Rektorsröster om betydelsen av praktiknära forskning

  • Datum: –12.50
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Alf Nilsson, rektor Linblomman/Linneaskolan i Umeå kommun och Linda Ström, rektor Strömbackaskolan i Piteå kommun.
  • Webbsida
  • Arrangör: Umeå universitet, Lärarhögskolan
  • Kontaktperson: Victoria Sörensson
  • Seminarium

Seminariet vänder sig till dig som vill veta mer om ULF ur ett verksamhetsperspektiv. Medverkande rektorer bidrar med perspektiv utifrån sina erfarenheter av ULF i sina verksamheter.

Vilken roll spelar praktiknära forskning i verksamhetsplaneringen? Vilka utmaningar finns det? Vilka bör involveras och hur ska arbetet prioriteras? Vilka faktorer är viktiga för en lyckad långsiktig investering i FoU-projekt?

Anmälan senast 16 mars till victoria.sorensson@umu.se

Kalendarium för ULF