Fem år med ULF - professionens röster har blivit starkare!

Med anledning av inlämningen av ULF:s slutrapport till regeringen, det stora arbete som ligger bakom oss och den framtid vi nu står inför, arrangerades den 3 maj 2022 ett event på Playhouse Teater i Stockholm.

I huvudnumret, ett panelsamtal med utgångspunkt i lärdomarna av fem års ULF-verksamhet, får vi träffa såväl lärare, lektorer, skolledare och forskare som representanter från fackförbunden, riksdagens utbildningsutskott, Ifous mfl. Moderatorer är Elisabet Nihlfors och Maria Jarl från ULF:s Nationella samordningsgrupp.

Medverkande i panelen 

Gunilla Svantorp, ordf. i Utbildningsutskottet
Martin Estenberg, lektor i gymnasiet, Karlstads kommun
Svante Tideman, 1:e vice ordförande, Lärarnas Riksförbund
Mathias Laveno, rektor NTI gymnasiet Uppsala, Academedia
Matz Nilsson, ordf./Lena Linnerborg, Utbildningspolitisk chef, Sveriges skolledarförbund
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande, Lärarförbundet
Marie-Hélèn Ahnborg, VD, Ifous 
Petter Aasen, extern utvärderare av ULF, Universitetet i Sørøst-Norge

Samt från Nationella samordningsgruppen för ULF:
Yvonne Liljekvist, Anna Brunner Cederlund, Lars Olsson, Jesper Haglund, Eva Lindgren, Magdalena Taube.

Medverkande på film

Sofie Nilsson, lärare och forskarstuderande, Karlstads kommun/universitet
Carin Hedengård, Gymnasiechef, Arvika kommun
Anna Bergqvist, Lektor gymnasiet, Arvika kommun
Maria Zackariasson, Akademisk utvecklingsledare, Södertörns högskola
Eva Hartell, Lektor och koordinator för K-ULF, KTH/Haninge kommun
Anja Thorsten, forskare & projektledare för ULF, Linköpings universitet
Lena Manderstedt, forskare, Luleå tekniska universitet
Ann-Britt Palo, forskare, Luleå tekniska universitet
Sara Viklund, Gymnasielärare, Piteå kommun
Hanna Nilsson, Gymnasielärare, Haparanda kommun

Moderatorer: Elisabet Nihlfors och Maria Jarl från ULF:s Nationella samordningsgrupp

Senast uppdaterad: 2022-05-04