Nationell ULF Bazar 6 maj 2021

Den Nationella samordningsgruppen för ULF hade den 6 maj 2021 åter nöjet att bjuda in till Nationell ULF Bazar, försöksverksamhetens forum för erfarenhetsutbyte och framåtblick. Detta vårt femte verksamhetsår låg fokus mer än någonsin på slutrapporten, ett dokument som ska visa vägen i övergången till etablerade och långsiktigt hållbara strukturer för samverkan mellan skola och akademi. På ULF Bazar samlades ULF-företrädare från 25 lärosäten, 4 noder och ett stort antal huvudmän till en sista nationell workshop för att ge sina inspel på några avgörande frågeställningar, innan rapporten lämnas in till regeringen i mars 2022.

Ta del av den samlade dokumentationen från Nationell ULF Bazar 2021


Bonusmaterial

Ta del av presentationen från professor Sølvi Lillejords föreläsning Praktiknära forskning som ett wicked problem - kompliserat men inte olösligt 

Upplysande läsning!

elever i klassrum

Senast uppdaterad: 2021-09-07