Artiklar

Artikel: Organising for collaboration with schools: experiences from six Swedish universities
Malin Benerdal, Anna-Karin Westman (2023)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet, Mittuniversitetet

Artikel: Budskap bortom raderna - en modersmålslärares stöttning av yngre elevers tolkande läsning av skönlitteratur
Anna-Maija Norberg, Anna Hjalmarsson (2022)
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte och huvudmän: Stockholms universitet/Stockholm Teaching & Learning Studies (Botkyrka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan Sverige, Nacka kommun, Stockholms stad, Södertälje kommun)

Artikel: Getting students to talk: A practice-based study on the design and implementation of problem-solving tasks in the EFL classroom
Silvia Kunitz, Jessica Berggren, Malin Haglind, Anna Löfquist (2022)
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte och huvudmän: Stockholms universitet/Stockholm Teaching & Learning Studies

Artikel: ”Sen dess slutade godisar växa där”: tolkande läsning inom modersmålsämnet
Enni Paul, Anna Hjalmarsson, Björn Kindenberg, Anna-Maija Norberg (2022)
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte och huvudmän: Stockholms universitet/Stockholm Teaching & Learning Studies

Artikel: Critical aspects to consider when establishing collaboration between school leaders and researchers: two cases from Sweden
Anette Forssten Seiser, Ingela S Portfelt (2022).
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet

Artikel: Preschool class teachers’ professional digital competence. With an analytical focus on technology, pedagogy and content knowledge. (Master thesis)
Ladan Abdollahzadeh Milani (2021), University of Gothenburg. Supervised by Ewa Skantz Åberg. 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Artikel: Lärare har digital kompetens men varierad tillgång till tekniken: Förskoleklassens olika förutsättningar
Skantz-Åberg E., Lantz-Andersson, A., Lundin, M., & Williams, P (2020). Skolporten (2020-09-09).
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Artikel: Adekvat digital kompetens – ett svårfångat begrepp
Skantz Åberg, E., Lantz-Andersson, A., & Lundin, M. (2019). Forskningsbevakning som en del av ett Skolverksuppdrag att bevaka forskning om digitalisering i skolan.
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Artikel/blogginlägg: Lärares många kompetenser i en digitaliserad undervisning
Skantz Åberg, E. (2020)
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Artikel: Digitala matematikböcker – AI, gamification och nya utmaningar
Johansson, L., Leopold, U., Tallvid, M., Utterberg Modén, M., & Vestberg, L. (2020). Nämnaren, 41–46
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Artikel: Känslor och estetik i förskolans naturvetenskap
Nyberg, Rocksén, Baker, Silverhagen, Manuskript inskickat till NorDiNa
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Artikel: Rum för naturvetenskapligt innehåll i flerspråkig förskolemiljö: utveckling av en ämnesdidaktisk modell baserad i språk
Rocksén, Zupancic & Baker, Manuskript inskickat till NorDiNa
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Artikel: Rymden som naturvetenskapligt innehåll i mötet mellan skola och förskola
Åström, Sjöberg, Garcon Nunez & Subhi, Manuskript inskickat till NorDiNa
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Artikel: Effekten av pulshöjande aktiviteter för elevers koncentrationsförmåga och arbetsminne i matematik
Andreia Balan och Jenny Green. 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Kristianstad
Ansvarig huvudman: Helsingborgs stad

Projekt: Hur vet man att dinosaurierna hade fjäll?
Lena Hansson, Lotta Leden, Susanne Thulin. Flera artiklar finns. 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Kristianstad
Ansvarig huvudman: Kristianstad kommun

Projekt: Multimodalt lärande och bedömning i digitala klassrum
Petra Magnusson.
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Kristianstad
Ansvarig huvudman: Hässleholms kommun

