Fyra nya ULF-projekt har beviljats medel

2022-06-20

Flerspråkighet i förskolan, undervisning i särskolan och teknikundervisning om hur vi kan härma smarta lösningar i naturen. Det är några av de nya praktiknära forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som beviljats medel inom ramen för ULF.

klassrum

Fyra forskningsprojekt får cirka en miljon kronor vardera i Göteborgs universitets tredje utlysning av ULF-medel. 

 • Angelika Kullberg, professor i ämnesdidaktik, får medel för projektet Strukturell utgångspunkt i elevers lärande av subtraktion och addition och med flersiffriga tal (SUSA)som ska pröva ut metoder som kan identifiera och överkomma elevers svårigheter i addition och subtraktion med flersiffriga tal. Projektet ska genomföras i samverkan med lärare i årskurs 2.
   
 • Annika Åkerblom, docent i pedagogik, får medel för projektet Praktiknära samverkan för utveckling på vetenskaplig grund. Förskolepedagogik i förskolor med språklig mångfald. I det projektet ska forskare och förskollärare utveckla förskolepedagogik som nyttjar barnens, vårdnadshavares och förskollärares erfarenheter och språkliga mångfald i undervisning. 
   
 • Thomas Barow, docent i pedagogik, får medel för projektet Vägen mot samverkan för bildning i grundsärskolan: i spänningsfältet mellan undervisning, omsorg, fysio- och arbetsterapi. Studien är unik eftersom grundsärskola är ett eftersatt forskningsfält och förväntas bidra till ett förbättrat arbete mot den specifika elevgruppen och säkerställa dessa elevers rätt till det lärande och den bildning som gör att de når sin fulla potential.
   
 • Alexina Thorén Williams, fil. doktor i naturvetenskap med inriktning utbildningsvetenskap,får medel för projektet Biomimik - en brygga mellan biologi- och teknikundervisningen för en hållbar framtid. Biomimik är teknik som efterliknar och överför lösningar från förebilder i biologiskt liv i naturen. I den här studien ska forskare, lärare i skolan samt pedagoger på vetenskapscenter utveckla modeller för att undervisa om biomimik och använda olika lärmiljöer såsom skogen, staden och Universeum.

Beviljade ansökningar uppfyller ULF-kriterier

 40 ansökningar från lärare, skolor och forskare kom in, varav 15 gick vidare till andra omgången och fyra slutligen beviljades medel.

– De som beviljats medel har integrerat professions- och forskningskunskaper på ett sätt som innebär att kunskaper inte bara kommer att utvecklas under projektets gång, utan att förskollärare och lärare kan fortsätta arbeta med modeller för samverkan och kunskapsutveckling också efter projekttidens slut. De här projektens kunskapsbidrag är också relevanta utanför den lokala skolmiljön och det finns en genomtänkt plan för kunskapsspridningen, säger Camilla Björklund, ordförande i bedömningskommittén.  

De kriterier som bedömts är:

 • Forskningsprojektets potential att stärka den vetenskapliga grunden i skola och förskola 
 • Forskningsprojektets potential att stärka samverkan 
 • Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet 
 • Spridning av projektets forskningsresultat och beprövade erfarenhet

Två miljoner sparas till nästa utlysning

Sex miljoner hade ursprungligen avsatts för utlysningen. Men endast fyra miljoner delades ut.

– Vi har i en del ansökningar saknat speciellt hur professionen bidrar till frågeställningarna och hur professionskunskaperna ska tas tillvara. I en del ansökningar har de vetenskapliga metoderna inte beskrivits och motiverats tillräckligt för att bedömarna ska kunna förstå om projektet är rimligt att genomföra, säger Camilla Björklund, ordförande i bedömningskommittén. 

De två miljoner som inte delades ut nu sparas till nästa utlysning som kommer att ske hösten 2023.

– Nästa utlysning kommer att omformas av de erfarenheter vi fått från denna och de tidigare utlysningarna. Det är en lärprocess för alla inblandade, säger Magdalena Taube, projektledare för ULF på Göteborgs universitet.

