Almedalen: Hur får vi fler skolor på vetenskaplig grund?

  • Datum: –14.00
  • Plats: Campus Gotland B24
  • Arrangör: Uppsala universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Göteborgs universitet
  • Kontaktperson: Josefin Lingström
  • Seminarium

Den vetenskapliga grunden i skolan ska stärkas och fler lärare ska delta i forskningen. Nu finns ett förslag på ett nationellt ULF-avtal om praktiknära forskning.

Men hur får vi fler lärare och huvudmän involverade? Och hur kan den praktiknära forskningen bidra till professionsprogrammet för lärare?

Du kan följa seminariet digitalt via Zoom, länk till seminariet finns längre ner i texten.

Deltar vid seminariet gör:

·        Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR
·        Åsa Fahlén, ordförande, Sveriges lärare
·        Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
·        Åke Ingerman, dekan, Göteborgs universitet
·        Ulrika Bergmark, professor i pedagogik, Luleå tekniska universitet
·        Karl-Johan Sjödin, chef utbildningsförvaltningen, Åtvidabergs kommun
·        Karin Hermansson, vd, Ifous
·        Jesper Haglund, universitetslektor, Karlstads universitet

Skolans huvudmannaorganisationer och SUHF lämnar över ett förslag till regeringen på ett nationellt ULF-avtal rörande praktiknära forskning i samverkan. 

Genom att utgå från professionens frågor och medverkan i forskningen bidrar avtalet till en skola på vetenskaplig grund. Men det behövs också andra åtgärder för att lärare ska kunna delta och ta del av forskningen. 

Under seminariet diskuteras vad som behövs utöver avtalet för att få fler skolhuvudmän involverade i forskning och hur den forskning som bedrivs kan bidra till professionsprogrammet.

Du kan även följa seminariet digitalt via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64660629074

Ingen anmälan krävs.

Senast uppdaterad: 2022-11-17