Lärarutbildning

Denna kategori rymmer såväl lärarutbildningens organisation och genomförande i sig som hur lärarstudenter kan vara involverade i forskning under sin utbildning.
 

Utveckling av ”tvålärarskap”– lärarutbildare och verksamma lärare undervisar tillsammans
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna
Ansvarig huvudmän: Regionens huvudmän 

Utveckling av handledarutbildning på avancerad nivå
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna

Genomförande av handledarutbildning på avancerad nivå
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet

Utveckling av praktiknära magisterprogram/kurser
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna

Forskarutbildning kring ”Att lära som åskådare eller deltagare? - en studie om yrkeslärande i samverkan med övningsskolor” med doktorsexamen som mål
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens högskola

Didaktiska nätverk för gemensamma intresseområden skola – lärarutbildning
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Malmö universitet
Ansvariga huvudmän: Lomma, Vellinge, Malmö, Svedala, Helsingborg kommun samt Kunskapsskolan AB

Skapa långsiktiga strukturer för att möjliggöra för lärare, lärarstudenter och forskare att samverka i praktiknära forskning och verksamhetsutveckling 
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvarig huvudman: Mörbylånga 

Regelbundna mötesplatser för skolhuvudman och lärarutbildning där prioriterade områden för utveckling/samverkan identifieras 
ULF Nod: Uppsala  
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvarig huvudman: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun

Aktiviteter och modeller planeras, byggs upp och genomförs i samverkan (forskningsdag för studenter, studenter genomför utvecklingsinriktade självständiga arbeten m.m.)
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet

Utveckling och utbyggnad av verksamhetsintegrerad lärarutbildning
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun, Oskarshamns kommun, Karlskrona kommun

Ansvariga, forskare och lärare inom lärarutbildning på Södertörns högskola deltar i lokala ULF-aktiviteter
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig huvudman: Huddinge kommun

Pilotstudie: Learning study med lärarstudenter och deras handledare
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Linköpings kommun

Skapande av modeller för praktiknära examensarbeten i lärarutbildning
ULF Nod: Karlstad
Ansvarigt lärosäte: Linköpings universitet
Ansvarig huvudman: Närliggande kommuner.

Examensarbeten i samverkan
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens Högskola 
Ansvarigt huvudmän: Regionens huvudmän 

Forskningsbaserat lärande i lärarutbildningen
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet

Examensarbete i samverkan – pilot
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Örebro universitet

Examensarbete i samverkan mellan skola och akademi
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman: Piteå kommun

Lärarstudenters delaktighet som brygga mellan lärosäte och huvudman – examensarbeten i samverkan
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvariga huvudmän: Regionens huvudmän

Examensarbeten i samverkan
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarig huvudman: Luleå kommun, Piteå kommun, Kalix kommun, Skellefteå kommun

Presentationer av praktiknära självständiga arbeten av lärarutbildningsstudenter på workshops med forskare, förskollärare, lärare och skolledare
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig huvudman: Huddinge kommun

Utvecklingsinriktade examensarbeten
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun

Populärvetenskapliga presentationer av praktikutvecklande arbeten samt utdelande av kommunernas pris för bästa arbete
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvariga huvudmän: Kalmar kommun, Nybro kommun, Mönsterås kommun, Mörbylånga kommun

Självständigt arbete/examensarbete
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäteUppsala universitet 
Ansvarig huvudman: Enköpings kommun 

Utveckling av självständiga arbeten inom lärarutbildningarna i anslutning till STLS 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet
Ansvarig huvudman: Stockholms stad, Botkyrka kommun

Inventering av kompetens och intresse för praktiknära skolforskning hos lärosätets forskare
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitetet

Utveckling av fältstudier
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens Högskola 
Ansvarigt huvudmän: Regionens huvudmän

Samverkan i praktiknära FoU-projekt med fokus på digitalisering och lärares ledarskap inom VFU
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens högskola

Antologi om samverkan inom utbildningsvetenskap, skolverksamhet och lärarutbildning
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens Högskola