Styrdokument, återrapportering och utredningar


Återrapportering till regeringen 2020-02-29 om försöksverksamhetens tredje verksamhetsår:

Återrapportering till regeringen 2019-03-01 om försöksverksamhetens andra verksamhetsår:


Återrapportering till regeringen 2018-02-26 om försöksverksamhetens första verksamhetsår:

Styrdokument

Ytterligare några centrala dokument som tillsammans tecknar en bild av vad som hänt sedan 2015, då ansökan om ett nationellt skolforskningsavtal lämnades till regeringen.