Extern utvärdering av ULF klar

2022-04-08

Nu presenteras den externa utvärderingsstudien av ULF, genomförd av ett forskarteam vid Universitetet i Sørøst-Norge. Teamet har följt och studerat ULF mellan 2018-2022, och publicerar i en slutrapport det samlade resultatet av utvärderingen. Man ger också rekommendationer för det fortsatta arbetet med samverkan kring praktiknära forskning i Sverige.

Den externa utvärderingen av ULF: Utbildning, Lärande, Forskning - Slutrapport från en utvärderingsstudie av ULF-försöksverksamhet har genomförts på uppdrag av de för försöksverksamheten fyra huvudansvariga universiteten: Göteborgs, Karlstad och Uppsala universitet. Det norska teamet av forskare har följt ULF mer eller mindre från starten, och publicerat tre delrapporter under utvärderingsperioden:

I delrapport 1 från 2019 ges en översiktsbild av uppstartsarbetet i ULF med utgångspunkt i den nationella utbildningspolitiska situationen i Sverige och aktiviteterna i den nationella samordningsgruppen.

I delrapport 2 från 2020 ges genom fyra case en närbild av hur ULF operationaliserats lokalt.

I delrapport 3 riktas blicken mot centrala delar av försöksverksamheten såsom avtalsdokument, samordningsgruppens koordinering av ULF och genomförandet av Nationell ULF Bazar.

I slutrapporten presenteras resultaten av en enkät som ett brett urval av deltagare i ULF har svarat på. Man gör också en kartläggning och analys av publikationer inom ULF,  och presenterar synteser av de samlade resultaten från ULF-utvärderingen baserat på de tidigare delrapporterna. Avslutningsvis ges några rekommendationer för det fortsatta arbetet med samverkan kring praktiknära forskning i Sverige.

Arbetet med insamling av data och utarbetning av samtliga rapporter har genomförts av ett forskarteam bestående av Tine S. Prøitz, Ellen Rye, Jorunn Spord Borgen, Kristin Barstad och Petter Aasen vid Universitetet i Sørøst-Norge (USN) och Hilde Afdal, Sølvi Mausethagen och Maiken Risan vid OsloMet.

petter aasen
Petter Aasen, projektledare.

– Vi i teamet vill rikta ett särskilt stort tack till alla som har deltagit i undersökningar genom hela utvärderingsperioden. För studierna år 2021, vill vi rikta ett särskilt tack till forskare, skolledare, chefer, kommunelektorer, koordinatorer och utvecklare hos huvudmän, skolledare, lärare och lärarstudenter samt alla andra som har gett av sin tid och svarat på vår enkät. Vi vill även tacka medlemmarna i den nationella samordningsgruppen för deras öppenhet kring det nationella ULF-arbetet i möten och i delning av dokumentation och information, skriver Petter Aasen, projektledare.

Slutrapport och delrapporter

Nyheter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! 
Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och innehåller alla nyheter kring ULF-avtal.

Anmäl dig till nyhetsbrevet här!

Extern utvärdering av ULF klar

2022-04-08

Nu presenteras den externa utvärderingsstudien av ULF, genomförd av ett forskarteam vid Universitetet i Sørøst-Norge. Teamet har följt och studerat ULF mellan 2018-2022, och publicerar i en slutrapport det samlade resultatet av utvärderingen. Man ger också rekommendationer för det fortsatta arbetet med samverkan kring praktiknära forskning i Sverige.

Den externa utvärderingen av ULF: Utbildning, Lärande, Forskning - Slutrapport från en utvärderingsstudie av ULF-försöksverksamhet har genomförts på uppdrag av de för försöksverksamheten fyra huvudansvariga universiteten: Göteborgs, Karlstad och Uppsala universitet. Det norska teamet av forskare har följt ULF mer eller mindre från starten, och publicerat tre delrapporter under utvärderingsperioden:

I delrapport 1 från 2019 ges en översiktsbild av uppstartsarbetet i ULF med utgångspunkt i den nationella utbildningspolitiska situationen i Sverige och aktiviteterna i den nationella samordningsgruppen.

I delrapport 2 från 2020 ges genom fyra case en närbild av hur ULF operationaliserats lokalt.

I delrapport 3 riktas blicken mot centrala delar av försöksverksamheten såsom avtalsdokument, samordningsgruppens koordinering av ULF och genomförandet av Nationell ULF Bazar.

I slutrapporten presenteras resultaten av en enkät som ett brett urval av deltagare i ULF har svarat på. Man gör också en kartläggning och analys av publikationer inom ULF,  och presenterar synteser av de samlade resultaten från ULF-utvärderingen baserat på de tidigare delrapporterna. Avslutningsvis ges några rekommendationer för det fortsatta arbetet med samverkan kring praktiknära forskning i Sverige.

Arbetet med insamling av data och utarbetning av samtliga rapporter har genomförts av ett forskarteam bestående av Tine S. Prøitz, Ellen Rye, Jorunn Spord Borgen, Kristin Barstad och Petter Aasen vid Universitetet i Sørøst-Norge (USN) och Hilde Afdal, Sølvi Mausethagen och Maiken Risan vid OsloMet.

petter aasen
Petter Aasen, projektledare.

– Vi i teamet vill rikta ett särskilt stort tack till alla som har deltagit i undersökningar genom hela utvärderingsperioden. För studierna år 2021, vill vi rikta ett särskilt tack till forskare, skolledare, chefer, kommunelektorer, koordinatorer och utvecklare hos huvudmän, skolledare, lärare och lärarstudenter samt alla andra som har gett av sin tid och svarat på vår enkät. Vi vill även tacka medlemmarna i den nationella samordningsgruppen för deras öppenhet kring det nationella ULF-arbetet i möten och i delning av dokumentation och information, skriver Petter Aasen, projektledare.

Slutrapport och delrapporter

Senast uppdaterad: 2023-11-27