Vägar och gränsmärken – tillgänglighetskunskap i lärmiljöns utmarker

  • Datum: –12.50
  • Plats: Digitalt
  • Föreläsare: Kim Wickman, docent Umeå universitet, och Sofia Andersson, utvecklingsledare Umeå kommun
  • Webbsida
  • Arrangör: Lärarhögskolan, Umeå universitet
  • Kontaktperson: Victoria Sörensson
  • Seminarium

Under lunchseminariet får du ta del av resultatet från tidigare ULF-projekt som har fokuserat på att skapa mer tillgängliga lärmiljöer för alla elever.

Projektets huvudsyfte har utgått ifrån att främja inkludering, delaktighet och engagemang. Nu ligger fokus på att återkoppla den kunskap som projektet genererat till verksamheten i form av framgångsfaktorer och utmaningar. Vilka metoder och förhållningssätt är viktiga för att skapa tillgängliga lärmiljöer? På vilket sätt kan projektet bidra till att stärka praktiserande lärare och blivande lärare? Tid finns också för frågor och diskussion.

Anmäl dig senast 30 november till victoria.sorensson@umu.se.
Dagen innan seminariet får du en länk till mötet.

Senast uppdaterad: 2022-11-17