Projekt: Undervisning och lärande i förskolan om kemi- och fysikrelaterade vardagsfenomen
Marie Fridberg, Agneta Jonsson, Ann Steen, Susanne Thulin och Andreas Redfors​. Flera publikationer finns.  
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Kristianstad
Ansvarig huvudman: Kristianstads kommun

Artikel: Learning study - a model for practice-based research in a Swedish theatre classroom
Pernilla Ahlstrand, Ninnie Andersson, Youth Theatre Journal, 2021
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Artikel: Från att ’lyssna’ till att ’skapa gemensam kontakt’ - Elevernas reflektioner och gestaltningar utvecklades när läraren omformulerade ett begrepp i undervisningen
Pernilla Ahlstrand, Ninnie Andersson, Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet, 2021
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Artikel: Att skärpa den etiska blicken och rösten – En skönlitteraturbaserad etikundervisning
Lilja, A. (2020), Religion och Livsfrågor 1 2020 6-7
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Artikel: Teaching in Flexible Spatial and Digital Conditions: young students learning about Space
Sofkova Hashemi, S. & Hipkiss, A. M. (accepted)  Educare Special Issue 2021: Texts, Information and Multimodality in the Digital Age
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Artikel: Collegial collaboration when planning and preparing lessons: A large-scale study exploring the conditions and infrastructure for teachers’ professional development
Kenneth Nordgren, Martin Kristiansson, Yvonne Liljekvist, Daniel Bergh, Teaching and Teacher Education, Volume 108, December 2021
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet

Artikel: Observation och återkoppling med fokus på utvecklad undervisning: Professionsutveckling med hjälp av PLATO
Michael Tengberg och Marie Wejrum, Acta Didactica Norden Vol 15, Nr. 1 2021
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Karlstads universitet

Artikel: Ett observationsprotokoll för att studera ledarskap för lärande
Samuelsson, M., Thorsten, A., Mohlin, A., Heiskanen, C., Skoglund, C., Meckbach, J., Dott, M., Kenndal, R., Enwall, F., & Månsson, K. (2021). Venue, 10(2). 
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvariga huvudmän: Mjölby kommun, Norrköpings kommun, Söderköpings kommun

Artikel: Utveckling, lärande, forskning (ULF) – i samverkan mellan akademi och skola
Anja Thorsten, Linköpings universitet, Venue Vol 10 Nr 2 2021
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet

Artikel: Lärares (digitala) kompetens före, under och efter covid-19: Skärvor av förståelse från skolor i Sverige
Stenliden, L.; Martín-Bylund, A.; Landkvist, L.; Lind, E. L.; Lundberg, K. S.; Stenmark. H. & Wilhelmsson, C. (2021). Utbildning & Lärande 15(1), 7- 26
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvariga huvudmän: Linköpings kommun och Motala kommun

Artikel: Covid-19 i svenska skolor synliggör sårbarhetens potential i lärares praktik
Linda Ekström Lind, Anna Martín Bylund, Linnea Stenliden: Atena Didaktik 2020. 
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Linköpings kommun

Artikel: Intelligent Tutoring Systems: Why Teachers Abandoned a Technology Aimed at Automating Teaching Processes
Marie Utterberg Modén, Martin Tallvid, Johan Lundin och Berner Lindström, Göteborgs Universitet 2021
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs Universitet

Artikel: Actions and practice architectures for realising sustainable development by restructuring school organisations
Anette Forssten Seiser, Karlstads universitet och Ulf Blossing, Göteborgs universitet, Forskning & Forandring Vol 3 No 2 2020
ULF Nod: Karlstad och Göteborg
Ansvariga lärosäten: Karlstads universitet och Göteborgs universitet

