Seminarium: Spridning av resultat från undervisningsnära och praktiknära forskning

  • Datum: –12.50
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Inger Eriksson, redaktör för ForskUL och professor i pedagogik vid Stockholms universitet, Ulrika Bergmark, redaktör för Fufos, vetenskaplig ledare vid Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun och professor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet, Sara Viklund, ledamot i Fufos redaktionsråd, biträdande ledare vid Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun samt doktorand vid Umeå universitet
  • Arrangör: Lärarhögskolan, Umeå universitet
  • Kontaktperson: Victoria Sörensson
  • Seminarium

Seminariet kommer att erbjudas via Zoom.

Det pågår mycket forskning i och om skolan och en viktig uppgift för forskare är att nå ut med sina resultat till verksamma i skolor och förskolor. Som lärare kan det vara svårt att navigera i forskningsdatabaser och en del artiklar kan upplevas som onödigt krångliga. Det kan också vara en utmaning för lärare att hitta forum för att sprida erfarenheter och lärdomar av utvecklingsarbete. Seminariet vänder sig till dig som är nyfiken på att ta del av ny forskning som kan hjälpa dig i din undervisning eller själv medverka i artikelskrivande. Som inspiratörer medverkar representanter från den populärvetenskapliga tidskriften Forskning och utveckling i förskola och skola (Fufos) och ForskUL – en vetenskaplig tidskrift för undervisningens utveckling.

Anmäl dig senast 23 april

Senast uppdaterad: 2022-11-17