ULF på plats i Almedalen

2022-06-03

Årets Almedalsvecka närmar sig och ULF kommer som vanligt att vara på plats. Den 5 juli kl. 09.45 arrangerar vi ett samtal med rubriken "ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna". Ett flertal parter samlas för att diskutera vad som är viktigt i det nationella ULF-avtalets organisation och överenskommelser. Välkommen att vara med i Almedalen eller se sändningen online!

Bakgrund till panelsamtalet "ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna"
Försöksverksamheten ULF har lämnat in sin slutrapport till regeringen. Ett förslag till nationellt ULF-avtal ska tas fram, som reglerar förutsättningarna för ULF-forskning runt om i landet. Erfarenheterna från fem års försöksverksamhet visar på att tydliga gemensamma strukturer mellan lärosäten och skolhuvudmän skapar goda förutsättningar för ULF-forskning. Professionens medverkan i kunskapsproduktionen skapar värdefulla perspektiv och användbar forskning. Försöksverksamheten visar även på vikten av avtal som borgar för långsiktighet och hållbarhet – förutsättningar för forskning av hög kvalitet. Samverkan inom ramen för ULF-avtal kräver därför en nationell samordning där alla parter är involverade i att skapa ramar och förutsättningar för ett kontinuerligt forskningsarbete som gynnar skolutvecklingen. På seminariet diskuteras vad olika parter anser vara viktigt för att skapa ett långsiktigt och hållbart avtal.

Medverkande:

 • Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet
 • Pontus Bäckström, utredningschef, Lärarnas riksförbund
 • Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet
 • Matz Nilsson, ordförande, Sveriges skolledarförbund
 • Karin Hermansson, VD, IFOUS
 • Stefan Norrestam, utbildningsdirektör, Lunds kommun
 • Niclas Westin, avd.chef utbildningsförvaltning, Stockholm stad
 • Magdalena Taube, moderator, Göteborgs universitet
 • Yvonne Liljekvist, moderator, Karlstads universitet
 • Anna Brunner Cederlund, moderator, Uppsala universitet

Dag: 5 juli kl. 09:45 - 10:45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3. Se sändningen online
Platsbeskrivning: B51 (aula)

Se även Almedalsveckans webbplats

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

ULF på plats i Almedalen

2022-06-03

Årets Almedalsvecka närmar sig och ULF kommer som vanligt att vara på plats. Den 5 juli kl. 09.45 arrangerar vi ett samtal med rubriken "ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna". Ett flertal parter samlas för att diskutera vad som är viktigt i det nationella ULF-avtalets organisation och överenskommelser. Välkommen att vara med i Almedalen eller se sändningen online!

Bakgrund till panelsamtalet "ULF-forskning ger ny kunskap, höjer läraryrkets status och kvaliteten i verksamheterna"
Försöksverksamheten ULF har lämnat in sin slutrapport till regeringen. Ett förslag till nationellt ULF-avtal ska tas fram, som reglerar förutsättningarna för ULF-forskning runt om i landet. Erfarenheterna från fem års försöksverksamhet visar på att tydliga gemensamma strukturer mellan lärosäten och skolhuvudmän skapar goda förutsättningar för ULF-forskning. Professionens medverkan i kunskapsproduktionen skapar värdefulla perspektiv och användbar forskning. Försöksverksamheten visar även på vikten av avtal som borgar för långsiktighet och hållbarhet – förutsättningar för forskning av hög kvalitet. Samverkan inom ramen för ULF-avtal kräver därför en nationell samordning där alla parter är involverade i att skapa ramar och förutsättningar för ett kontinuerligt forskningsarbete som gynnar skolutvecklingen. På seminariet diskuteras vad olika parter anser vara viktigt för att skapa ett långsiktigt och hållbart avtal.

Medverkande:

 • Hans Adolfsson, rektor, Umeå universitet
 • Pontus Bäckström, utredningschef, Lärarnas riksförbund
 • Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Lärarförbundet
 • Matz Nilsson, ordförande, Sveriges skolledarförbund
 • Karin Hermansson, VD, IFOUS
 • Stefan Norrestam, utbildningsdirektör, Lunds kommun
 • Niclas Westin, avd.chef utbildningsförvaltning, Stockholm stad
 • Magdalena Taube, moderator, Göteborgs universitet
 • Yvonne Liljekvist, moderator, Karlstads universitet
 • Anna Brunner Cederlund, moderator, Uppsala universitet

Dag: 5 juli kl. 09:45 - 10:45
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3. Se sändningen online
Platsbeskrivning: B51 (aula)

Se även Almedalsveckans webbplats

Senast uppdaterad: 2023-11-27