Artikel: Initiating Teacher-Researcher Collaboration to Support Students’ Mathematical Problem-solving
Anna Ida Säfström, Björn Palmberg, Carina Granberg, Johan Sidenvall & Johan Lithner. Kommande. 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Remote teaching to ensure equal access to education in rural schools
Billmayer, J., From, J., Lindberg, J. O., Pettersson, F. (2020). Education in the North, 27(2), 1-6
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Fjärrundervisning - en central del i skolans digitalisering
From, J., Pettersson, F., & Pettersson, G. (2020). Pedagogisk forskning i Sverige, 25(2–3), 69–91
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Understanding digitalization and educational change in school by means of activity theory and the levels of learning concept
Pettersson, F. (2020). Education and Information Technologies, 6, 187–204
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Researching and developing remote teaching in mother tongue tuition
Pettersson, F & Hjelm P. (2020). Education in the North, 27(2) pp. 242-247
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Educators´ Digital Competens in Swedish Rural Scools
Pettersson, G & Näsström, G. (2020). European Journal of Open and Distance Learning, Sciendo, 23(2), 65-82. 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Remote consultation between special educators and teachers in rural schools in Sweden
Pettersson, G & Ström, K. (2020). Education in the North, School of Education at the University of Aberdeen 2020, Vol. 27(2), 56–72.
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Remote Teaching for Equal and Inclusive Education in Rural Areas? An Analysis of Teachers’ Perspectives on Remote Teaching 
Stenman, S., & Pettersson, F. (2020). . International Journal of Information and Learning Technology, 37(3), 87-98
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Feature: Researching school practices with a complementary and symmetrical approach: the case of remote teaching in the rural north of Sweden
Lindberg, O. J., From, J., Holmgren, T., Lundberg, P., Pettersson, G., Pettersson, F., Rudolfsson, L. & Thomson, T. (2020). Education in the North, 27(2), 235–241
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Regional perspectives on remote teaching in Sweden
Öjefors Stark, A-K & From, J (2020): Education in the North27(2), 7–23
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Initiating Teacher-Researcher Collaboration to Support Students’ Mathematical Problem-solving
Anna Ida Säfström, Björn Palmberg, Carina Granberg, Johan Sidenvall & Johan Lithner, kommande
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: The role of action research in teachers’ efforts to develop research-based education in Sweden: Intentions, outcomes, and prerequisite conditions
Bergmark, U. (2020). Educational Action Research. Doi: 10.1080/09650792.2020.1847155.
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet

Artikel: Teachers’ professional learning when building a research-based education: Context-specific, collaborative and teacher-driven professional development 
Bergmark, U. (2020). Professional Development in Education. Doi: 10.1080/19415257.2020.1827011
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet

Artikel: Professional and academic knowledge in teachers’ research: an empowering oscillation
Bergmark, U., & Erixon, P-O. (2019). European Educational Research Journal. Doi:10.1177/1474904119890158
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet & Umeå universitet

Artikel: Rethinking Researcher-teacher Roles and Relationships in Educational Action Research through the Use of Nel Noddings’ Ethics of Care
Bergmark, U. (2019). Educational Action Research.Doi:10.1080/09650792.2019.1567367
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet

Artikel: Academisation and teacher´s dilemma
Kristina Hansson & Per–Olof Erixon, 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Artikel: How teachers and principals enact the policy of building education in Sweden on a scientific foundation and proven experience: challenges and opportunities
Bergmark, U., & Hansson, K. (2020). Scandinavian Journal of Educational Research. Doi: 10.1080/00313831.2020.1713883
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet, Umeå universitet

Artikel: Governance of teachers’ professional development and learning within a new career position. Adult Education Discourses
Bergmo Prvulovic, I. & Hansson, K. (2019)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte/huvudman: Umeå universitet/JU

Artikel i rapportserie: Kulturskolelärares professionella lärande – Möjligheter och hinder för lärande
Anna-Karin Hagström, Tilde rapport nr.18, Kulturskoleklivet: ett kliv för lärarkåren, 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte/huvudman: Piteå kommun/Umeå Universitet

