MULF-talks: Lärarstudenters examensarbete i samverkan mellan skola och universitet

  • Datum: –16.30
  • Plats: Digitalt
  • Webbsida
  • Arrangör: Piteå kommun och Luleå tekniska universitet
  • Kontaktperson: Piteå kommun
  • Seminarium

Vid seminariet presenteras erfarenheter och resultat från ett samverkansprojekt mellan Piteå kommun och Luleå tekniska universitet där lärare fungerat som biträdande handledare för studenters examensarbete.

Studenterna kommer att berätta om innehållet i deras arbeten som handlade om elevers talrädsla i svenskämnet och samhällslärares arbete med nationalism i undervisningen. Vid seminariet presenteras även en vetenskaplig artikel om examensarbete i samverkan som skrivits av forskare, lärare och student.

Seminariet riktar sig till rektorer, förskollärare, lärare, forskare eller andra med intresse för forskning och utveckling i förskola och skola.

Medverkande:
Malin Tuveborg-Svartling, lärare Strömbackaskolan, Iris Rosengren-Larsson, lärare Hortlax skola, Lena Manderstedt, biträdande professor Luleå tekniska universitet, Sara Viklund, kommundoktorand Piteå kommun & Umeå universitet samt Amanda Pogulis och Sebastian Ridderskans, lärarstudenter i projektet.

Läs mer och anmäl dig här.

Senast uppdaterad: 2022-11-17