Konferensbidrag

Konferensbidrag: No hope without actions in education
Nordberg, A. & Rönnerman, K. (2021). Paper presented within symposium Research-practice relationship – approaches and expectations at Nordic educational Research Association, 3-5 November, 2021 in Odense, University of Sothern Denmark.
ULF nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Students’ Resources in Diverse Classrooms: In Theory and in Practice
Schmidt, Catarina & Molin, Lisa. ECER 2021. The European Conference on Educational Research, Online, 6-10 September 202
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Drawing on Students’ Multilingual Resources in Primary School Classrooms
Molin, Lisa & Schmidt, Catarina. . NERA 2021 CONGRESS Educational Research: Hope and Education, 3-5 November 2021, University of Southern Denmark, Odense
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Student teachers’ learning and teaching mathematics with programming
Fainsilber, L., & Pejlare, J. (2021). NORMA 20, The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education, June 1–4, 2021, University of Oslo.
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Exploring student teachers’ instrumental genesis of programming
Pejlare, J., & Fainsilber, L. (2021). NORMA 20, The Ninth Nordic Conference on Mathematics Education, June 1–4, 2021, University of Oslo.
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Programmering för lärande i matematik – beskrivning av ett forskningsprojekt
Pejlare, J. (2021).  I: Y. Liljekvist, L. Björklund Boistrup, J. Häggström, L. Mattsson, O. Olande & H. Palmér (red.), Sustainable mathematics education in a digitalized world. Proceedings of MADIF12.(p. 265). SMDF.
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Att undervisa i rumsligt och digitalt flexibla lärmiljöer: meningsskapande praktiker i samspelet mellan rum, resurser och aktörer
Sofkova Hashemi, S., Andersson Varga, P. & Hipkiss, A. M. (inskickat)  Åttonde Nordiska konferensen för modersmålsdidaktisk forskning (NNMF): Ämnesdidaktiska perspektiv på språk och litteratur, 24-25 november 2021, Uppsala universitet
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Hopeful inclusion – spatial, didactic and social considerations when designing new learning environments
Hipkiss, A. M., Widigsson, M., Sofkova Hashemi, S., Spante, M. NERA 2021 CONGRESS Educational Research: Hope and Education, 3-5 November, University of Southern Denmark, Odense
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: DigiFLEX: Didaktisk design i flexibla rumsliga och digitala lärmiljöer i samverkan
Sofkova Hashemi, S., Spante, M. & Hipkiss, A. M. (2021)  Forskning pågår, 3 november 2021, Göteborgs universitet
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: School design and 21st century skills - who and what becomes legitimate in the construction of new learning spaces? The political economy of language and space/place
Hipkiss, A. M. (2021) 12th Linguistic Landscape Workshop. 1-3 September 2021, University of Gothenburg
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Teaching in Flexible Spatial and Digital Conditions
Hipkiss, A. M., Andersson Varga, P., Sofkova Hashemi, S., Spante, M., Tallvid, M., Widigson, M. (2021) The 19th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Education and citizenship - Learning and Instruction and the Shaping of Futures, 23 - 27 August 2021, University of Gothenburg 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Att utveckla literacy i digitaliserade och rumsligt flexibla lärmiljöer
Sofkova Hashemi, S. & Hipkiss, A. M. (2020)  14:e Nationella konferensen i Svenska med didaktisk inriktning (SmDI14): Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld, 18-19 november 2020, Malmö universitet
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Rummets och digitaliseringens betydelse för literacyutveckling – hållbara undervisningsmodeller i ny verksamhet
Sofkova Hashemi, S. & Hipkiss, A. M. (2019)  Symposium: Literacy och hållbar undervisning i svenskämnet. NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt, 23-24 oktober 2019, NTNU i Trondheim, Norge
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Transformative agency in teachers’ reflections on professional digital competence
Skantz-Åberg, E., Roka, A., Lundin, M., Williams, P., & Lantz-Andersson, A. (2021). Paper presentation. EARLI 2021, 23-27 August, online (host University of Gothenburg, Sweden) 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Research-practice relationship – approaches and expectations
Skantz-Åberg, E., Roka, A., Lundin, M., Williams, P., & Lantz-Andersson, A. (2021). Organised symposium at the NERA conference (the main association for educational researchers in the Nordic countries) 3-5 November, 2021, Odense Denmark. Discussant Prof. Inger Eriksson, Stockholm University
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: A collaborative model focusing on teachers' professional digital competence
Skantz-Åberg, E., Roka, A., Lundin, M., Williams, P., & Lantz-Andersson, A. (2021). Invited symposium at the NERA (the main association for educational researchers in the Nordic countries) 3-5 November, 2021, Odense Denmark
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Developing a model for teacher professional digital competence.
Lantz-Andersson, A., Lundin, M., Skantz-Åberg E., & Williams, P. (2019). Invited symposium. 
European Association for Research on Learning and Instruction conference, EARLI, 12 - 16 August, 2019, Aachen University, Aachen, Germany

ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Technology Content and Concepts in Preschool Teaching – A Practice-based Collaboration
Svensson, M., Williams, P., von Otter, A. M., Larsson, J., & Sagar, H. (2021). Techne serien-Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap, 28(2), 149-155
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Intelligent Tutoring Systems: Why Teachers Abandoned a Technology Aimed at Automating Teaching Processes
Utterberg Modén, M., Tallvid, M., Lundin, J., & Lindström, B. (2021), In Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences, 1538–1547 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Känslor och estetik i förskolans naturvetenskap
Nyberg, E.,Silverhagen Camacho, C., Baker, & Rocksén, M. (2020), Presentation på den digitala konferensen: FND 2020 "Flerspråkighet och multimodalitet i naturvetenskapernas och teknikens didaktik", 11-12 nov
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Att skärpa den etiska blicken och rösten. Etikundervisning med utgångspunkt i skönlitterära texter
Presenterat på konferens ”Forskning pågår” arrangerad av Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet 28 oktober 2020
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Samverkan kring Ämnesdidaktiska modeller för naturvetenskapligt innehåll i flerspråkig miljö: aktivitetssystem i förändring
Rocksén, M. & Zupancic, K. (2020). Presentation på den digitala konferensen: FND 2020 "Flerspråkighet och multimodalitet i naturvetenskapernas och teknikens didaktik", 11-12 nov
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Samarbeten genom multimodalitet och språkutveckling i förskola och skolans tidigare år i naturvetenskap
Åström,M., Sjöberg, M., Garzon Nunez, J., Subhi, N., (2020)  Presentation på den digitala konferensen: FND 2020 "Flerspråkighet och multimodalitet i naturvetenskapernas och teknikens didaktik", 11-12 nov
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Ämnesdidaktiska modeller för de naturorienterande ämnena i förskola och grundskola: ett projekt inom den nationella försöksverksamheten kring praktiknära skolforskning
Rocksén, M., Nyberg, E., & Zupancic, K. (2019), Forum för forskningsbaserad NT-undervisning, Norrköping, 17-18 oktober 2019
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Populärvetenskaplig presentation: Ämnesdidaktiska modeller för naturvetenskapligt innehåll i förskola och grundskola - ett projekt inom den nationella försöksverksamheten kring praktiknära skolforskning
Rocksén, M., Zupancic, K & Nyberg, E. (2020). Presentation vid introduktionsdag för Testpiloter 30/1 2020. Partille, Partille utbildningsförvaltning
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Populärvetenskaplig presentation: Ämnesdidaktiska modeller för naturvetenskapligt innehåll i förskola och grundskola - ett projekt inom den nationella försöksverksamheten kring praktiknära skolforskning
Rocksén, M., & Zupancic, K. (2019). Medverkan i program i samband med att Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, besökte Göteborgs universitet,12/11 2019 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Populärvetenskaplig presentation: Ämnesdidaktiska modeller för de naturorienterande ämnena i förskola och grundskola - ett samarbetsprojekt mellan lärare, forskare, lärarutbildare, lärarstudenter, barn och elever
Rocksén, M & Nyberg, E. (2019), Presentation på konferensen Forskning pågår, 30 oktober 2019, Göteborg, Göteborgs universitet 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Konferensbidrag: Learning pathways between university, school and working life when student teachers use digital multimodal logbooks to cross boundaries
Andersén, A., Kilbrink, N., Enochsson, A.-B.  & Ådefors, A. (2021). In C. Nägele, B.E. Stalder, & M. Weich (Eds.), Pathways in Vocational Education and Training and Lifelong Learning. Proceedings of the 4th Crossing Boundaries Conference in Vocational Education and Training, Muttenz and Bern online, 8–9 April (pp. 45-50). European Research Network on Vocational Education and Training, VETNET, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland and Bern University of Teacher Education. https://doi.org/10.5281/zenodo.4603601 
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet

Presentation (peer reviewed): Perceived Civic identity among students at vocational programmes. New Landscape in Identity. Theological, Ethical, and Other Perspectives. Digital conference. Oral presentation given by Knekta 
Knekta E., Kärnebro K., Ledman K., Lindmark T.  & Ottander C. (2021, January)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Presentation: Rektorers ledarskap i skolans vetenskapliga arbete
Catarina Lundqvist & Stina Westerlund, Umeå universitet. Presentation vid UDiN, Luleå tekniska universitet (2021). Tema: Att leda för utveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Presentation: Vad är en stark praktiknära forskningsmiljö och hur skapar man en sådan? 
Kim Wickman, Mikaela Nyroos, Fredrik Strandgren, Sofia Andersson. Kunskapsveckan, Umeå universitet 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt huvudman/lärosäte: Umeå kommun/Umeå Universitet

Presentation: Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan — tillgänglig lärmiljö för elever med funktionsvariationer
Kim Wickman, Mikaela Nyroos, Gerd Pettersson. Rektorskonferens, Umeå kommun 2021 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt huvudman/lärosäte: Umeå kommun/Umeå Universitet

Presentation: Att hitta varandra och en väg till kunskap. Kunskapsveckan, Umeå universitet
Christina Ottander, Eva Knekta, Torbjörn Lindmark, Katarina Kärnebro, Katarina Ottander, Eva Lis Persson (2020) 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt huvudman/lärosäte: Örnsköldsviks kommun/Umeå Universitet

Presentation: Undervisning som stödjer elevers problemlösning i matematik. Kunskapsveckan, Umeå universitet
Johan Lithner, Anna Ida Säfström, Elin Sjöström & Veronika Tängdén (2020) 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt huvudman/lärosäte: Vännäs kommun/Umeå Universitet

Presentation: Medborgarbildning inom yrkesprogrammen – ett FoU-projekt
Kristina Ledman, Christina Ottander, Eva Knekta, Torbjörn Lindmark, Katarina Kärnebro, Katarina Ottander, Eva Lis Persson (2019) NOFA7, Nordic Conference on Teaching and Learning in Curriculum Subjects. Stockholm University, 13-15 May, 2019. Conference theme: Global and local tensions. Challenges for Teaching and Learning in Curriculum Subject Studies. 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Presentation: Rektorerssyn på yrkeselevers medborgarbildning: förutsättningar för gymnasieskolans demokratiska uppdrag.
Katarina Kärnebro, Kristina Ledman, Torbjörn Lindmark, Christina Ottander, Eva Knekta
NORDYRK Conference, Linköping university, June 7–9, 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Konferensbidrag: Governance of teachers’ Professional Development and Learning within a new Career Position
Paper presented at the European Conference on Educational Research, ECER 2019 23. Continuing Professional Development. University of Hamburg: Hamburg, Germany.
Hansson, K. & Bergmo Prvulovic, I. (2019)

ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Konferensbidrag: Berättelser av lärare som blev forskare: Hur erfarenheter och identitet formas i samtal mellan lärare och forskare inom ramen för utbildningsaktiviteter som syftar till att skapa förutsättningar för lärares professionalisering och akademisering i praktiken
Berättelseforskning Konferens vid Uppsala universitet, 21–22 november 2019. Uppsala.
Hansson, K. & Westerlund, S. (2019).

ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Konferensbidrag: School leaders’ enactment of policy on research-based education – dilemmas in negotiating and facilitating policy in practice
Paper presented at the European Conference on Educational Research, ECER 2019. 01. Continuing Professional Development. University of Hamburg: Hamburg, Germany.
Catarina Lundqvist & Stina Westerlund (2019)

ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Konferensbidrag: Teachers' Understanding and Experiences of Integrating Practice-based Research in Schools: Challenges and Opportunities
Abstract for paper presentation. ECER 2018, Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders, and Organisations.University of Bolzano: Bolzano, Italy. Bergmark, U., & Hansson, K. (2018).
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt universitet: Luleå tekniska universitet

Konferensbidrag: The Struggle for Teachers’ Knowledge
Abstract for paper presentation. ECER 2018, Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders, and Organisations. University of Bolzano: Bolzano, Italy. Erixon, PO., & Hansson, K. (2018).
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Konferensbidrag: Reforms for Scientific-based Education and Proven Experience in Sweden – academisation of teachers or teachers as transmitters of market-oriented policies? 
European Conference on Educational Research, ECER 2018, 23. Policy Studies and Politics of Education, Bolzano, Italien, Erixon Arreman, I., Hansson, K., & Bergmark, U.  (2018).
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: LTU/Umeå Universitet

Konferensbidrag: Career teachers’ possibilities, dilemmas and professional identity constructs in local practice in the light of a national career reform – a study outline
European Conference on Educational Research, ECER 2018, Continuing Professional Development: Learning for Individuals, Leaders, and Organisations. Bolzano, Italy.
Stina Westerlund, 2018.

ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Konferensbidrag: Teachers’ and school leaders’ understandings of their mission to integrate practice-based research in school: challenges and opportunities
Abstract for paper presentation. Network 24. School development, The 46th congress Educational Research: Boundaries, Breaches and Bridges, Nordic Education research Association, NERA, University of Oslo, Norway. Bergmark, U., & Hansson, K. (2018).
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet

Symposium: Remote teaching in the Nordic countries
Symposium arrangerat av forskargruppen, 6 maj 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Symposium: Theory and practice in remote teaching, online learning, and distance education for K-12 schools
Symposium on distance learning som arrangeras av forskargruppen 19 maj 2021
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Proceeding (kapitel i bok): Begrepp metaforer och liknelser i yngre barns samtal om cellen
Suvi Mikkonen, Camilla Lundqvist, Cecilia Kozma, André Bürgers, Dana Seifeddine Ehdwall och Per Anderhag (Nacka kommun, KTH, Botkyrka kommun och Stockholms stad/STLS NT-nätverk): Ingår i antologin ”Forum för forskningsbaserad NT-undervisning”, Linköpings universitet, 2020.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Proceeding (kapitel i bok): I dialog med författaren – om gymnasieelevers syn på dikttolkning
Björn Kindenberg och Elisabeth Kullberg. Bidrag inskickad till konferensrapport från SMDI – Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Presentation: Vilka möjligheter och utmaningar finns inom praktiknära forskningsprojekt i musikpedagogik?
Redaktörerna och författarna till antologin ”A Prima Vista” presenterar sin forskning och berättar om sina erfarenheter. November 2021
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Kungliga musikhögskolan
Ansvarig huvudman: Eskilstuna kommun

Senast uppdaterad: 2022-03-02