Vägen till forskningsprojekt

Flera försök handlar om att finna modeller för hur professionens frågor processas fram. Vem eller vilka involveras? Vad prioriteras? Hur möts beprövad erfarenhet och vetenskaplig kompetens?  


Praktiknära och skolbaserade samverkansdrivna forskningsprojekt
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Halmstad 
Ansvarig huvudman: Ännu inte klart

Utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Halmstad
Ansvarig huvudmän: Ännu inte klart

Utveckling och utprovning av två modeller för praktiknära forskning
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet 
Ansvarig huvudman: Regionens skolhuvudmän

Lokal praktikutveckling på vetenskaplig grund. Vad säger forskning, vad erfar lärare?
ULF Nod: Umeå universitet
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna
Ansvarig huvudman: Regionens skolhuvudmän

Utveckling av utvecklingsorganisationer inom skolan – en pilotstudie
ULF Nod: Umeå universitet
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna
Ansvarig huvudman: Regionens skolhuvudmän

Utveckling av modell för att fler och framför allt mindre kommuner ska kunna delta i FoU-projekt med fokus på praktiknära skolforskning
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitetet
Ansvarig huvudman: Regionens skolhuvudmän

Att ur fältets problem finna och utveckla forskningsbara frågor
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun

Internat för verksamma lärare och forskare där områden för praktikutvecklande forskning identifieras och diskuteras
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun

Didaktiska nätverk för gemensamma intresseområden skola – lärarutbildning
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Malmö universitet
Ansvariga huvudmän: Lomma, Vellinge, Malmö, Svedala, Helsingborg kommun samt Kunskapsskolan AB

Nätverk för förvaltningsnivåns unika utmaningar
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Malmö universitet
Ansvariga huvudmän: Vellinge, Malmö, Svedala, Helsingborg, Landskrona, Helsingborg kommun samt Kunskapsskolan AB

Utmaningar och möjligheter med att få till praktiknära och verksamhetsutvecklande forskning: En forskningsbaserad genomlysning
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle

Utveckling av modell för framtagande av lärares ämnesrelaterade frågor         
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet 
Ansvarig huvudman: Uppsala kommun

AIMday – en mötesplats för professionens frågor och intresserade forskare
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet i samverkan med nodens lärosäten
Ansvariga huvudmän: Samtliga huvudmän knutna till något lärosäte inom noden
Webbplats

Återkommande workshops med forskare och lärare/huvudmannarepresentanter för framtagande av gemensamma forskningsfrågor
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig huvudman: Huddinge kommun

Forskningsseminarieserier med förskollärare och lärare ledda gemensamt av forskningsmiljökoordinatorer från huvudman och lärosäte
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig huvudman: Huddinge kommun

Utveckling av modell för kartläggning av undervisningsutmaningar genom skolhuvudmännens systematiska kvalitetsarbete
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet och STLS
Ansvarig huvudman: Nacka kommun, Botkyrka kommun, Stockholms stad och Kunskapsskolan.

Workshop med forskare och lärare/huvudmannarepresentanter för framtagande av gemensamma forskningsfrågor
ULF Nod: Uppsala
Lärosäte: Stockholms universitet/STLS
Ansvarig huvudman: Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan

Forskningsområden av intresse för Lunds kommun har specificerats.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet
Ansvarig huvudman: Lunds kommun 

Forskningsområden av intresse för Åstorps kommun har specificerats.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet  
Ansvarig huvudman: Åstorps kommun 

Forskningsområden av intresse för Huddinge kommun har specificerats.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig huvudman: Huddinge kommun

Utlysning av forskningsmedel
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet
Ansvarig huvudmän: Region Göteborg

Utlysning av forskningsmedel för praktiknära skolforskning
ULF Nod: Umeå universitet
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet

Utlysning av utvecklings- och initieringsmedel
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet

Skolhuvudmanna- och verksamhetsdriven modell (förskola)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet
https://www.oru.se/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/delprojekt/praktiknara-forskning/forskola/

Skolhuvudmanna- och verksamhetsdriven modell (grund- och gymnasieskola)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet

Utlysning av medel för utveckling av sex forskningsansökningar inom området praktiknära skolforskning 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet

Utlysning av forskningsmedel för praktiknära forskning (avslutad)
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet/STLS
Ansvarig huvudman: Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan

Kartläggning av pågående praktiknära licentiat- och doktorandutbildningsprojekt
ULF Nod: Umeå universitet
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna

Samlärande 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens Högskola 
Ansvarigt huvudmän: Ännu inte klart 

Senast uppdaterad: 2024-02-05