Lärarnas forskningskonferens

  • Datum:
  • Plats: Södertälje
  • Arrangör: Stockholm Teaching & Learning Studies
  • Kontaktperson: Maria Andrée
  • Konferens

Lärarnas forskningskonferens är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning som anordnas av Stockholm Teaching & Learning Studies. Årets värd är Södertälje kommun.

Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Anmälan och mer information

Kalendarium för ULF