Styrdokument, återrapportering och utredningar


Återrapportering till regeringen 2020-02-29 om försöksverksamhetens tredje verksamhetsår:

Återrapportering till regeringen 2019-03-01 om försöksverksamhetens andra verksamhetsår:


Återrapportering till regeringen 2018-02-26 om försöksverksamhetens första verksamhetsår:

Styrdokument

Utredningar

Försöksverksamheten berörs i Cecilia Christerssons utredning om ökad samverkan kring praktiknära forskning, presenterad för regeringen 2018-03-06. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå hur universitet och högskolor kan skapa långsiktig samverkan kring praktiknära forskning tillsammans med kommuner och friskolor: Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring, SOU 2018:19