Carl-Magnus Höglund

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Fyra nya ULF-projekt har beviljats medel

2022-06-20

Flerspråkighet i förskolan, undervisning i särskolan och teknikundervisning om hur vi kan härma smarta lösningar i naturen. Det är några av de nya praktiknära forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som beviljats medel inom ramen för ULF.

klassrum

Fyra forskningsprojekt får cirka en miljon kronor vardera i Göteborgs universitets tredje utlysning av ULF-medel. 

 • Angelika Kullberg, professor i ämnesdidaktik, får medel för projektet Strukturell utgångspunkt i elevers lärande av subtraktion och addition och med flersiffriga tal (SUSA)som ska pröva ut metoder som kan identifiera och överkomma elevers svårigheter i addition och subtraktion med flersiffriga tal. Projektet ska genomföras i samverkan med lärare i årskurs 2.
   
 • Annika Åkerblom, docent i pedagogik, får medel för projektet Praktiknära samverkan för utveckling på vetenskaplig grund. Förskolepedagogik i förskolor med språklig mångfald. I det projektet ska forskare och förskollärare utveckla förskolepedagogik som nyttjar barnens, vårdnadshavares och förskollärares erfarenheter och språkliga mångfald i undervisning. 
   
 • Thomas Barow, docent i pedagogik, får medel för projektet Vägen mot samverkan för bildning i grundsärskolan: i spänningsfältet mellan undervisning, omsorg, fysio- och arbetsterapi. Studien är unik eftersom grundsärskola är ett eftersatt forskningsfält och förväntas bidra till ett förbättrat arbete mot den specifika elevgruppen och säkerställa dessa elevers rätt till det lärande och den bildning som gör att de når sin fulla potential.
   
 • Alexina Thorén Williams, fil. doktor i naturvetenskap med inriktning utbildningsvetenskap,får medel för projektet Biomimik - en brygga mellan biologi- och teknikundervisningen för en hållbar framtid. Biomimik är teknik som efterliknar och överför lösningar från förebilder i biologiskt liv i naturen. I den här studien ska forskare, lärare i skolan samt pedagoger på vetenskapscenter utveckla modeller för att undervisa om biomimik och använda olika lärmiljöer såsom skogen, staden och Universeum.

Beviljade ansökningar uppfyller ULF-kriterier

 40 ansökningar från lärare, skolor och forskare kom in, varav 15 gick vidare till andra omgången och fyra slutligen beviljades medel.

– De som beviljats medel har integrerat professions- och forskningskunskaper på ett sätt som innebär att kunskaper inte bara kommer att utvecklas under projektets gång, utan att förskollärare och lärare kan fortsätta arbeta med modeller för samverkan och kunskapsutveckling också efter projekttidens slut. De här projektens kunskapsbidrag är också relevanta utanför den lokala skolmiljön och det finns en genomtänkt plan för kunskapsspridningen, säger Camilla Björklund, ordförande i bedömningskommittén.  

De kriterier som bedömts är:

 • Forskningsprojektets potential att stärka den vetenskapliga grunden i skola och förskola 
 • Forskningsprojektets potential att stärka samverkan 
 • Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet 
 • Spridning av projektets forskningsresultat och beprövade erfarenhet

Två miljoner sparas till nästa utlysning

Sex miljoner hade ursprungligen avsatts för utlysningen. Men endast fyra miljoner delades ut.

– Vi har i en del ansökningar saknat speciellt hur professionen bidrar till frågeställningarna och hur professionskunskaperna ska tas tillvara. I en del ansökningar har de vetenskapliga metoderna inte beskrivits och motiverats tillräckligt för att bedömarna ska kunna förstå om projektet är rimligt att genomföra, säger Camilla Björklund, ordförande i bedömningskommittén. 

De två miljoner som inte delades ut nu sparas till nästa utlysning som kommer att ske hösten 2023.

– Nästa utlysning kommer att omformas av de erfarenheter vi fått från denna och de tidigare utlysningarna. Det är en lärprocess för alla inblandade, säger Magdalena Taube, projektledare för ULF på Göteborgs universitet.

Carl-Magnus Höglund

Senast uppdaterad: 2023-12-19