförande från sektorn och en vice ordförande från huvudmannasidan.

Utöver dessa grupper formeras en referensgrupp till ULF-O bestående av de fackliga organisationerna. Huvudmannarepresentanter och fackliga företrädare utses av respektive organisationer.

Ledamöter i ULF-S
SUHF:s representanter har valts så att två ledamöter kommer från de universitet som på regeringens uppdrag har ansvar för ULF-verksamheten och två kommer från expertgruppen för lärarutbildning. Från skolhuvudmännen har utsetts ordförande, eller företrädare på annan ledande position, för Friskolornas Riksförbund, Idéburna skolors riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt vice ordförande för skolhuvudmännens gemensamma organisation Ifous. Utsedda ledamöter för mandatperioden 2022-07-01 – 2024-12-31:

Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet
Åke Ingerman, dekan, Göteborgs universitet
Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
Jonas Tosteby, vicerektor, Högskolan i Dalarna
Ingrid Carlgren, Idéburna skolors riksförbund
Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund
Monica Sonde, Utbildning och arbetsmarknad, SKR
Per-Arne Andersson, Ifous

Ledamöter i ULF-O
De fyra universitet som har regeringens uppdrag att leda försöksverksamheten har utsett varsin ledamot samt en ordförande. Ifous har utsett fyra ledamöter och en vice ordförande som representerar huvudmännen, där ledamöterna är skolchefer. Utsedda ledamöter för mandatperioden 2022-07-01 – 2024-12-31:

Elisabet Nihlfors, ordf, ULF/lärosäten
Karin Hermansson, vice ordf, Ifous
Maria Jarl, Göteborgs universitet
Lars Olsson, Uppsala universitet
Yvonne Liljeqvist, Karlstads universitet
Ola Lindberg, Umeå universitet
Katarina Arkehag, skolchef, Örebro kommun
Veronica Sulau, skolchef, Fridaskolorna
Sarah Stridfeldt, skolchef, NTI Gymnasiet
Anna Ullenius, skolchef, Sunne kommun

Senast uppdaterad: 2023-11-27