ULF står för Utbildning, Lärande, Forskning

2022-04-12

Förkortningen för ULF har under försöksverksamhetens gång förekommit i två olika tolkningar, en där U:et stått för Utbildning och en där det fått stå för Utveckling. Den Nationella samordningsgruppen har nu enats om att det är den förstnämnda och ursprungliga betydelsen som gäller. 

När ansökan om ULF skickades in till regeringen 2015 benämndes det vi idag kallar ULF för ett skolforskningsavtal inte olikt det s.k. ALF-avtalet om läkarutbildning och forskning. Efter klartecken från regeringen återkopplade initiativtagarna med en rubrik på verksamheten: Utbildning Lärande Forskning (ULF) - en ny och kompletterande infrastruktur för praktiknära forskning

Att ULF ska leda till utveckling är ett axiom. Vid något tillfälle blev också U uttolkat som Utveckling, och som framgår av olika dokument används nu både Utbildning och Utveckling. I samband med inlämningen av slutrapporten till regeringen enades Nationella Samordningsgruppen om att återgå till den ursprungliga benämningen, den som också återfinns i samtliga rapporter från verksamhetens externa utvärderare. 

ULF står alltså för Utbildning Lärande Forskning - något som gynnar utvecklingen såväl i lärarutbildning som skola.

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

ULF står för Utbildning, Lärande, Forskning

2022-04-12

Förkortningen för ULF har under försöksverksamhetens gång förekommit i två olika tolkningar, en där U:et stått för Utbildning och en där det fått stå för Utveckling. Den Nationella samordningsgruppen har nu enats om att det är den förstnämnda och ursprungliga betydelsen som gäller. 

När ansökan om ULF skickades in till regeringen 2015 benämndes det vi idag kallar ULF för ett skolforskningsavtal inte olikt det s.k. ALF-avtalet om läkarutbildning och forskning. Efter klartecken från regeringen återkopplade initiativtagarna med en rubrik på verksamheten: Utbildning Lärande Forskning (ULF) - en ny och kompletterande infrastruktur för praktiknära forskning

Att ULF ska leda till utveckling är ett axiom. Vid något tillfälle blev också U uttolkat som Utveckling, och som framgår av olika dokument används nu både Utbildning och Utveckling. I samband med inlämningen av slutrapporten till regeringen enades Nationella Samordningsgruppen om att återgå till den ursprungliga benämningen, den som också återfinns i samtliga rapporter från verksamhetens externa utvärderare. 

ULF står alltså för Utbildning Lärande Forskning - något som gynnar utvecklingen såväl i lärarutbildning som skola.

Senast uppdaterad: 2023-12-19