Om projektet medborgarbildning inom yrkesprogram

  • Datum: –12.50
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Christina Ottander, professor Umeå universitet, Katarina Ottander, gymnasielektor vid Örnsköldsviks gymnasium, Kristina Ledman, universitetslektor Umeå universitet, och Katarina Kärnebro, Universitetslektor Umeå universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Umeå universitet
  • Kontaktperson: Victoria Sörensson
  • Seminarium

Ett övergripande mål med projektet har varit att utveckla kunskap om hur undervisning inom de korta kurserna i historia, naturkunskap, religionskunskap och samhällskunskap kan stödja yrkeselevers utveckling av kunskaper och förmågor som bidrar till deras medborgarbildning (MB).

I projektet har dels didaktiska och organisatoriska frågor, dels enkätstudier kring elevers uppfattningar ingått. Projektet har utgått från en definition av MB som inkluderar undervisning där eleverna ges möjlighet att arbeta med värdefrågor, utveckla perspektivmedvetenhet, argumentation, kritiskt tänkande och att kunna ta ställning.

Varmt välkommen att lyssna på projektdeltagarnas erfarenheter av genomförandet och tankar om resultaten. Vilken var elevernas syn på sitt eget engagemang i samhället och vad tyckte de om undervisning i medborgarbildning? Hur fungerade det att införa nya metoder i klassrummet? Vilka lärdomar kan föras vidare? Tid finns också för frågor och diskussion.

Inom det nationella regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) verkar Umeå universitet tillsammans med skolhuvudmän för att långsiktigt stärka forskningssamverkan mellan förskola/skola och universitet.

Anmälan senast 23 februari
Möteslänk skickas dagen innan seminariet

Anmäl till: victoria.sorensson@umu.se

Senast uppdaterad: 2022-11-17