Artikel: Principals’ enactment of policy on research-based education; dilemmas in negotiating and facilitating policy in practice
Catarina Lundqvist & Stina Westerlund, Umeå Universitet (artikel baserad på FoU i Piteå kommun), kommande. 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Artikel: Recapturing and expanding teachers’ personal epistemologies
Per–Olof Erixon & Kristina Hansson, Umeå Universitet (artikel baserad på FoU i Piteå kommun), kommande
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Artikel: Evidence-based education in Sweden in a school market context. (preliminär rubrik) 
Inger Erixon Arreman, kommande
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Principals´leading action research and teachers´academisation in practice
Mats Danell & Kristina Hansson, Umeå Universitet (artikel baserad på FoU i Piteå kommun), kommande
ULF Nod: Umeå
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvarigt lärosäte: Umeå Universitet

Artikel: Att leda med omsorg: fyra handledningsmetaforer i aktionsforskning
Ulrika Bergmark, Ann-Charlotte Dahlbäck, Anna-Karin Hagström & Sara Viklund, kommande
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Piteå kommun & Luleå tekniska universitet

Artikel: Undervisning i förskolan: i skärningspunkten mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 
Ulrika Bergmark & Susanne Westman, kommande
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet

Artikel: Swedish Remote Teaching as a Situated Learning Environment
Siljebo, J., & Pettersson, F. (in review) 
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet 

Artikel: K-12 students’ experiences/perceptions of synchronous remote teaching and learning environments
Pettersson, F., & Lindfors, M. (revisions, resubmit October 2021)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet 

Artikel: Rektors dröm - praktiknära forskning
Pettersson, G & Näsström, G (submission sept 2021)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Special educators' and class teachers' experiences of remote special educational consultation in rural schools in Sweden
Pettersson, G, Ström, K, Wickman, K. (oktober 2021)
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Artikel: Forskningscirklar i religionsdidaktik
Malin Löfstedt, Tidningen Religion och Livsfrågor Nr. 2 2021, Temanummer om forskningscirklar i religionsdidaktik www.flr.se  
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Uppsala kommun

Artikel: "Gudagott" - ett projekt om mat och identitet
Josefin Hilton-Brown och Åsa NIlsson, Tidningen Religion och Livsfrågor Nr. 2 2021, Temanummer om forskningscirklar i religionsdidaktik www.flr.se  
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Uppsala kommun

Artikel: Genom sig själv känner man andra och genom andra känner man sig själv
Sofie Önning, Tidningen Religion och Livsfrågor Nr. 2 2021, Temanummer om forskningscirklar i religionsdidaktik www.flr.se  
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Uppsala kommun

Artikel: Som man ropar i skogen får man svar - religionsundervisning med förankring i elevernas egna erfarenheter
Johan Borg, Tidningen Religion och Livsfrågor Nr. 2 2021, Temanummer om forskningscirklar i religionsdidaktik www.flr.se  
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Uppsala kommun

Artikel: "Jesus läckra klackar går fint ihop med det vita nattlinnet"
Kristina Rudbjer, Tidningen Religion och Livsfrågor Nr. 2 2021, Temanummer om forskningscirklar i religionsdidaktik www.flr.se  
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Uppsala kommun

Artikel: Att förstå andra genom brevskrivande
Petra Nordlander, Tidningen Religion och Livsfrågor Nr. 2 2021, Temanummer om forskningscirklar i religionsdidaktik www.flr.se  
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Uppsala kommun

Artikel: Att tänka utifrån och inifrån som en hjälp att förstå det abstrakta
Jonas Rönnbäck, Tidningen Religion och Livsfrågor Nr. 2 2021, Temanummer om forskningscirklar i religionsdidaktik www.flr.se  
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: Uppsala kommun

Artikel: Scenkonst eller gatuteater? Lärares arbete i relation till struktur, organisering och yrkesgränsernas utsträckning
Jens Gardesten, Ulla Karin Nordänger, Katarina Herrlin, Linnéuniversitetet 2021
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet

