Gemensamma forskningsmiljöer

Dessa försök rör företrädesvis skapandet av gemensamma forskningsmiljöer mellan lärosäte och en eller flera huvudmän.


Skapande av forskningsmiljöer hos skolhuvudman - utveckling av forskningscirklar och kombinerade uppdrag  
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt Lärosäte Högskolan i Dalarna
Ansvarig huvudman

Skapande av forskningsmiljöer hos huvudman - Malmö kommun
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Malmö universitet
Ansvarig huvudman: Malmö stad 

Skapande av forskningsmiljöer hos huvudman - Gävle kommun
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt Lärosäte: Högskolan i Gävle
Ansvarig Huvudman: Gävle kommun 

Skapande av forskningsmiljöer hos huvudman - Sandvikens kommun
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Gävle 
Ansvarig huvudman: Sandvikens kommun

Skapande av forskningsmiljöer hos huvudman - Uppsala kommun
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet 
Ansvarig huvudman: Uppsala kommun 

Utveckling av Forsknings- och utvecklingsmiljöer på distans
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Uppsala universitet
Ansvarig huvudman: NTI-Gymnasiet Uppsala

Skapande av forskningsmiljöer - Huddinge kommun
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt Lärosäte: Södertörns högskola
Ansvarig Huvudman: Huddinge kommun

Utveckling av gemensamma forskningsmiljöer mellan lärosäte och skolhuvudmän inom alla ämnesdidaktiska fält
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet och STLS
Ansvarig huvudman: Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan

Utvärdering av STLS som gemensam forskningsmiljö
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet och STLS
Ansvariga huvudmän: Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan

Change labs där skola och akademi gemensamt inventerar, problematiserar och analyserar för att utveckla nya pedagogiska metoder, bland annat inom fjärrundervisning
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet

Kartläggning av andra lärosätesmodeller för att understödja kollaborativ praktiknära forskning
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna


Huvudman, R10 (sammanslutning av 10 glesbygdskommuner)