Nationell ULF Bazar

  • Datum:
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Sølvi Lillejord, professor vid Universitetet i Bergen.  
  • Arrangör: ULF-avtal
  • Kontaktperson: Elisabet Nilhfors
  • Konferens

Försöksverksamhetens forum för erfarenhetsutbyte och framåtblick

Den Nationella samordningsgruppen för ULF har nöjet att bjuda in till Nationell ULF Bazar, försöksverksamhetens forum för erfarenhetsutbyte och framåtblick. Detta vårt femte verksamhetsår ligger fokus mer än någonsin på slutrapporten, ett dokument som ska visa vägen i övergången till etablerade och långsiktigt hållbara strukturer för samverkan mellan skola och akademi. Bakom oss har vi en skrivprocess där de fyra ULF-noderna har bidragit med lärdomar från sina lokala sammanhang. Nu kallar vi till en sista nationell workshop innan rapporten lämnas in, för att få inspel på några avgörande frågeställningar.

På ULF Bazar samlas ett urval av ULF-företrädare från 25 lärosäten, 4 noder och ett stort antal huvudmän. Programmet pågår från kl. 13.00 till kl. 17.00 och innehåller utöver diskussioner i grupp också föreläsningen Praktiknära forskning som ett “wicked problem” - kompliserat, men inte olösligt av Sølvi Lillejord, professor vid Universitetet i Bergen.  

Kontakta oss via ULFBazar2021@akademikonferens.se om du har frågor.

Kalendarium för ULF