Seminarium: Skolfrånvaro – kartläggning av närvarofrämjande insatser i en mindre kommun

  • Datum: –12.50
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Cristine Isaksson, lektor vid Institutionen för socialt arbete Lisa Nurse, elevkoordinator, Vännäs kommun
  • Arrangör: Lärarhögskolan, Umeå universitet
  • Kontaktperson: Victoria Sörensson
  • Seminarium

Seminariet kommer att erbjudas via Zoom.

Under seminariet få vi ta del av erfarenheter och utmaningar från ett pågående kartläggningsprojekt om närvarofrämjande insatser på grundskolan i Vännäs kommun, Västerbotten. Projektansvariga kommer att bjuda på exempel från projektet och ge möjlighet till diskussioner. Vad är en närvarofrämjande insats? Vad fungerar och hur vet man vad som är verksamt? Seminariet vänder sig främst till dig som är elevhälsopersonal, deltagare i skolsociala team, skolledare eller undervisande personal men är självklart öppet för alla intresserade.

Anmäl dig senast 2 maj

Senast uppdaterad: 2022-11-17