Så kan universitet och skola samverka kring lärarstudenters examensarbeten

Ett lunchseminarium om hur praktiknära forskning i förskolan och skolan skulle kunna involvera lärarstudenters examensarbeten.

Vad behöver man tänka på för att säkerställa ämneskoppling, akademisk höjd och genomförbarhet? Vilka utmaningar finns för handledare, lärare i skolan och studenter? Inom ramen för ULF är examensarbetet en bra introduktion till praktiknära forskning, så frågan är hur kan vi underlätta för att fler studenter att får möjlighet att skriva sitt examensarbete i samverkan. Annika Manni berättar om sina erfarenheter av att involvera studenter i sina forskningsprojekt med förskolan. Tid finns också för frågor och diskussion.

Medverkande
Monika Diehl, universitetslektor vid pedagogiska institutionen och samverkanslektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet
Annika Manni, universitetslektor vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet
Victoria Sörensson, samordnare vid Enheten för forskningsstöd och samverkan, Umeå universitet

Anmälan senast 24 november

Möteslänk skickas dagen innan seminariet

Anmäl till: victoria.sorensson@umu.se

Seminariet kommer att erbjudas via Zoom.

Senast uppdaterad: 2022-11-17