Artikel: Exploring how a digitally skilled teacher’s self-understanding influences his professional learning strategies. A research cooperation between a teacher and a researcher
Göran Fransson och Fredrik Norman, Högskolan i Gävle 2021 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle
Ansvarig huvudman: Sandvikens kommun

Artikel: Varför fortsätter flykten över Medelhavet? Om vad det innebär att göra en kausalanalys av en samhällsfråga
Ann-sofie Jägerskog, Malin Tväråna, Mattias Björklund, Max Strandberg, Ove Bergqvist, Teodor Bittner, Anita Dalman, Katja Kostet-Eriksson, Helena Häger, Bodil Kåks, Eva Norell, Ann-Charlott Ragne & Sofie Söder. SO-nätverket STLS. Forskning om undervisning och lärande, 9(2) (under utgivning). 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Talar vi samma språk? En undersökning om att möjliggöra yngre elevers förståelse för naturvetenskapliga begrepp
Suvi Mikkonen och Camilla Lundqvist Stockholms stad/STLS NT-nätverk. Pågående revidering av inskickat manus.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Glapp mellan lärarutbildning och skola på vetenskaplig grund: Möjligheter och utmaningar med praktiknära självständiga arbeten
Veronica Flodin, Stockholms universitet och Helena Danielsson-Thorell, Stockholms stad. Skickas till tidskrift 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Artikel: An “excavation” task in the English classroom: Unearthing the role of instructions during task accomplishment
Silvia Kunitz, Karlstads universitet, Amanda Hoskins, Huddinge kommun, Hanna Robertson, Botkyrka kommun (STLS nätverk En & MS): Skickas till tidskrift 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: From monologues to dialogues: Tasks, interaction and collaboration
Jessica Berggren, Stockholms universitet, Silvia Kunitz, Karlstads universitet, Malin Haglind och Anna Löfquist, Nacka kommun (STLS nätverk En & MS): Skickas till tidskrift 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Unga modersmålselever läser tolkande – lärarens stöttande strategier i textsamtal.
Anna-Maija Norberg och Anna Hjalmarsson, Stockholms stad och Botkyrka kommun (STLS nätverk Sv/SVA):Skickas till tidskrift 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Artikel: Textrörlighet i unga ryska modersmålselevers byggande av skönlitterära textvärldar.
Enni Paul, Stockholms universitet, Anna Hjalmarsson, Botkyrka kommun, Björn Kindenberg och Anna-Maija Norberg, Stockholms stad (STLS nätverk Sv/SVA):Skickas till tidskrift 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Artikel: Den undervisningsutvecklande forskningens kunskapsprodukter – exemplet Stockholm Teaching & Learning Studies
Per Anderhag, Stockholms stad, Maria Andrée, Stockholms universitet, Sebastian Björnhammer, Kunskapsskolan Sverige, Camilla Gåfvels, Konstfack och Anna-Karin Nordin, Stockholms universitet (STLS). Skickas till tidskrift 2021.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: A research environment for teacher-driven research – some demands and possibilities
Maria Andrée och Inger Eriksson, Stockholms universitet/STLS: International Journal of Lesson and Learning Studies, Vol. 9, Nr. 1, 2020.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Kod som teknisk lösning: en studie om grundskoleelevers uppfattningar av ändamålsenlighet i deras spontana programspråk
Per Anderhag, Madeleine Björn, Birgit Fahrman, Annika Lundholm-Bergström, Maria Weiland och Tove Wållberg (Stockholms stad, Nacka kommun och KTH/STLS NT-nätverk): Nordic Studies in Science Education, Vol. 17 Nr. 1, 2021.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Vad kan elever som kan formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor?Sebastian Björnhammer, Maria Andrée, Johan Nordling, Cecilia Dudas, Per-Olof Freerks, Sofia Jahdadic, JohannaLundström, Malin Lavett Lagerström, Johanna da Luz, Sara Planting-Bergloo, Sara Puck, Josefin Reimark, Per Wennerström, Fredrik Westman och Jonna Wiblom (Stockholms stad, Värmdö kommun och Stockholms universitet/STLS NT-nätverk):Forskning om undervisning & lärande Vol. 8, Nr. 1, 2020.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Gymnasieelevers användning av normkritik och naturvetenskap för att granska frågor om sexualitet och kön
