Ny rapport: Ledarskap för lärande

2022-04-11

”Ledarskap för lärande handlar om det som är lärares viktigaste uppdrag, nämligen att leda undervisning, det vill säga det didaktiska ledarskapet.” Det säger redaktörerna Anja Thorsten, lektor vid Linköpings universitet, och Marcus Samuelsson, biträdande professor, Linköpings universitet, som tillsammans med medforskande lärare är författare till forskningsrapporten Ledarskap för lärande.   

Rapporten beskriver ett tvåårigt praktiknära forskningsprojekt inom ramen för ULF. Projektet var ett samarbete mellan Linköpings universitet och  Mjölby kommun, Norrköpings kommun samt Söderköpings kommun där verksamma lärare deltog som medforskare.

Inom området didaktiskt ledarskap arbetades ett kompetensutvecklingsprogram fram som implementerades i skolor i ovanstående kommuner.  Syftet var att öka kunskapen om vad som är betydelsefullt när lärare leder undervisning.

Nu har forskarna analyserat hur kompetensutvecklingsprogrammet påverkade lärarnas didaktiska ledarskap. Resultaten visar bland annat att lärarna som deltagit i programmet utvecklade sin förmåga att strukturera sina genomgångar och att ställa frågor som stödjer elevernas lärarande.

Här finns rapporten Ledarskap för lärande
Läs mer om forskningsprojektet i artikeln Ledarskap betydelsefullt för lärande

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Ny rapport: Ledarskap för lärande

2022-04-11

”Ledarskap för lärande handlar om det som är lärares viktigaste uppdrag, nämligen att leda undervisning, det vill säga det didaktiska ledarskapet.” Det säger redaktörerna Anja Thorsten, lektor vid Linköpings universitet, och Marcus Samuelsson, biträdande professor, Linköpings universitet, som tillsammans med medforskande lärare är författare till forskningsrapporten Ledarskap för lärande.   

Rapporten beskriver ett tvåårigt praktiknära forskningsprojekt inom ramen för ULF. Projektet var ett samarbete mellan Linköpings universitet och  Mjölby kommun, Norrköpings kommun samt Söderköpings kommun där verksamma lärare deltog som medforskare.

Inom området didaktiskt ledarskap arbetades ett kompetensutvecklingsprogram fram som implementerades i skolor i ovanstående kommuner.  Syftet var att öka kunskapen om vad som är betydelsefullt när lärare leder undervisning.

Nu har forskarna analyserat hur kompetensutvecklingsprogrammet påverkade lärarnas didaktiska ledarskap. Resultaten visar bland annat att lärarna som deltagit i programmet utvecklade sin förmåga att strukturera sina genomgångar och att ställa frågor som stödjer elevernas lärarande.

Här finns rapporten Ledarskap för lärande
Läs mer om forskningsprojektet i artikeln Ledarskap betydelsefullt för lärande

Senast uppdaterad: 2023-12-19