Befintliga plattformar

STLS Teaching and Learning Studies
Ansvarig huvudman: Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet
http://pedagog.stockholm.se/stockholm-teaching-and-learning-studies/

Instegsmodellen - flexitforskare 
Ansvarig huvudman: Piteå kommun
Ansvariga lärosäten: Luleå och Umeå universitet
https://www.pitea.se/Invanare/Skola/pitea-i-topp-en-skola-i-framkant/forskning-och-utveckling/

Plattformen Lärande i Samverkan 
Ansvarigt lärosäte: 
Högskolan i Kristianstad 
Ansvariga huvudmän:Helsingborgs stad, Kristianstads kommun, Östra Göinge kommun, Hässleholms kommun 
https://www.hkr.se/forskning/forskningsmiljoer/forskningsplattformen-larande-i-samverkan/

Skolforskningsfonden
Ansvarigt lärosäte: Högskolan i Dalarna
Ansvariga huvudmän: Siljanskommunerna och Västra Dalarna; Södra Dalarna och Västbergslagen; Södra Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Sandvikens kommun
https://www.du.se/sv/Samverkan/pud/forskning-och-utveckling/samskapande-forskning/skolforskning/