Anna-Karin Fridolfsson, Åsa Bolin Clarke, Anders Jonsson och Josefin Reimark (Stockholms stad/STLS NT-nätverk): Forskning om undervisning och lärande, 3(7), 2019.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: En, två eller flera historier? – undervisning för decentrering av historiska narrativ
Mathias Blomberg och Line Ekman, Fryshusets gymnasium/STLS SO-nätverk: Forskning om undervisning & lärande Vol. 8, Nr. 2, 2020.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Mangling av en didaktisk modell i syfte att utveckla elevers förmåga att formulera undersökningsbara frågor i naturvetenskap
Sara Planting-Bergloo, Maria Andrée, Josefin Reimark, Emma Henriksson, Sebastian Björnhammer, Cecilia Dudas, Per-Olof Freerks, Sofia Jahdadic, Malin Lavett Lagerström, JohannaLundström, Johanna da Luz, Johan Nordling, Sara Puck, Per Wennerström, Fredrik Westman och Jonna Wiblom (Stockholms stad, Värmdö kommun och Stockholms universitet/STLS NT-nätverk): Inskickad till tidskrift.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Från utsida till insida – att förstå inflammationsprocessen.
Lena Aspegren och Louise Jönsson, Stockholms stad (STLS Yrk nätverk): Pågående revidering av inskickat manus.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: In and beyond the model - Students' conceptions of flowcharts and plot diagrams in social science 
SO-nätverket STLS: Skickas till tidskrift 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: What happened to Kim? En problembaserad uppgift för muntlig interaktion
Jessica Berggren, Stockholms universitet, Malin Haglind och Anna Löfquist, Nacka kommun (STLS nätverk En/MS). Skickas in våren 2021.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Kan ett zoo få nybörjarelever i spanska att samtala?
Deni Beslagic, Karina Pålsson Gröndahl, & Sandra Rosa (STLS nätverk En/MS): Lingua, Nr. 3, 2020.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: En språngbräda till bättre undervisning – att använda ett teoretiskt ramverk för att konstruera uppgifter
Jessica Berggren, Malin Haglind, Anna Löfquist, Kristina Nyström, Hedvig Anfält, Gunilla Finnson, Emelie Johansson, och Anna Rönquist (STLS nätverk En/MS): Lingua, Nr. 1, 2019.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Artikel: Skrivande är en väg till texttolkning
Björn Kindenberg, Stockholms stad/STLS Sv/SVA-nätverk, Svenskläraren Vol. 63 Nr. 3, 2019.
ULF-nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet

Debatt: Vad talar vi om när vi talar om praktiknära forskning?
Margareta Serder & Martin Malmström: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr. 1.
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet

Debatt: Dubbel närhet och distans behövs inom praktiknära forskning
Anders Persson: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 2-3. 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Lunds universitet

Debatt: Praksisnær forskning og partnerskap i et tredje rom
Tine S. Prøitz, Professor: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
Ansvarigt lärosäte: Universitetet i Sørøst-Norge (Extern utvärderare)

Debatt: Det tredje rummet som mötesplats 
Lars Olsson & Anna Brunner Cederlund: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet

Debatt: Organiserade partnerskap i lärarutbildning lägger grunden för praktiknära forskning 
Maria Jarl & Magdalena Taube: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Debatt: Lärarna – problem eller lösning? 
Ingrid Carlgren: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholm universitet

Debatt: Respekt för varandras kunskaper
Elisabet Nihlfors: Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 25, nr 4
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2023-10-26